Giới thiệu về thành phần chú thích

Chú thích có thể cải thiện quảng cáo dạng văn bản của bạn bằng cách quảng cáo các ưu đãi độc quyền cho người mua hàng, như giao hàng miễn phí hoặc dịch vụ khách hàng 24 giờ. Khi bạn tạo một chú thích, chú thích đó sẽ xuất hiện cùng với quảng cáo trên máy tính hoặc thiết bị di động. Khi khách hàng thấy quảng cáo của bạn, họ sẽ có thông tin chi tiết về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp.

Với thành phần chú thích, bạn có thể hiển thị tối đa 10 chú thích ngoài văn bản quảng cáo, tuỳ thuộc vào khoảng cách ký tự, trình duyệt và thiết bị bạn đang sử dụng. Chú thích cũng hiển thị theo nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào thiết bị và các yếu tố khác. Mặc dù các chú thích trên máy tính được phân cách bằng các dấu chấm và được liệt kê trên một dòng, nhưng các chú thích trên thiết bị di động và máy tính bảng vẫn được gói ở dạng đoạn. Quảng cáo có chú thích có thể xuất hiện ở trên cùng và dưới cùng trong kết quả tìm kiếm của Google.

Dưới đây là ví dụ về quảng cáo có chú thích trên máy tính:

An illustrated example of callouts in a search ad.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của chú thích và cách tạo, chỉnh sửa, xoá và lên lịch chú thích.

Cách hoạt động

Bạn có thể thêm chú thích ở cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Bạn chọn nơi cần thêm, tạo văn bản chú thích và lên lịch cho thời điểm bạn muốn chú thích xuất hiện. Thứ tự, độ dài và hiệu suất của chú thích là các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng chú thích sẽ xuất hiện và việc chú thích có hiển thị cho quảng cáo của bạn hay không.

Nguyên tắc nên áp dụng là cung cấp thông tin chung chung hơn, thích hợp cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như “hỗ trợ 24/7 qua điện thoại” ở cấp tài khoản và chiến dịch, đồng thời cung cấp thông tin cụ thể hơn, chẳng hạn như “gói quà miễn phí” ở cấp nhóm quảng cáo. Nếu bạn thêm chú thích vào nhóm quảng cáo nằm trong chiến dịch có chú thích, quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó sẽ sử dụng chú thích cấp nhóm quảng cáo (thay vì chú thích bạn đã thêm vào chiến dịch).

Lưu ý: Bạn sẽ không mất phí khi thêm chú thích nhưng sẽ bị tính phí như bình thường đối với các lượt nhấp vào quảng cáo của bạn.

Thứ tự, độ dài và hiệu suất của chú thích là các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng chú thích sẽ xuất hiện và việc chú thích có hiển thị cho quảng cáo của bạn hay không.

Thành phần chú thích ở cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo

 • Chú thích được xác định ở tất cả các cấp trong một "nhánh" cụ thể của hệ thống phân cấp tài khoản > chiến dịch > nhóm quảng cáo có thể xuất hiện cùng nhau. Ví dụ: Chú thích trong một chiến dịch sẽ không xuất hiện trong một chiến dịch khác.
 • Thành phần chú thích phải được tạo ở cấp phù hợp với tất cả các phần tiếp theo của hệ thống phân cấp tài khoản.
 • Ví dụ: Nếu một chú thích áp dụng cho tất cả nhóm quảng cáo trong toàn bộ tài khoản, thì bạn phải thêm chú thích đó ở cấp tài khoản.
 • Nếu một chú thích chỉ áp dụng cho một số ít chiến dịch, thì bạn chỉ nên thêm chú thích đó vào những chiến dịch phù hợp.
 • Google sẽ chọn những chú thích hiệu quả nhất từ nhóm chú thích đủ điều kiện để giúp bạn tối đa hoá hiệu suất của quảng cáo.

Lợi ích

 • Làm nổi bật các sản phẩm và dịch vụ bạn kinh doanh: Quảng bá các khía cạnh phổ biến hoặc độc đáo của doanh nghiệp bằng vài từ hoặc một cụm từ duy nhất.
 • Linh hoạt và có thể tuỳ chỉnh khi sử dụng: Bạn có thể thêm chú thích ở cấp tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Điều này cho phép bạn thêm thông tin chung hoặc chi tiết vào quảng cáo của mình. Chỉ định ngày, ngày trong tuần hoặc thời gian trong ngày chú thích của bạn đủ điều kiện hiển thị.
 • Cập nhật mà không làm thay đổi quảng cáo: Thay đổi văn bản chú thích bất cứ khi nào bạn muốn, duy trì cập nhật quảng cáo của bạn với chương trình giảm giá và ưu đãi đặc biệt. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa chú thích mà không cần đặt lại thống kê hiệu suất của chú thích.
 • Tính linh hoạt: Chỉ định ngày, ngày trong tuần hoặc thời gian trong ngày mà chú thích của bạn đủ điều kiện hiển thị.

Trước khi bắt đầu

 • Loại chiến dịch: Bạn có thể thêm chú thích vào các chiến dịch trên Mạng Tìm kiếm và những chiến dịch trên Mạng Tìm kiếm đã chọn tham gia Mạng Hiển thị.
 • Giới hạn ký tự: Văn bản chú thích có giới hạn là 25 ký tự ở hầu hết các ngôn ngữ hoặc 12 ký tự ở các ngôn ngữ 2 byte (như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn).
Ví dụ: Bạn có thể hiển thị tối đa 10 chú thích, tuỳ thuộc vào khoảng cách ký tự, trình duyệt và thiết bị mà bạn đang sử dụng.

Hướng dẫn

Tạo chú thích

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và thành phần trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào Thành phần.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng Add, rồi nhấp vào Chú thích.
 4. Trong trình đơn thả xuống “Thêm vào”, hãy chọn cấp mà bạn muốn thêm chú thích. Chọn trong các cấp Tài khoản, Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo.
  1. Tạo chú thích mới: Chế độ cài đặt này được chọn theo mặc định.
   1. Nhập văn bản vào trường "Văn bản chú thích".
  2. Sử dụng chú thích hiện có: Nhấp vào nút chọn "Sử dụng chú thích hiện có".
   1. Chọn chú thích bạn muốn sử dụng từ danh sách.
 5. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa chú thích

 1. Nhấp vào Quảng cáo và thành phần trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào Thành phần.
 2. Bạn sẽ thấy một bảng hiển thị tất cả thành phần. Trong trình đơn thả xuống “Chế độ xem theo bảng”, hãy chọn Liên kết.
 3. Chọn Chú thích trong danh sách phía trên thanh công cụ của bảng.
 4. Tìm chú thích bạn muốn chỉnh sửa. Trong cột "Thành phần chú thích", hãy nhấp vào biểu tượng bút chìChỉnh sửa bên cạnh tên của chú thích đó, rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong cửa sổ xuất hiện, thực hiện thay đổi đối với chú thích bạn đã chọn.
 6. Nhấp vào Lưu. Thay đổi của bạn sẽ áp dụng cho văn bản chú thích cho tất cả nhóm quảng cáo và chiến dịch có chung chú thích đó.

Lên lịch chú thích

 1. Nhấp vào Quảng cáo và thành phần trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào Thành phần.
 2. Bạn sẽ thấy một bảng hiển thị tất cả thành phần. Trong trình đơn thả xuống “Chế độ xem theo bảng”, hãy chọn Liên kết.
 3. Chọn Chú thích trong danh sách phía trên thanh công cụ của bảng.
 4. Tìm chú thích bạn muốn chỉnh sửa. Trong cột "Thành phần chú thích", hãy nhấp vào biểu tượng bút chìChỉnh sửabên cạnh tên của chú thích đó, rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhấp vào trình đơn thả xuống "Tuỳ chọn nâng cao".
 6. Trong “Ngày bắt đầu”, hãy nhấp vào Chọn ngày và chọn ngày mà thành phần chú thích sẽ xuất hiện trong quảng cáo của bạn.
  1. Lặp lại những bước này để chọn ngày kết thúc.
 7. Nhấp vào Thêm lịch biểu để nhập khung thời gian bổ sung mà thành phần chú thích của bạn sẽ xuất hiện.
 8. Nhấp vào Lưu.

Xoá chú thích

 1. Nhấp vào Quảng cáo và thành phần trong trình đơn trang ở bên trái, rồi nhấp vào Thành phần.
 2. Bạn sẽ thấy một bảng hiển thị tất cả thành phần. Trong trình đơn thả xuống “Chế độ xem theo bảng”, hãy chọn Liên kết.
 3. Chọn hộp bên cạnh chú thích bạn muốn xoá.
 4. Nhấp vào nút Xoá trong thanh màu xanh dương, rồi chọn Xác nhận.

Mẹo: Các phương pháp hay nhất

 • Trước tiên, hãy chỉ định chú thích ở cấp tài khoản. Việc thêm chú thích ở cấp tài khoản có thể giúp bạn sớm đạt được mức độ phù hợp tối ưu cho chú thích, nhưng bạn phải đảm bảo rằng các chú thích đó phù hợp với tất cả chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn.
 • Cung cấp thông tin chung về doanh nghiệp của bạn. Cung cấp thêm thông tin chung có thể áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn ở cấp tài khoản và cấp chiến dịch (như "hỗ trợ qua điện thoại 24/7"), và cung cấp thông tin cụ thể hơn ở cấp nhóm quảng cáo (như "ván trượt tuyết cho nữ" hoặc "giảm 20% cho máy ảnh").
 • Trình bày văn bản ngắn gọn. Nếu văn bản ngắn hơn thì sẽ có nhiều chú thích xuất hiện trong quảng cáo hơn. Hãy thử dùng chú thích "Giao hàng miễn phí" thay vì "Chúng tôi có giao hàng miễn phí".
 • Mô tả cụ thể. Cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết để họ có thể quyết định xem bạn có những thứ họ đang tìm kiếm hay không. Thử dùng chú thích "80 km chỉ hao 1 lít xăng" thay vì "Tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả".
 • Giới hạn ký tự. Văn bản chú thích có độ dài tối đa là 25 ký tự ở hầu hết các ngôn ngữ hoặc 12 ký tự ở các ngôn ngữ 2 byte (như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn). Bạn có thể hiển thị tối đa 10 chú thích, tuỳ thuộc vào khoảng cách ký tự, trình duyệt và thiết bị mà bạn đang sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9920928509069533345
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067