Активно показване

Активно показване е технология в YouTube и някои уебсайтове и приложения в дисплейната мрежа, която позволява на Google Ads да определя дали рекламата е видима за потенциалните клиенти. Показателите на Активно показване могат да се използват за видеокампании и кампании в дисплейната мрежа, за да можете по-добре да разберете колко често рекламата Ви се показва на позиция на уеб страница, устройство или приложение, които хората виждат.

Показателите на Активно показване са в съответствие с текущите отраслови стандарти за измерване на видимостта на онлайн рекламите. Съгласно указанията на Media Rating Council стандартите за измерване на видимостта на рекламите са следните:

  • Дисплейната реклама се счита за видима, ако на екрана се вижда поне 50% от площта ѝ в продължение на поне 1 секунда.
    • За големите дисплейни реклами от поне 242 500 пиксела рекламата се счита за видима, ако се вижда поне 30% от площта ѝ в продължение на поне 1 секунда.
  • Видеорекламата се счита за видима, ако на екрана се вижда поне 50% от площта ѝ и видеоклипът се възпроизвежда в продължение на поне 2 секунди.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню