ใช้การหมุนเวียนโฆษณาและการกำหนดความถี่สูงสุด

การหมุนเวียนโฆษณาคือวิธีที่เราแสดงโฆษณาทั้งในเครือข่ายการค้นหาและเครือข่ายดิสเพลย์ หากคุณมีโฆษณาหลายรายการอยู่ในกลุ่มโฆษณา โฆษณาจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันแสดงเพราะโฆษณาจากบัญชีจะแสดงได้เพียงครั้งละ 1 รายการ การหมุนเวียนโฆษณาใช้กับแคมเปญวิดีโอไม่ได้

ใช้การตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาเพื่อระบุว่าต้องการให้โฆษณาแสดงบ่อยเพียงใดเมื่อเทียบกันเองภายในกลุ่มโฆษณา (หมายเหตุ: การตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาใช้กับแคมเปญสมาร์ทดิสเพลย์ไม่ได้) ตัวเลือกการหมุนเวียนโฆษณามี 2 แบบ ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพและหมุนเวียนไปเรื่อยๆ

การกำหนดความถี่สูงสุดให้คุณจำกัดจำนวนครั้งที่โฆษณาแบบดิสเพลย์หรือโฆษณาวิดีโอจะปรากฏต่อผู้ใช้คนเดียวกัน  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการกำหนดความถี่สูงสุดสำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และแคมเปญวิดีโอ

เพิ่มประสิทธิภาพ

การตั้งค่านี้จะเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาเพื่อให้ได้รับคลิกในการประมูลแต่ละครั้ง โดยใช้สัญญาณต่างๆ เช่น คีย์เวิร์ด ข้อความค้นหา อุปกรณ์ สถานที่ตั้ง และอื่นๆ การตั้งค่าแบบเพิ่มประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงของ Google จะให้ความสำคัญกับโฆษณาที่คาดว่าทำงานได้ดีกว่าโฆษณาอื่นๆ ภายในกลุ่มโฆษณา

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการจัดลำดับความสำคัญของ Conversion ให้ใช้ Smart Bidding ซึ่งจะปรับราคาเสนอโดยอิงตามแนวโน้มที่จะเกิด Conversion และจะเลือกโฆษณาที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิด Conversion ดังกล่าวมากที่สุด Google Ads จะใช้การตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาแบบ "เพิ่มประสิทธิภาพ" โดยอัตโนมัติหากคุณใช้ Smart Bidding 

หมุนเวียนไปเรื่อยๆ

ตัวเลือกนี้จะส่งโฆษณาเข้าร่วมการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาอย่างเท่าเทียมกันมากกว่าตัวเลือกอื่นๆ โดยไม่มีการจำกัดเวลาและไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ เราไม่แนะนำตัวเลือกนี้สำหรับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่
 

ข้อควรจำ

สำหรับตัวเลือกหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เปอร์เซ็นต์การแสดงผลของโฆษณาในกลุ่มโฆษณาจะเท่าเทียมกันมากกว่าของตัวเลือกการหมุนเวียนโฆษณาแบบเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณภาพของโฆษณาแตกต่างกันไปและคุณภาพก็เป็นตัวตัดสินว่าโฆษณาจะได้แสดงหรือไม่ ที่ไหน เปอร์เซ็นต์การแสดงผลของโฆษณาแต่ละรายการจึงอาจไม่เท่ากันเสียทีเดียว

โฆษณาคุณภาพสูงอาจแสดงบนหน้าแรกของผลการค้นหา ส่วนโฆษณาคุณภาพต่ำก็อาจแสดงในหน้าที่ 2 ซึ่งเข้าถึงผู้ใช้จำนวนน้อยกว่า

วิธีเปลี่ยนการหมุนเวียนโฆษณาและการกำหนดความถี่สูงสุด

หมายเหตุ: การหมุนเวียนโฆษณาใช้ไม่ได้กับแคมเปญวิดีโอ

ตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาสำหรับแคมเปญ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญทั้งหมดในแผงการนำทาง
 3. คลิกแคมเปญที่คุณต้องการเปลี่ยน
 4. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บ
 5. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม
 6. เลือกการหมุนเวียนโฆษณา
 7. เลือกวิธีการหมุนเวียนโฆษณา: เพิ่มประสิทธิภาพ หรือหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
 8. คลิกบันทึก

ตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาสำหรับหลายแคมเปญพร้อมกัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญทั้งหมดในแผงการนำทาง
 3. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บ
 4. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการเปลี่ยน
 5. คลิกแก้ไข
 6. เลือกเปลี่ยนการหมุนเวียนโฆษณาในเมนูแบบเลื่อนลง
 7. เลือกวิธีการหมุนเวียนโฆษณา
 8. คลิกบันทึก

ตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาตามกลุ่มโฆษณา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกกลุ่มโฆษณาในเมนูหน้าเว็บ
 3. คลิกกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการเปลี่ยน
 4. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บ
 5. คลิกการหมุนเวียนโฆษณา แล้วเลือกวิธีหมุนเวียน

เคล็ดลับ: กรองแคมเปญตามประเภทการหมุนเวียนโฆษณา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญทั้งหมดในแผงการนำทาง
 3. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บ
 4. ใช้ไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง เพื่อแสดงเฉพาะแคมเปญที่ตรงกับเกณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการหมุนเวียนโฆษณา

การกำหนดความถี่สูงสุดสำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และแคมเปญวิดีโอ

การกำหนดความถี่สูงสุดจะจำกัดจำนวนครั้งที่โฆษณาแบบดิสเพลย์และโฆษณาวิดีโอจะปรากฏต่อผู้ใช้คนเดียวกัน แต่ไม่มีผลกับเครือข่ายการค้นหา 

วิธีกำหนดความถี่สูงสุดในแคมเปญใหม่

หมายเหตุ: วิธีนี้ใช้กับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และแคมเปญวิดีโอเท่านั้น
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกแคมเปญทั้งหมดในแผงการนำทาง
 3. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บ
 4. คลิกปุ่มบวก และลือกแคมเปญใหม่
 5. เลือกเป้าหมายแคมเปญและคลิกต่อไป
 6. เลือกประเภทแคมเปญและคลิกต่อไป
 7. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม
 8. เลือกการกำหนดความถี่สูงสุด
 9. ป้อนจำนวนการแสดงผล (หรือการดูหากเป็นแคมเปญวิดีโอ) ค่าต้องเป็นจำนวนเต็ม (เช่น 4 ไม่ใช่ 4.5)
 10. เลือกช่วงเวลา (ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือตามชุดค่าผสม)
 11. เมื่อตั้งค่าแคมเปญส่วนที่เหลือแล้ว ให้คลิกสร้างแคมเปญ

วิธีกำหนดความถี่สูงสุดในแคมเปญที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกแคมเปญทั้งหมดในแผงการนำทาง
 3. คลิกชื่อแคมเปญที่จะแสดง
 4. เลือกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บ
 5. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม
 6. เลือกการกำหนดความถี่สูงสุด
 7. ป้อนจำนวนการแสดงผล (หรือการดูหากเป็นแคมเปญวิดีโอ) ค่าต้องเป็นจำนวนเต็ม (เช่น 100 ไม่ใช่ 100.5)
 8. สำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์เท่านั้น ให้เลือกช่วงเวลา (ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน)
 9. คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false