การกระทำที่ถือเป็น Conversion: คำจำกัดความ

การกระทำเฉพาะจากลูกค้าที่คุณกำหนดไว้ว่ามีคุณค่าต่อธุรกิจของคุณ เช่น การซื้อทางออนไลน์หรือการโทร การติดตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion ช่วยให้คุณเห็นว่าโฆษณานำไปสู่การกระทำที่มีคุณค่าเหล่านั้นได้อย่างไร

  • การกระทำที่ถือเป็น Conversion มีไว้สำหรับแหล่งที่มาของ Conversion จำนวนมาก เช่น การกระทำบนเว็บไซต์ การโทร การดาวน์โหลดแอป และการกระทำในแอป (เช่น การซื้อในแอป)
  • หากคุณต้องการติดตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion ประเภทเดียวกันมากกว่า 1 รายการ เช่น การสมัครรับจดหมายข่าวและการส่งแบบฟอร์มเพื่อโอกาสในการขายบนเว็บไซต์ คุณสามารถสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion หลายรายการได้
  • การกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่เกิดขึ้นจะรายงานเป็น Conversion

เกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion
ตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก