Advertentieroulatie en frequentielimieten gebruiken

Advertentieroulatie is de manier waarop we uw advertenties weergeven in zowel het zoeknetwerk als het Display Netwerk. Als u in een advertentiegroep meerdere advertenties heeft, worden deze gerouleerd, omdat er slechts één advertentie uit uw account tegelijkertijd kan worden weergegeven.

Gebruik de instelling voor advertentieroulatie om aan te geven hoe vaak de advertenties in uw advertentiegroep ten opzichte van elkaar moeten worden weergegeven. Deze instelling is beschikbaar in campagnes waarvoor de optie 'Alle functies' is ingeschakeld. (Opmerking: Instellingen voor advertentieroulatie zijn niet beschikbaar voor slimme display-campagnes.)

Er zijn twee opties voor advertentieroulatie: optimaliseren en rouleren voor onbepaalde tijd.

Optimaliseren

Deze instelling optimaliseert uw advertenties voor klikken in elke afzonderlijke veiling met signalen zoals zoekwoord, zoekterm, apparaat, locatie en meer. De instelling Optimaliseren gebruikt de machine learning-technologie van Google om prioriteit te geven aan advertenties die naar verwachting beter presteren dan andere advertenties in een advertentiegroep.

Tip:

Als u prioriteit wilt geven aan conversies, maakt u gebruik van Slim bieden, waarbij uw biedingen worden aangepast aan de kans op een conversie, en kiest u de advertentie die waarschijnlijk die conversie zal genereren. Als u Slim bieden gebruikt, gebruikt Google Ads automatisch de instelling Optimaliseren voor advertentieroulatie. 

Rouleren voor onbepaalde tijd

Bij deze instelling nemen uw advertenties gelijkmatiger deel aan de advertentieveiling. Dit gebeurt voor onbepaalde tijd en er vindt geen optimalisatie plaats. Deze optie wordt voor de meeste adverteerders niet aanbevolen.
 

Aandachtspunt

Met de optie Rouleren voor onbepaalde tijd is het percentage vertoningen voor advertenties die in de advertentiegroep worden weergegeven gelijkmatiger dan bij het optimaliseren van advertentieroulatie. Omdat de kwaliteit van advertenties verschilt en de kwaliteit mede bepalend is voor waar een advertentie wordt weergegeven (als dit überhaupt gebeurt), is het percentage vertoningen van elke advertentie wellicht niet helemaal gelijkmatig.

Een advertentie van hoge kwaliteit kan bijvoorbeeld op de eerste pagina met zoekresultaten worden weergegeven, terwijl een advertentie van lage kwaliteit op de tweede pagina wordt weergegeven en zo een kleiner aantal gebruikers bereikt.

Hoe u advertentieroulatie en frequentielimieten kunt wijzigen

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Advertentieroulatie instellen voor uw campagne

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik onder Alle campagnes op de naam van de campagne die u wilt weergeven.
 4. Klik op het tabblad Instellingen.
 5. Klik onder 'Geavanceerde instellingen' op Advertentieweergave: advertentieroulatie, frequentielimiet. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van sommige instellingen (waaronder deze) afhankelijk is van het gekozen campagnetype. Vergelijk campagnetypen in detail en lees hoe u uw campagnetype kunt wijzigen.
 6. Klik naast 'Advertentieroulatie' op Bewerken en selecteer de gewenste roulatiemethode.
 7. Klik op Opslaan.

 

Advertentieroulatie

 

Probeer het uit

Advertentieroulatie instellen voor meerdere campagnes tegelijk

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik op het subtabblad Instellingen.
 4. Vink het selectievakje aan naast de campagnes die u wilt wijzigen.
 5. Selecteer in het menu Bewerken de optie Geavanceerde instellingen > Advertentieroulatie….
 6. Selecteer in het vak dat nu wordt weergegeven, de gewenste advertentieroulatie voor de geselecteerde campagnes.
 7. Optioneel: We adviseren u te klikken op Voorbeeld van wijzigingen bekijken om te zien wat er verandert aan de advertentieroulatie van uw campagnes.
 8. Klik op Wijzigingen aanbrengen.

Tip

Op het tabblad met de campagne-instellingen kunt u op Filter klikken om alleen campagnes weer te geven die voldoen aan specifieke criteria. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bulksgewijs wijzigingen aan te brengen in bepaalde campagnes.

Een frequentielimiet instellen voor vertoningen van advertenties in het Display Netwerk

Met een frequentielimiet wordt het aantal vertoningen van uw advertenties in het Google Display Netwerk aan dezelfde unieke gebruiker beperkt. Deze functie werkt niet in het zoeknetwerk. Alleen vertoningen die zichtbaar waren, worden meegerekend voor de frequentielimiet.  Een display-advertentie wordt als 'zichtbaar' beschouwd wanneer minimaal vijftig procent van de advertentie één seconde of langer op het scherm wordt weergegeven. Een videoadvertentie moet twee seconden of langer worden weergegeven.

Als u voor een campagne een frequentielimiet inschakelt, stelt u een limiet in voor het aantal vertoningen per dag, per week of per maand aan een individuele gebruiker. U kunt instellen dat de limiet wordt toegepast op elke advertentie, advertentiegroep of campagne. Als u adverteert op websites met veel terugkerende bezoekers (zoals De Telegraaf), voorkomt u met deze optie dat uw advertentie te vaak aan dezelfde gebruikers wordt vertoond.

Een frequentielimiet instellen

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik bovenaan op het tabblad Campagnes.
 3. Klik onder Alle campagnes op de naam van de campagne die u wilt weergeven.
 4. Klik op het tabblad Instellingen.
 5. Klik onder 'Geavanceerde instellingen' op Advertentieweergave: advertentieroulatie, frequentielimiet. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van sommige instellingen (waaronder deze) afhankelijk is van het gekozen campagnetype. Vergelijk campagnetypen in detail en lees hoe u uw campagnetype kunt wijzigen.
 6. Klik naast 'Frequentielimieten' op Bewerken.
 7. Geef het aantal vertoningen op. De waarde moet een geheel getal zijn (zoals 100, en niet 100,5). Frequency caps
 8. Selecteer een tijdsinterval (per dag, per week of per maand) en een niveau (per advertentiegroep, per advertentie of voor deze campagne).
 9. Klik op Opslaan.
Probeer het uit  

Gerelateerde links

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe