Giới thiệu về tùy biến quảng cáo

Tùy biến quảng cáo làm cho quảng cáo văn bản của bạn phù hợp với những gì ai đó đang tìm kiếm, thiết bị họ đang sử dụng, vị trí của họ hay thậm chí là ngày, thời gian trong ngày hoặc ngày trong tuần. Tùy biến quảng cáo có thể chèn thời gian còn lại trước khi chương trình khuyến mại kết thúc và bất kỳ văn bản nào khác do bạn xác định. Ví dụ: dòng văn bản có nội dung "Giá bắt đầu chỉ từ ____!" có thể được chèn thông tin vào cùng với giá ưu đãi phù hợp—và điều đó mới chỉ bắt đầu.

Lợi ích

  • Thông điệp tùy chỉnh: Quảng cáo được tạo riêng cho mỗi tìm kiếm hoặc trang web được xem.
  • Khả năng mở rộng: Tùy biến cho phép một quảng cáo văn bản duy nhất có hàng trăm biến thể và hiển thị biến thể phù hợp nhất với mỗi khách hàng tiềm năng.
  • Báo cáo: Cập nhật tự động xảy ra khi một quảng cáo được kích hoạt sẽ không đặt lại dữ liệu hiệu suất của quảng cáo này.

Cách hoạt động

Bạn có thể bao gồm các tùy biến quảng cáo ở vị trí bất kỳ trong quảng cáo văn bản, ngoại trừ đối với trường URL cuối cùng. Những quảng cáo này chỉ hiển thị trên Mạng tìm kiếm.

Tùy biến quảng cáo là các thông số trong dấu móc {like this}. Các thông số này được thay thế bằng văn bản động khi tìm kiếm của một người dùng kích hoạt quảng cáo. 

Tùy biến chèn thông tin vào văn bản quảng cáo sử dụng dữ liệu tùy biến quảng cáo bạn tải lên Google Ads trong tệp bảng tính. Các tùy biến tham chiếu tên của tập dữ liệu cũng như thuộc tính mà tập đó bao gồm. Tìm hiểu thêm

Với các tùy biến, bạn cũng có thể cung cấp giá trị mặc định cho quảng cáo, ngay cả khi tùy biến quảng cáo không hiển thị hoặc văn bản vượt quá giới hạn ký tự.

Dữ liệu của tùy biến có thể bao gồm những nội dung bạn thích

Tùy biến hoạt động giống như tính năng chèn từ khóa, tính năng này sử dụng thông số {keyword:văn bản mặc định} để đưa từ khóa được sử dụng cho nhắm mục tiêu vào văn bản quảng cáo của bạn. Tùy biến quảng cáo có thể chèn bất cứ loại văn bản nào theo bất cứ cách nào.

  • Bạn đang có một chương trình khuyến mại? Tùy biến có thể hiển thị các mức giảm giá nhất định với một số sản phẩm cụ thể, với những chương trình khuyến mại thay đổi theo định kỳ hoặc giới hạn trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • Bạn đang quản lý một lượng hàng tồn kho lớn? Tùy biến có thể sử dụng các từ khóa liên quan đến thương hiệu để hiển thị chi tiết cụ thể về sản phẩm ai đó đang tìm kiếm.
  • Bạn có bán sản phẩm ở nhiều thành phố và khu vực không? Tùy biến có thể sử dụng vị trí thực của ai đó (hoặc vị trí họ quan tâm) để hiển thị giá, tính sẵn có của sản phẩm hoặc lời gọi hành động theo vị trí cụ thể.

Khi bạn sử dụng tùy biến một cách hợp lý, chúng khiến mọi người tự tin rằng bạn có những gì họ đang tìm kiếm, cũng như động lực để mua nó từ bạn.

Ví dụ

Bạn muốn nhắm mục tiêu theo từ khóa

Sử dụng các từ khóa mục tiêu cho phép quảng cáo của bạn bao gồm chi tiết về những gì khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm. Phương pháp này có xu hướng phù hợp với những nhà quảng cáo có một lượng hàng tồn kho lớn có chi tiết sản phẩm là đặc điểm hàng hóa mạnh mẽ.

Ví dụ

Cửa hàng cung cấp đồ nhà bếp của Scott cung cấp hàng trăm kiểu máy trộn khác nhau. Anh ta muốn quảng cáo của mình hiển thị chi tiết cho mỗi kiểu máy cùng với giá khuyến mại hiện anh đang cung cấp.

Tùy biến quảng cáo cho phép anh cung cấp những chi tiết này cho tất cả các kiểu máy trộn của mình, chỉ với một quảng cáo. Tất cả những gì anh ấy cần làm là tải lên dữ liệu của tùy biến quảng cáo cùng những chi tiết được kết hợp với mỗi kiểu máy trộn. Một dòng từ bảng tính tùy biến quảng cáo này có thể trông như sau:

 

Từ khóa mục tiêu Kieu_may (text) Cong_suat (number) Loai (text) Gia_khoi_diem (price) Ngay_ket_thuc (date)
prowhip 300 ProWhip 300 5 đầu xoay được $199 15/5/2015 20:00:00

Cột "Từ khóa mục tiêu" hiển thị từ khóa nào sẽ kích hoạt chi tiết trong các cột khác, mỗi cột trong số này xác định loại chi tiết nào chúng bao gồm (văn bản, số, v.v...).

Khi Scott soạn quảng cáo của mình, anh đã sử dụng các tùy biến tham chiếu mỗi cột thay vì các chi tiết cụ thể. Phần đầu tiên của tùy biến ("May_tron") là tên anh đã đặt cho tập dữ liệu của mình và phần thứ hai (ví dụ: "Kieu_may") là tên của một cột.

 

Máy trộn {=Mixers.Model}
www.example.com
Máy trộn {=Mixers.Capacity} lít {=Mixers.Type}.
Máy trộn {=Mixers.Start_price} - khuyến mại kết thúc vào {=COUNTDOWN(Mixers.Sale_ends)}.
 

Bây giờ, nếu ai đó tìm kiếm "mua prowhip 300" vào ngày 10 tháng 5 năm 2015 và quảng cáo này xuất hiện, các tùy biến sẽ cập nhật quảng cáo tương ứng với từ khóa "prowhip 300", như sau:

 

Máy trộn ProWhip 300
Quảng cáo www.example.com
Máy trộn 5 lít đầu xoay được.
$199 - khuyến mại kết thúc sau 5 ngày.

Quảng cáo của Scott khiến mọi người tự tin rằng anh ấy có những gì họ đang tìm kiếm (máy trộn 5 lít đầu xoay được), cũng như động lực (giá khuyến mại) để mua máy trộn từ cửa hàng của anh ấy.

Bạn muốn sử dụng tùy biến trên toàn bộ một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo

Ví dụ

Tài khoản của Scott được tổ chức để mỗi chiến dịch tập trung vào một danh mục thiết bị (ví dụ, máy trộn, máy xay sinh tố và máy làm bánh mì), với một nhóm quảng cáo cho mỗi thương hiệu. Anh thấy rằng khi mọi người tìm kiếm một kiểu máy cụ thể, họ thường kết thúc bằng việc mua một kiểu máy khác có cùng thương hiệu, vì vậy anh muốn làm nổi bật bộ sưu tập đồ sộ của mình cho những thương hiệu cụ thể. Để làm điều này, anh cần tùy chỉnh các quảng cáo của mình theo nhóm quảng cáo và sử dụng cột "Chiến dịch mục tiêu" cũng như cột "Nhóm quảng cáo mục tiêu". Dưới đây là một dòng ví dụ từ dữ liệu tùy biến quảng cáo của anh ấy:

 

Chiến dịch mục tiêu Nhóm quảng cáo mục tiêu Thuong_hieu (text) So_kieu (number) Gia_khoi_diem (price)
Máy trộn ProWhip ProWhip 9 $150

Sau đó, anh tạo một quảng cáo như sau cho mỗi nhóm quảng cáo:

 

Máy trộn {=Mixers.Brand}
www.example.com
Máy trộn {=Mixers.Num_models} kiểu để chọn.
Giá chỉ từ {=Mixers.Start_price}.
 

Ai đó tìm kiếm "prowhip 300" có thể nhìn thấy quảng cáo của anh xuất hiện như sau:

Máy trộn ProWhip
Quảng cáo www.example.com
9 kiểu để chọn.
Giá chỉ từ $150.
Bạn muốn nhắm mục tiêu theo vị trí

Nếu bạn bán sản phẩm ở nhiều thành phố khác nhau hoặc nếu bạn có cửa hàng ở nhiều nơi, bạn có thể sử dụng tùy biến để cập nhật chi tiết quảng cáo dựa vào vị trí thực của ai đó hoặc vị trí họ quan tâm.

Ví dụ

Scott hiện đang điều hành một chuỗi cửa hàng cung cấp đồ dùng nhà bếp trên khắp Hoa Kỳ. Anh muốn quảng cáo của mình làm nổi bật chương trình giảm giá được cung cấp tại các cửa hàng gần mọi người.

Tùy biến quảng cáo cho phép anh cung cấp thông tin theo vị trí cụ thể chỉ cần sử dụng một quảng cáo. Tất cả những gì anh cần làm là tải lên dữ liệu của tùy biến quảng cáo cùng những chi tiết được liên kết với mỗi vị trí. Một dòng từ bảng tính tùy biến quảng cáo này có thể trông như sau:

 

Vị trí mục tiêu Thuong_hieu (text) Giam_gia (text)
Denver, Colorado ProWhip Máy trộn giảm giá 20% tại Denver.
Hoa Kỳ ProWhip Đảm bảo giá tốt nhất.
 

Văn bản quảng cáo anh nhập có thể trông như sau:
Máy trộn {=Mixers.Brand}
www.example.com
Máy trộn {=Mixers.Sale}.
Tìm máy trộn phù hợp với bạn!

 

Bây giờ, nếu ai đó tìm kiếm "prowhip denver", họ có thể nhìn thấy quảng cáo như sau:

Máy trộn ProWhip
Quảng cáo www.example.com
Máy trộn giảm giá 20% tại Denver.
Tìm máy trộn phù hợp với bạn!

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố