การกระทำที่ถือเป็น Conversion: คำจำกัดความ

การกระทำเฉพาะจากลูกค้าที่คุณกำหนดไว้ว่ามีคุณค่าต่อธุรกิจของคุณ เช่น การซื้อทางออนไลน์หรือการโทร การติดตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion ช่วยให้คุณเห็นว่าโฆษณานำไปสู่การกระทำที่มีคุณค่าเหล่านั้นได้อย่างไร

  • การกระทำที่ถือเป็น Conversion มีไว้สำหรับแหล่งที่มาของ Conversion จำนวนมาก เช่น การกระทำบนเว็บไซต์ การโทร การดาวน์โหลดแอป และการกระทำในแอป (เช่น การซื้อในแอป)
  • หากคุณต้องการติดตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion ประเภทเดียวกันมากกว่า 1 รายการ เช่น การสมัครรับจดหมายข่าวและการส่งแบบฟอร์มเพื่อโอกาสในการขายบนเว็บไซต์ คุณสามารถสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion หลายรายการได้
  • การกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่เกิดขึ้นจะรายงานเป็น Conversion

เกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion
ตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก