Vad är Omvandlingsoptimeraren och hur fungerar den?

Omvandlingsoptimeraren är en Google Ads-funktion som utnyttjar data från Google Ads omvandlingsspårning så att du får fler omvandlingar till lägre kostnad. Din placering i varje annonsauktion optimeras så att du undviker olönsamma klick och får så många lönsamma klick som möjligt.

Så här fungerar det

Med Omvandlingsoptimeraren lägger du ett högsta CPA-bud, vilket är det mesta du kan tänka dig att betala för varje omvandling (t.ex. ett köp eller en registrering). Alternativt lägger du ett mål-CPA-bud, vilket är det genomsnittliga belopp du kan tänka dig att betala för en omvandling. Med hjälp av kampanjhistoriken hittar Omvandlingsoptimeraren automatiskt det optimala motsvarande CPC-budet (kostnad per klick) för annonsen varje gång den kan visas. Du betalar fortfarande per klick men behöver inte ändra buden manuellt för att nå dina CPA-mål och få större avkastning på din investering.

För att beräkna det optimala motsvarande CPC-budet räknar Omvandlingsoptimeraren först ut en uppskattad omvandlingsfrekvens för varje auktion. Omvandlingsoptimeraren tar hänsyn till flera faktorer, bland annat annonsens omvandlingshistorik, sökordets bredmatchade sökfråga, användarens plats samt omvandlingsfrekvensen på Googles partnerwebbplatser i sök- och Display-nätverket. Därefter genereras en annonsrankning genom att CPA-budet, kvalitetsresultatet och den uppskattade omvandlingsfrekvensen kombineras.

Förbättra resultatet

Många annonsörer som använder Omvandlingsoptimeraren har fått en tvåsiffrig procentuell ökning av antalet omvandlingar till samma eller lägre pris per omvandling.

Krav

Om du vill börja använda Omvandlingsoptimeraren måste du aktivera Google Ads omvandlingsspårning och kampanjen måste ha gett minst 15 omvandlingar under de senaste 30 dagarna. Kampanjen måste dessutom ha tagit emot omvandlingar med en liknande frekvens under minst några dagar. Vi rekommenderar att du använder omvandlingsspårning under två veckor innan du prövar Omvandlingsoptimeraren, oavsett antalet omvandlingar (eller under ännu längre tid om antalet omvandlingar är lågt).

Läs om hur du aktiverar Omvandlingsoptimeraren.

Viktig anmärkning

Den faktiska kostnaden per förvärv (CPA) beror på faktorer som Google inte rår över och kan därför överstiga den högsta CPA du anger. Omvandlingsoptimeraren använder tidigare omvandlingsdata för att beräkna sannolikheten för att dina annonser ska ge omvandlingar. Den faktiska omvandlingsfrekvensen kan påverkas av ändringar på din webbplats och i dina annonser eller externa faktorer som exempelvis större konkurrens. Om den faktiska omvandlingsfrekvensen visar sig vara lägre än den uppskattade kan din faktiska CPA överstiga ditt högsta CPA-bud eller mål-CPA-bud.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny