Informacje o zmianie statusu podatku VAT w Google Ads

  • Twój status podatkowy w Google Ads został zmieniony na „Organizacja”.
  • Reklamodawcy zarejestrowani poza Irlandią: od teraz odpowiedzialność za odprowadzanie podatków według stawki lokalnej w Twoim kraju spoczywa na Tobie.
  • Reklamodawcy zarejestrowani w Irlandii: nadal będziemy doliczać do Twoich płatności podatek VAT.
  • Jeśli używasz Google Ads do celów niekomercyjnych w Arabii Saudyjskiej lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich, musisz zlikwidować swoje konto.

Chociaż Twoje konto Google Ads miało ustawiony status podatku VAT „Osoba fizyczna”, zmieniliśmy go ostatnio na „Organizacja”. Zrobiliśmy to, ponieważ większość kont Google Ads służy do celów biznesowych. Jeśli Twoja firma nie jest zarejestrowana w Irlandii, od teraz nie będziemy doliczać podatku VAT do Twoich płatności Google Ads, a odpowiedzialność za odprowadzanie podatków według stawki lokalnej w Twoim kraju będzie spoczywać na Tobie. Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w Irlandii, nadal będziemy doliczać podatek VAT do Twoich płatności.

Status „Organizacja” oznacza, że konto służy do uzyskiwania korzyści gospodarczych lub potencjalnie generuje przychody (bezpośrednio albo pośrednio) dzięki promowaniu produktów lub usług w Google Ads. Uznaliśmy Twoje konto za firmowe, czyli takie, z którego korzystają korporacje, podmioty stowarzyszone, przedsiębiorcy indywidualni, osoby samozatrudnione i spółki prawa handlowego.

W Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich można używać Google Ads wyłącznie do celów biznesowych. Jeśli korzystasz z konta Google Ads do celów niekomercyjnych, zlikwiduj je.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne