Dubinska veza

 

Vrsta odredišnog URL-a u oglasu koji preusmjerava korisnike na određenu stranicu u aplikaciji.

  • Za oglase na webu možete upotrijebiti jednostavni odredišni URL, kao što je www.example.com, kako biste poslali korisnike na odredišnu stranicu web-lokacije. Kako biste korisnike poslali izravno na stranicu proizvoda na svojoj web-lokaciji, mogli biste upotrijebiti drugi URL s malo više podataka: www.example.com/product_1234. Za mobilne aplikacije, ti se URL-ovi nazivaju se dubinske veze.
  • Za odredišni URL u oglasima za interakciju s aplikacijom možete upotrijebiti vezu koja samo otvara vašu aplikaciju ili dubinsku vezu koja će poslati korisnike izravno na određeni zaslon u vašoj aplikaciji. Parametri praćenja dopušteni su za te veze.
  • Dubinske se veze ne postavljaju automatski kada izradite aplikaciju i različito funkcioniraju na iOS-u i Androidu. Za kampanje za interakciju s aplikacijom na pretraživačkoj mreži, URI aplikacije generiramo pomoću dubinske veze tako da su vaši oglasi kompatibilni s Google pretraživanjem.

 

 

Kako se pojavljuju dubinske veze

Dubinske veze obično se sastoje od dva dijela: sheme i hosta i puta. URI-jevi aplikacije, koji su ponovno formatirane dubinske veze, sadrže i treći dio: ID paketa aplikacije. URL može uključivati i parametar praćenja.

  • ID paketa aplikacije jedinstveni je identifikator za aplikaciju. Mnogi razvojni programeri izrađuju ID paketa pomoću internetske domene aplikacije u obrnutom smjeru. Na primjer, aplikacija koju je objavio Google započinje s "com.google".
  • Shema je dio veze koji prepoznaje koju aplikaciju treba otvoriti. Za svoju aplikaciju možete upotrijebiti protokol “http” ili prilagođenu shemu koja može započeti nazivom aplikacije ili web-lokacije.
  • Host i put određuju jedinstvenu lokaciju u aplikaciji na kojoj se nalazi vaš sadržaj. Za svoju ćete aplikaciju odredit lokaciju na koju će otići korisnici kada kliknu vaš oglas ili ćete odrediti što želite da se dogodi kada se aplikacija otvori.
  Dubinska veza URI aplikacije
Definicija Dubinske veze određuju lokaciju u aplikaciji koja odgovara sadržaju koji želite prikazati. URI aplikacije format je dubinske veze koji pomaže u integraciji aplikacije s Google pretraživanjem. Taj ćete format vidjeti kada budete uređivali oglase.
Oblik {scheme}://{host_path} android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}
Primjer exampleapp://productid_1234 android-app://com.example.android/exampleapp/productid_1234

Saznajte više o načinu funkcioniranja oglasa za interakciju s aplikacijom.
Saznajte više o postavljanju dubinskih veza na našoj web-lokaciji za razvojne programere.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik