Използване на редуване на рекламите и ограничаване на честотата

Редуването на рекламите е начинът, по който показваме рекламите Ви в мрежата за търсене и дисплейната мрежа. Ако в дадена рекламна група имате няколко реклами, те ще се редуват, тъй като във всеки един момент може да се показва само по една реклама от профила Ви. Редуването на кампаниите не се предлага за видеокампании.

Използвайте настройката за редуване на рекламите, за да определите колко често да се показват рекламите от рекламната Ви група една спрямо друга. (Забележка: Настройките за редуване на рекламите не са налице за интелигентни кампании в дисплейната мрежа.) Има две опции за редуване на рекламите: оптимизиране и неограничено редуване.

Ограничаването на честотата Ви дава възможност да ограничите броя показвания на дисплейните или видеорекламите Ви на един и същ човек.  Научете повече за това как работи ограничаването на честотата за кампании в дисплейната мрежа и видеокампании

Оптимизиране

Тази настройка ще оптимизира рекламите Ви за кликвания във всеки отделен търг, като използва сигнали, като ключова дума, дума за търсене, устройство, местоположение и др. Предоставена от технологията на Google за машинно обучение, настройката за оптимизиране дава приоритет на рекламите, за които се очаква да са по-ефективни от останалите в дадена рекламна група.

Съвет:

Ако искате да се дава приоритет на реализациите, използвайте Интелигентно офериране, което ще пригоди офертите Ви въз основа на вероятността за реализация и ще избере рекламата, за която е най-вероятно да стимулира реализация. Ако използвате интелигентното офериране, Google Ads автоматично ще използва настройката за оптимизиране на редуването на рекламите. 

Неограничено редуване

При тази опция участието на рекламите Ви в рекламния търг се разпределя по-равномерно за неограничен период от време и не се извършва оптимизиране. Тази опция не се препоръчва за повечето рекламодатели.
 

Имайте предвид следното

С опцията неограничено редуване процентът на импресиите за показани реклами в рекламната група ще бъде по-равномерен, отколкото при опцията за оптимизиране на редуването. Тъй като обаче качеството на рекламите се различава, а то се използва за определяне къде ще се показва дадена реклама или дали изобщо ще се показва, процентът на импресиите за всяка реклама може да не е напълно равномерен.

Реклама с високо качество може да се покаже на първата страница с резултати от търсенето, докато реклама с ниско качество може да се покаже на втората страница с резултати от търсенето, която достига до по-малък брой потребители.

Как да промените редуването на рекламите и ограничаването на честотата

Забележка: Редуването на рекламите не е приложимо за видеокампании.

Задаване на редуване на рекламите за кампанията Ви

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел кликнете върху Всички кампании.
 3. Кликнете върху кампанията, която искате да промените.
 4. Кликнете върху Настройки в страничното меню.
 5. Кликнете върху Допълнителни настройки.
 6. Кликнете върху Редуване на рекламите.
 7. Изберете начин на редуване на рекламите: Оптимизиране или Неограничено редуване.
 8. Кликнете върху Запазване.

Задаване на редуване на рекламите за няколко кампании едновременно

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел кликнете върху Всички кампании.
 3. Кликнете върху Настройки в страничното меню.
 4. Поставете отметка в квадратчето до кампаниите или рекламните групи, които искате да промените.
 5. Кликнете върху Редактиране.
 6. От падащото меню изберете Промяна на редуването на рекламите.
 7. Изберете начин на редуване на рекламите.
 8. Кликнете върху Запазване.

Задаване на редуване на рекламите по рекламна група

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Рекламни групи в страничното меню.
 3. Кликнете върху рекламната група, която искате да промените.
 4. Кликнете върху Настройки в страничното меню.
 5. Кликнете върху Редуване на рекламите и изберете начин.

Съвет: Филтрирайте кампаниите си по тип редуване на рекламите

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел кликнете върху Всички кампании.
 3. В страничното меню кликнете върху Настройки.
 4. Използвайте иконата за филтриране Филтриране, за да се показват само кампаниите, които отговарят на определени критерии, включително „Редуване на рекламите“.

Задаване на ограничение на честотата за кампании в дисплейната мрежа и видеокампании

Ограничението на честотата ограничава броя показвания на дисплейните и видеорекламите Ви на един и същ потребител. То не се отнася за мрежата за търсене. 

Как да зададете ограничение на честотата за нова кампания

Забележка: Това се отнася само за кампании в дисплейната мрежа и видеокампании.
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел изберете Всички кампании.
 3. Кликнете върху Кампании в страничното меню.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс  и изберете Нова кампания.
 5. Изберете цел на кампанията и кликнете върху Напред.
 6. Изберете тип на кампанията и кликнете върху Напред.
 7. Кликнете върху Допълнителни настройки.
 8. Изберете Ограничаване на честотата.
 9. Въведете броя импресии (или показвания за видеокампаниите). Стойността трябва да бъде цяло число (например 4, а не 4,5).
 10. Изберете интервал от време (на ден, седмица, месец или съчетание).
 11. След като останалата част от кампанията Ви бъде настроена, кликнете върху Създаване на кампания.

Как да зададете ограничение на честотата за съществуваща кампания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел изберете Всички кампании.
 3. Кликнете върху името на кампанията, която ще показвате.
 4. В страничното меню изберете Настройки.
 5. Кликнете върху Допълнителни настройки.
 6. Изберете Ограничаване на честотата.
 7. Въведете броя импресии (или показвания за видеокампаниите). Стойността трябва да бъде цяло число (например 100, а не 100,5).
 8. Само за кампаниите в дисплейната мрежа изберете интервал от време (на ден, седмица или месец).
 9. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си