Χρήση περιορισμού συχνότητας

Με τον περιορισμό συχνότητας, έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τον αριθμό που οι διαφημίσεις εμφανίζονται στον ίδιο χρήστη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιορισμό συχνότητας σε καμπάνιες Δικτύου προβολής και καμπάνιες βίντεο.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιορισμό συχνότητας στις καμπάνιες σας.

Τρόπος λειτουργίας

Ανάλογα με τον τύπο της καμπάνιας σας, ο περιορισμός συχνότητας λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο.

Καμπάνιες Δικτύου προβολής

 • Μπορείτε να αναθέσετε στο Google Ads να βελτιστοποιεί τη συχνότητα εμφάνισης των διαφημίσεων στους χρήστες ή μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα ένα όριο συχνότητας, για να διαχειριστείτε τον αριθμό εμφανίσεων σε επίπεδο καμπάνιας, ομάδας διαφημίσεων ή διαφήμισης.
 • Τα cookie τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται από προεπιλογή. Ωστόσο, αν δεν είναι διαθέσιμα, τότε χρησιμοποιούνται τα cookie πρώτου μέρους, για να υπολογιστούν κατά προσέγγιση οι εμφανίσεις.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιορισμό συχνότητας μόνο από την ενότητα Διαχείριση συχνότητας στις ρυθμίσεις καμπάνιας. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις περιορισμού συχνότητας, όταν δημιουργείτε μια νέα καμπάνια.
 • Στις καμπάνιες του Δικτύου προβολής, για τα όρια συχνότητας υπολογίζονται μόνο οι εμφανίσεις που είχαν δυνατότητα προβολής.

Καμπάνιες βίντεο

 • Τα όρια συχνότητας για καμπάνιες βίντεο μπορούν να οριστούν μόνο σε επίπεδο καμπάνιας. Όταν ορίζετε το όριο συχνότητας για μια καμπάνια βίντεο, ορίζετε ένα όριο στα βίντεο μιας καμπάνιας για τα επιλεγμένα χρονικά διαστήματα, με βάση τα εξής:
  • Εμφανίσεις
  • Προβολές
  • Εμφανίσεις και προβολές
 • Αν τα βίντεο μιας καμπάνιας χρησιμοποιούνται σε άλλες καμπάνιες βίντεο, για το όριο συχνότητας της συγκεκριμένης καμπάνιας υπολογίζονται επίσης οι εμφανίσεις και οι προβολές αυτών των άλλων καμπανιών.
 • Όταν ένας χρήστης συμπληρώσει το όριο συχνότητας, η Google διακόπτει την προβολή αυτής της καμπάνιας στον χρήστη. Αυτό ισχύει μόνο για διαφημίσεις σε ροή και διαφημίσεις βίντεο bumper στη δημοπρασία.

Οδηγίες

Ορισμός ορίου συχνότητας σε καμπάνια Δικτύου προβολής

Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο συχνότητας σε μια καμπάνια Δικτύου προβολής μόνο αφού δημιουργήσετε την καμπάνια. Αυτό μπορεί να γίνει από την ενότητα Διαχείριση συχνότητας στις ρυθμίσεις της καμπάνιας.
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις καμπάνιας και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια καμπάνια Δικτύου προβολής στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα όριο συχνότητας.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
 5. Επιλέξτε Διαχείριση συχνότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε πόσο συχνά θα εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας στον ίδιο χρήστη. Μπορείτε να επιλέξετε να αναθέσετε στο Google Ads να βελτιστοποιεί τη συχνότητα εμφάνισης των διαφημίσεών σας (συνιστάται) ή να επιλέξετε τις δικές σας ρυθμίσεις για το όριο συχνότητας.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ορισμός ορίου συχνότητας σε νέα καμπάνια βίντεο

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συν και επιλέξτε Νέα καμπάνια.
 4. Επιλέξτε τον στόχο της καμπάνιας σας και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 5. Επιλέξτε τον τύπο καμπάνιας.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
 8. Επιλέξτε Περιορισμός συχνότητας.
  • Περιορισμός συχνότητας εμφανίσεων: Περιορίστε τον αριθμό που οι διαφημίσεις αυτής της καμπάνιας θα εμφανιστούν στον ίδιο χρήστη.
  • Περιορισμός συχνότητας προβολών: Περιορίστε τον αριθμό των φορών που οι διαφημίσεις αυτής της καμπάνιας μπορούν να λάβουν μια προβολή ή αλληλεπίδραση από τον ίδιο χρήστη.
 9. Καταχωρίστε τον αριθμό των εμφανίσεων ή των προβολών που θα αποτελούν το όριο για την καμπάνια. Η τιμή πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (π.χ. 4 και όχι 4,5).
 10. Επιλέξτε χρονικό διάστημα (ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα).
 11. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμπάνιας.

Ορισμός ορίου συχνότητας σε υπάρχουσα καμπάνια βίντεο

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στο μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις καμπάνιας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καμπάνια βίντεο στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα όριο συχνότητας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
 4. Επιλέξτε Περιορισμός συχνότητας.
  • Περιορισμός συχνότητας εμφανίσεων: Περιορίστε τον αριθμό που οι διαφημίσεις αυτής της καμπάνιας θα εμφανιστούν στον ίδιο χρήστη.
  • Περιορισμός συχνότητας προβολών: Περιορίστε τον αριθμό των φορών που οι διαφημίσεις αυτής της καμπάνιας μπορούν να λάβουν μια προβολή ή αλληλεπίδραση από τον ίδιο χρήστη.
 5. Καταχωρίστε τον αριθμό των εμφανίσεων ή των προβολών που θα αποτελούν το όριο για την καμπάνια. Η τιμή πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (π.χ. 4 και όχι 4,5).
 6. Επιλέξτε χρονικό διάστημα (ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false