Používanie striedania reklám a obmedzenia frekvencie

Striedanie reklám určuje, ako zobrazujeme vaše reklamy vo Vyhľadávacej sietiObsahovej sieti. Ak máte v reklamnej skupine viacero reklám, tieto reklamy sa budú striedať, pretože nie je možné zobraziť viacero reklám z vášho účtu naraz. Striedanie reklám vo videokampaniach nie je možné.

Pomocou nastavenia striedania reklám môžete určiť, ako často sa majú zobrazovať jednotlivé reklamy vo vašej reklamnej skupine v porovnaní s ostatnými reklamami z danej reklamnej skupiny. (Poznámka: Nastavenia striedania reklám nie sú k dispozícii v inteligentných obsahových kampaniach.) Pri striedaní reklám máte na výber z dvoch možností – optimalizácia a striedanie na neurčitý čas.

Obmedzenie frekvencie vám umožňuje obmedziť počet zobrazení vašich obsahových reklám a videoreklám tej istej osobe.  Ďalšie informácie o fungovaní obmedzenia frekvencie pre obsahové kampane a videokampane

Optimalizácia

Toto nastavenie bude optimalizovať kliknutia na reklamy v jednotlivých aukciách pomocou signálov, ako sú kľúčové slovo, hľadaný výraz, zariadenie, poloha a ďalšie signály. Nastavenie optimalizácia používa technológiu Google na strojové učenie a uprednostňuje reklamy, pri ktorých sa očakáva lepšia výkonnosť v porovnaní s ostatnými reklamami v reklamnej skupine.

Tip:

Ak chcete uprednostniť konverzie, použite inteligentné ponuky, ktoré prispôsobia vaše ponuky podľa pravdepodobnosti uskutočnenia konverzie a vyberú reklamu, ktorá povedie ku konverzii s najväčšou pravdepodobnosťou. Ak používate inteligentné ponuky, Google Ads bude automaticky používať striedanie reklám s optimalizáciou. 

Striedanie na neurčitý čas

Táto možnosť zaraďuje vaše reklamy do reklamnej aukcie rovnomernejšie na neurčité množstvo času a nevykonáva optimalizáciu. Túto možnosť neodporúčame väčšine inzerentov.
 

Na čo treba pamätať

V prípade možnosti striedania na neurčitý čas bude percentuálny podiel zobrazení reklám v reklamnej skupine rovnomernejší než pri možnosti striedania reklám s optimalizáciou. Keďže jednotlivé reklamy nie sú rovnako kvalitné a kvalita určuje, kde sa reklama zobrazí a či sa vôbec zobrazí, percentuálny podiel zobrazení jednotlivých reklám nemusí byť úplne rovnaký.

Reklama vysokej kvality sa môže zobraziť na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania, kým reklama nízkej kvality sa môže zobraziť na druhej stránke s výsledkami vyhľadávania, na ktorú prechádza menší počet používateľov.

Ako zmeniť striedanie reklám a obmedzenie frekvencie

Poznámka: Striedanie reklám nie je k dispozícii vo videokampaniach.

Nastavenie striedania reklám v kampani

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli kliknite na Všetky kampane.
 3. Kliknite na kampaň, ktorú chcete zmeniť.
 4. V ponuke stránok kliknite na položku Nastavenia.
 5. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 6. Vyberte položku Striedanie reklám.
 7. Vyberte spôsob striedania reklám: Optimalizácia alebo Striedanie na neurčitý čas.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie striedania reklám vo viacerých kampaniach naraz

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli kliknite na Všetky kampane.
 3. V ponuke stránok kliknite na položku Nastavenia.
 4. Začiarknite políčko vedľa kampaní alebo reklamných skupín, ktoré chcete zmeniť.
 5. Kliknite na položku Upraviť.
 6. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zmeniť striedanie reklám.
 7. Vyberte spôsob striedanie reklám.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie striedania reklám podľa reklamnej skupiny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na Reklamné skupiny.
 3. Kliknite na reklamnú skupinu, ktorú chcete zmeniť.
 4. V ponuke stránok kliknite na položku Nastavenia.
 5. Kliknite na položku Striedanie reklám a potom vyberte požadovaný spôsob.

Tip: Kampane môžete filtrovať podľa typu striedania reklám

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli kliknite na Všetky kampane.
 3. V ponuke stránok kliknite na položku Nastavenia.
 4. Pomocou ikony filtra Filter si zobrazte len tie kampane, ktoré zodpovedajú konkrétnym kritériám vrátane striedania reklám.

Nastavenie obmedzenia frekvencie v kampaniach v Obsahovej sieti a videokampaniach

Obmedzenie frekvencie stanoví limit počtu zobrazení vašej obsahovej reklamy alebo videoreklamy tomu istému používateľovi. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na Vyhľadávaciu sieť. 

Ako nastaviť obmedzenie frekvencie v novej kampani

Poznámka: Týka sa to iba kampaní v Obsahovej sieti a videokampaní.
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli vyberte Všetky kampane.
 3. V ponuke stránok kliknite na Kampane.
 4. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte možnosť Nová kampaň.
 5. Vyberte cieľ kampane a kliknite na Pokračovať.
 6. Vyberte typy kampaní a kliknite na Pokračovať.
 7. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 8. Vyberte Obmedzenie frekvencie.
 9. Zadajte počet zobrazení (alebo zhliadnutí videokampaní). Hodnota musí byť celé číslo (napríklad 4, nie 4,5).
 10. Vyberte časový interval (na deň, týždeň, mesiac alebo ich kombináciu).
 11. Po dokončení nastavenia zvyšku kampane kliknite na Vytvoriť kampaň.

Ako nastaviť obmedzenie frekvencie v existujúcej kampani

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli vyberte Všetky kampane.
 3. Kliknite na názov kampane, ktorej reklamy chcete zobrazovať.
 4. V ponuke stránok vyberte položku Nastavenia.
 5. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 6. Vyberte Obmedzenie frekvencie.
 7. Zadajte počet zobrazení (alebo zhliadnutí videokampaní). Hodnota musí byť celé číslo (napríklad 100, nie 100,5).
 8. V prípade kampaní v Obsahovej sieti (a len vtedy) vyberte časový interval (na deň, týždeň alebo mesiac).
 9. Kliknite na Uložiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory