Radnja konverzije: definicija

Specifična radnja korisnika koju ste definirali kao vrijednu za svoje poslovanje, kao što su online kupnja ili telefonski poziv. Praćenje radnji konverzije omogućuje vam da vidite kako vaši oglasi dovode do tih vrijednih radnji.

  • Radnje konverzije dostupne su za više izvora konverzija, uključujući radnje na web-lokaciji, pozive, preuzimanja aplikacija te radnje u aplikaciji (primjerice, kupnje putem aplikacije).
  • Ako na svojoj web-lokaciji želite pratiti više radnji konverzije iste vrste, primjerice, registracije za primanje brošura i ispunjavanje obrazaca za potencijalne klijente, možete izraditi više radnji konverzije.
  • Pojavljivanja radnji konverzije bilježe se kao konverzije.

Više o praćenju konverzija
Postavljanje praćenja konverzija

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem