Bruk frekvenstak og annonserotasjon

Både i Søkenettverket og Displaynettverket leverer vi annonsene dine basert på annonserotasjon. Hvis du har flere annonser i samme annonsegruppe, roteres annonsene. Årsaken til dette er at bare én annonse fra kontoen din kan vises om gangen. Du kan ikke bruke annonserotasjon i videokampanjer.

Med innstillingen for annonserotasjon kan du angi hvor ofte annonsene i en annonsegruppe skal vises i forhold til hverandre. (Merk: Innstillingene for annonserotasjon er ikke tilgjengelige i Smart-kampanjer for Displaynettverket.) Det finnes to alternativer for annonserotasjon: «Optimaliser» eller «Rotér uendelig».

Med frekvenstak kan du i tillegg begrense antallet ganger banner- eller videoannonsene dine kan vises til én og samme person.

Optimaliser

Med denne innstillingen optimaliseres annonsene dine for klikk i hver enkelt annonseauksjon ved hjelp av signaler som søkeord, søketerm, enhet, sted og annet. Med Optimaliser-innstillingen brukes Googles maskinglæringsteknologi slik at annonsene i annonsegruppen din som forventes å gi best resultater, blir prioritert.

Tips:

Hvis du ønsker at konverteringer skal prioriteres, bør du bruke smart budgivning. Da tilpasses nemlig budene dine på grunnlag av sannsynligheten for konvertering, og systemet velger annonsen som mest sannsynlig gir deg en konvertering. Hvis du bruker smart budgivning, bruker Google Ads automatisk Optimaliser-innstillingen for annonserotasjon. 

Rotér uendelig

Med dette alternativet får du mer jevnt fordelt annonselevering i annonseauksjonen på ubestemt tid og uten optimalisering. Dette alternativet anbefales ikke for de fleste annonsører.
 

Vær oppmerksom på følgende

Hvis du bruker Rotér uendelig-alternativet, blir prosentandelen av visninger for annonsene som vises i annonsegruppen, jevnere enn hvis du bruker alternativet for optimalisering av annonserotasjon. Ettersom kvaliteten på annonsene varierer, og kvalitet brukes for å bestemme hvor en annonse skal vises, eller om den skal vises i det hele tatt, er imidlertid visningsprosenten for hver annonse kanskje ikke helt jevnt fordelt.

En annonse av høy kvalitet kan vises på den første siden med søkeresultater, mens en annonse av dårlig kvalitet kan vises på den andre siden med søkeresultater, som når ut til færre brukere.

Sånn kan du endre frekvenstak og annonserotasjon

Merk: Du kan ikke bruke annonserotasjon i videokampanjer.

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Slik konfigurerer du annonserotasjonen for en kampanje

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Under Alle kampanjer klikker du på navnet på kampanjen som skal leveres.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen.
 5. Under «Avanserte innstillinger» klikker du på Annonselevering: annonserotasjon, frekvenstak. Vær oppmerksom på at hvilke innstillinger som er tilgjengelige, varierer etter kampanjetypen du velger. Her finner du informasjon om de ulike kampanjetypene og hvordan du kan bytte til en annen kampanjetype.
 6. Klikk på Endre ved siden av «Annonserotasjon» for å velge hvordan annonsene skal vises.
 7. Klikk på Lagre.

 

Annonserotasjon

 

Prøv det nå

Slik konfigurerer du annonserotasjonen for flere kampanjer samtidig

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Klikk på Innstillinger-underfanen.
 4. Merk av for alle kampanjene du ønsker å endre.
 5. I Rediger-menyen velger du Avanserte innstillinger > Annonserotasjon.
 6. I feltet som åpnes, velger du annonserotasjonen du ønsker for kampanjene du har valgt.
 7. Valgfritt: Vi anbefaler at du klikker på Forhåndsvis endringer for å kontrollere endringen av annonserotasjonen i kampanjene dine.
 8. Klikk på Gjør endringer.

Tips

På «Kampanjeinnstillinger»-fanen kan du klikke på Filter hvis du bare vil vise kampanjer som samsvarer med bestemte kriterier. Med filtrering kan det være enklere å gjøre endringer i flere kampanjer samtidig.

Angi et frekvenstak for visning av annonser i Displaynettverket

Med et frekvenstak begrenses antallet ganger annonsene dine kan vises til den samme unike brukeren i Google Displaynettverk. Dette omfatter ikke Søkenettverket. Bare synlige visninger teller mot frekvenstak.  En annonse regnes som synlig når 50 prosent eller mer av annonsen vises i ett sekund eller lenger for bannerannonser, og i to sekunder eller lenger for videoannonser.

Hvis du aktiverer frekvenstak for en kampanje, angir du en grense for antallet visninger du tillater per dag, uke eller måned for én bruker. Du velger også om begrensningen gjelder for hver annonse, annonsegruppe eller kampanje. Hvis du annonserer på nettsteder der mange brukere stadig kommer tilbake (f.eks. Aftenposten), bidrar dette til at annonsen din ikke vises for mange ganger til de samme personene.

Slik angir du et frekvenstak

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Under Alle kampanjer klikker du på navnet på kampanjen som skal leveres.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen.
 5. Under «Avanserte innstillinger» klikker du på Annonselevering: annonserotasjon, frekvenstak. Vær oppmerksom på at hvilke innstillinger som er tilgjengelige, varierer etter kampanjetypen du velger. Her finner du informasjon om de ulike kampanjetypene og hvordan du kan bytte til en annen kampanjetype.
 6. Klikk på Endre ved siden av «Frekvenstak».
 7. Angi antallet visninger. Verdien må være et heltall (f.eks. 100, ikke 100,5). Frekvenstak
 8. Velg et tidsintervall (per dag, per uke eller per måned) og et nivå (per annonsegruppe, per annonse eller for denne kampanjen).
 9. Klikk på Lagre.
Prøv det nå  

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?