Sử dụng tùy chọn xoay vòng quảng cáo và giới hạn tần suất

Xoay vòng quảng cáo là cách chúng tôi phân phát quảng cáo của bạn trên cả Mạng tìm kiếmMạng hiển thị. Nếu bạn có nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo, thì quảng cáo của bạn sẽ xoay vòng bởi vì mỗi lần chỉ một quảng cáo từ tài khoản của bạn có thể hiển thị. Tùy chọn xoay vòng quảng cáo không thể sử dụng cho các chiến dịch Video.

Sử dụng tùy chọn cài đặt xoay vòng quảng cáo để chỉ định tần suất bạn muốn quảng cáo trong nhóm quảng cáo của mình được phân phối có liên quan lẫn nhau. (Lưu ý: Tùy chọn cài đặt xoay vòng quảng cáo không áp dụng cho Chiến dịch hiển thị thông minh.) Có hai lựa chọn cho tùy chọn xoay vòng quảng cáo: tối ưu hóa và xoay vòng vô thời hạn.

Giới hạn tần suất cho phép bạn giới hạn số lần Quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc Quảng cáo video xuất hiện cho cùng một người.  Tìm hiểu thêm về cách tính năng giới hạn tần suất hoạt động cho các Chiến dịch hiển thị hình ảnh và Chiến dịch video

Tối ưu hóa

Cài đặt này sẽ tối ưu hóa quảng cáo của bạn cho nhấp chuột trong mỗi phiên đấu giá riêng lẻ bằng cách sử dụng các tín hiệu như từ khóa, cụm từ tìm kiếm, thiết bị, vị trí và nhiều tín hiệu khác. Được công nghệ học máy của Google hỗ trợ, cài đặt tối ưu hóa ưu tiên những quảng cáo dự kiến hoạt động tốt hơn các quảng cáo khác trong một nhóm quảng cáo.

Mẹo:

Nếu bạn muốn ưu tiên chuyển đổi, hãy sử dụng Đặt giá thầu thông minh, sẽ điều chỉnh giá thầu dựa vào khả năng chuyển đổi và sẽ chọn quảng cáo có nhiều khả năng thúc đẩy chuyển đổi nhất. Nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh, Google Ads sẽ tự động sử dụng tùy chọn cài đặt tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo. 

Xoay vòng vô thời hạn

Tùy chọn này phân phối quảng cáo của bạn đồng đều hơn vào phiên đấu giá quảng cáo trong một khoảng thời gian vô hạn và không tối ưu hóa. Tùy chọn này không được khuyên dùng cho hầu hết các nhà quảng cáo.
 

Lưu ý

Với tùy chọn xoay vòng vô thời hạn, tỷ lệ hiển thị cho quảng cáo được phân phối trong nhóm quảng cáo sẽ đồng đều hơn các tùy chọn tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo. Tuy nhiên, do chất lượng của quảng cáo khác nhau và chất lượng này được sử dụng để xác định vị trí quảng cáo hiển thị hay liệu thậm chí quảng cáo có hiển thị lần nào hay không, nên tỷ lệ hiển thị cho từng quảng cáo có thể không hoàn toàn đồng đều.

Quảng cáo có chất lượng cao có thể xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm, trong khi quảng cáo có chất lượng thấp có thể hiển thị trên trang thứ hai của kết quả tìm kiếm, do đó tiếp cận ít người dùng hơn.

Cách thay đổi xoay vòng quảng cáo và giới hạn tần suất

Lưu ý: Tùy chọn xoay vòng quảng cáo không áp dụng cho chiến dịch video.

Đặt tùy chọn xoay vòng quảng cáo cho chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào chiến dịch bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang.
 5. Nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 6. Chọn Xoay vòng quảng cáo.
 7. Chọn một phương pháp xoay vòng quảng cáo: Tối ưu hóa hoặc Xoay vòng vô thời hạn.
 8. Nhấp vào Lưu.

Đặt tùy chọn xoay vòng quảng cáo cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang.
 4. Chọn hộp bên cạnh chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn thay đổi.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Trong menu thả xuống, chọn Thay đổi xoay vòng quảng cáo.
 7. Chọn một phương pháp xoay vòng quảng cáo.
 8. Nhấp vào Lưu.

Đặt tùy chọn xoay vòng quảng cáo theo nhóm quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Nhóm quảng cáo trong menu trang.
 3. Nhấp vào nhóm quảng cáo bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang.
 5. Nhấp vào xoay vòng quảng cáo, rồi chọn một phương pháp.

Mẹo: Lọc chiến dịch của bạn theo loại xoay vòng quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Trong menu trang, hãy nhấp vào Cài đặt.
 4. Sử dụng biểu tượng bộ lọc Bộ lọc để chỉ hiển thị các chiến dịch khớp với tiêu chí cụ thể, bao gồm tùy chọn Xoay vòng quảng cáo.

Đặt giới hạn tần suất cho các chiến dịch Hiển thị và Video

Giới hạn tần suất giới hạn số lần quảng cáo Hiển thị hình ảnh và Video của bạn xuất hiện cho cùng một người dùng. Tính năng này không áp dụng cho Mạng tìm kiếm. 

Cách đặt giới hạn tần suất cho chiến dịch mới

Lưu ý: Điều này chỉ áp dụng cho các chiến dịch Hiển thị và Video.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng và chọn Chiến dịch mới.
 5. Chọn mục tiêu chiến dịch của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Chọn loại chiến dịch của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 8. Chọn Giới hạn tần suất.
 9. Nhập số lần hiển thị (hoặc số lượt xem cho các chiến dịch video). Giá trị phải là số nguyên (như 4, không phải 4,5).
 10. Chọn khoảng thời gian (mỗi ngày, tuần, tháng hoặc kết hợp).
 11. Khi phần còn lại của chiến dịch của bạn được thiết lập, hãy nhấp vào Tạo chiến dịch.

Cách đặt giới hạn tần suất cho chiến dịch hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn Tất cả chiến dịch trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào tên của chiến dịch được phân phối.
 4. Chọn Cài đặt trong menu trang.
 5. Nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 6. Chọn Giới hạn tần suất.
 7. Nhập số lần hiển thị (hoặc số lượt xem cho các chiến dịch video). Giá trị phải là số nguyên (như 100, không phải 100,5).
 8. Chỉ dành cho các chiến dịch hiển thị, hãy chọn khoảng thời gian (mỗi ngày, tuần hoặc tháng).
 9. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false