Χρήση εναλλαγής διαφημίσεων και περιορισμού συχνότητας

Η εναλλαγή διαφημίσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η προβολή των διαφημίσεών σας στο Δίκτυο αναζήτησης και στο Δίκτυο προβολής. Αν έχετε πολλές διαφημίσεις σε μια ομάδα διαφημίσεων, οι διαφημίσεις αυτές θα εναλλάσσονται, καθώς μπορεί να προβάλλεται μόνο μία διαφήμιση από τον λογαριασμό σας κάθε φορά. Η εναλλαγή διαφημίσεων δεν διατίθεται για καμπάνιες βίντεο.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση εναλλαγής διαφημίσεων, για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θέλετε να προβάλλεται η κάθε διαφήμιση στην ομάδα διαφημίσεων σε σχέση με μια άλλη. (Σημείωση: Οι ρυθμίσεις εναλλαγής διαφημίσεων δεν διατίθενται για Έξυπνες καμπάνιες δικτύου προβολής.) Υπάρχουν δύο επιλογές για την εναλλαγή διαφημίσεων: βελτιστοποίηση και επ' αόριστον εναλλαγή.

Με τον περιορισμό συχνότητας, έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τον αριθμό εμφανίσεων των διαφημίσεων προβολής ή βίντεο στον ίδιο χρήστη.  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του περιορισμού συχνότητας για καμπάνιες δικτύου προβολής και βίντεο.

Βελτιστοποίηση

Αυτή η ρύθμιση θα βελτιστοποιεί τις διαφημίσεις σας για κλικ σε κάθε μεμονωμένη δημοπρασία, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά ταυτοποίησης, όπως λέξη-κλειδί, όρο αναζήτησης, συσκευή, τοποθεσία και άλλα. Με την υποστήριξη της τεχνολογίας μηχανικής εκμάθησης της Google, η ρύθμιση Βελτιστοποίηση δίνει προτεραιότητα σε διαφημίσεις που αναμένεται να έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση με άλλες διαφημίσεις εντός μιας ομάδας διαφημίσεων.

Συμβουλή:

Αν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στις μετατροπές, χρησιμοποιήστε την Έξυπνη υποβολή προσφορών, η οποία θα προσαρμόσει τις προσφορές σας με βάση την πιθανότητα μετατροπής, και επιλέξτε τη διαφήμιση που έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει σε αυτήν τη μετατροπή. Αν χρησιμοποιείτε την Έξυπνη υποβολή προσφορών, το Google Ads θα χρησιμοποιεί αυτόματα την επιλογή "Βελτιστοποίηση" για την εναλλαγή διαφημίσεων. 

Επ' αόριστον εναλλαγή

Αυτή η επιλογή κατανέμει την προβολή των διαφημίσεών σας ακόμη πιο ομοιόμορφα στη δημοπρασία διαφήμισης επ' αόριστον και χωρίς βελτιστοποίηση. Αυτή η επιλογή δεν συνιστάται για τους περισσότερους διαφημιζόμενους.
 

Έχετε υπόψη τα εξής:

Με την επιλογή επ' αόριστον εναλλαγή, το ποσοστό εμφανίσεων για τις διαφημίσεις που προβάλλονται στην ομάδα διαφημίσεων θα είναι ακόμη πιο ομοιόμορφο από την επιλογή "Βελτιστοποίηση" για την εναλλαγή διαφημίσεων. Ωστόσο, επειδή η ποιότητα των διαφημίσεων διαφέρει, και η ποιότητα χρησιμοποιείται ώστε να καθορίζεται πού ή αν θα προβληθεί μια διαφήμιση, ενδέχεται το ποσοστό εμφανίσεων για κάθε διαφήμιση να μην είναι εντελώς ομοιόμορφο.

Μια διαφήμιση υψηλής ποιότητας ενδέχεται να εμφανιστεί στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, ενώ μια διαφήμιση χαμηλής ποιότητας ενδέχεται να εμφανιστεί στη δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, η οποία προσεγγίζει μικρότερο αριθμό χρηστών.

Πώς να αλλάξετε την εναλλαγή διαφημίσεων και τον περιορισμό συχνότητας

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της εναλλαγής διαφημίσεων για καμπάνιες βίντεο.

Ορίστε την εναλλαγή διαφημίσεων για την καμπάνια σας

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες, στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ στην καμπάνια που θέλετε να αλλάξετε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στο μενού σελίδων.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
 6. Επιλέξτε Εναλλαγή διαφημίσεων.
 7. Επιλέξτε μέθοδο εναλλαγής διαφημίσεων: Βελτιστοποίηση ή Επ' αόριστον εναλλαγή.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ορίστε την εναλλαγή διαφημίσεων για πολλές καμπάνιες ταυτόχρονα

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες, στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στο μενού σελίδων.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από τις καμπάνιες ή τις ομάδες διαφημίσεων που θέλετε να αλλάξετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 6. Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Αλλαγή εναλλαγής διαφημίσεων.
 7. Επιλέξτε μια μέθοδο εναλλαγής διαφημίσεων.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ορίστε την εναλλαγή διαφημίσεων ανά ομάδα διαφημίσεων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες διαφημίσεων, στο μενού σελίδων.
 3. Κάντε κλικ στην ομάδα διαφημίσεων που θέλετε να αλλάξετε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στο μενού σελίδων.
 5. Κάντε κλικ στην Εναλλαγή διαφημίσεων και επιλέξτε μια μέθοδο.

Συμβουλή: Φιλτράρετε τις καμπάνιες σας ανά τύπο εναλλαγής διαφημίσεων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες, στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Στο μενού σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις .
 4. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο, για να εμφανίσετε μόνο τις καμπάνιες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της Εναλλαγής διαφημίσεων.

Ορίστε όριο συχνότητας για καμπάνιες δικτύου προβολής και για καμπάνιες βίντεο

Με τον περιορισμό συχνότητας, περιορίζεται ο αριθμός των εμφανίσεων των διαφημίσεων προβολής και βίντεο στον ίδιο χρήστη. Δεν ισχύει για το Δίκτυο αναζήτησης. 

Πώς να ορίσετε όριο συχνότητας σε νέα καμπάνια

Σημείωση: Αυτό ισχύει μόνο για καμπάνιες δικτύου προβολής και για καμπάνιες βίντεο.
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Επιλέξτε Όλες οι καμπάνιες στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες στο μενού σελίδων.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί "συν" και επιλέξτε Νέα καμπάνια.
 5. Επιλέξτε τον στόχο της καμπάνιας σας και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 6. Επιλέξτε τους τύπους της καμπάνιας σας και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
 8. Επιλέξτε Περιορισμός συχνότητας.
 9. Καταχωρίστε τον αριθμό των εμφανίσεων (ή των προβολών, αν πρόκειται για καμπάνιες βίντεο). Η τιμή πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (π.χ. 4 και όχι 4,5).
 10. Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή κάποιον συνδυασμό).
 11. Μόλις επιλέξετε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της καμπάνιας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμπάνιας.

Πώς να ορίσετε όριο συχνότητας σε υπάρχουσα καμπάνια

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Επιλέξτε Όλες οι καμπάνιες στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας που πρόκειται να προβληθεί.
 4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στο μενού σελίδων.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
 6. Επιλέξτε Περιορισμός συχνότητας.
 7. Καταχωρίστε τον αριθμό των εμφανίσεων (ή των προβολών, αν πρόκειται για καμπάνιες βίντεο). Η τιμή πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (π.χ. 100 και όχι 100,5).
 8. Μόνο για καμπάνιες δικτύου προβολής, επιλέξτε χρονικό διάστημα (ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα).
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας