Čo je Nástroj na optimalizáciu konverzií a ako funguje?

Nástroj na optimalizáciu konverzií je funkcia služby AdWords, ktorá využíva údaje sledovania konverzií služby AdWords na zabezpečenie väčšieho počtu konverzií za nižšiu cenu. Optimalizuje umiestnenie v každej reklamnej aukcii s cieľom zabrániť nevýnosným kliknutiam a získať pre vás čo najviac výnosných kliknutí.

Ako to funguje

S Nástrojom na optimalizáciu konverzií vytvárate cenové ponuky pomocou maximálnej CZA, čo je najvyššia suma, ktorú ste ochotní zaplatiť za každú konverziu (ako je nákup alebo registrácia) alebo pomocou cieľovej CZA, čo je priemerná suma, ktorú chcete platiť za každú konverziu. Nástroj na optimalizáciu konverzií na základe historických údajov o vašej kampani automaticky nájde optimálnu ekvivalentnú ponuku ceny za kliknutie (CZK) pre vašu reklamu vždy, keď je vhodné, aby sa zobrazila. Stále platíte za kliknutia, ale na dosiahnutie cieľov CZA už nemusíte cenové ponuky nastavovať manuálne a môžete profitovať z vyššej NI.

Pri výpočte optimálnej ekvivalentnej ponuky CZK Nástroj na optimalizáciu konverzií najprv vypočíta predpokladanú mieru konverzie pre každú aukciu. Nástroj na optimalizáciu konverzií zohľadňuje mnohé faktory vrátane histórie konverzie vašej reklamy, dopytu po voľnej zhode kľúčového slova, polohy používateľa a miery konverzie vo vyhľadávaní Google a na partnerských webových lokalitách v Obsahovej sieti. Funkcia potom generuje hodnotenie reklamy na základe kombinácie vašej cenovej ponuky CZA, skóre kvality a predpokladanej miery konverzie.

Zlepšenie výkonnosti

Mnohí inzerenti používajúci Nástroj na optimalizáciu konverzií zaznamenali dvojciferný percentuálny rast počtu konverzií pri zachovaní alebo znížení ceny zaplatenej za každú konverziu.

Požiadavky

Ak chcete začať používať Nástroj na optimalizáciu konverzií, musíte mať povolené sledovanie konverzií služby AdWords a vaša kampaň musí za posledných 30 dní získať aspoň 15 konverzií. Kampaň okrem toho musí dosahovať podobnú úroveň konverzií už aspoň niekoľko dní. Odporúčame vám, aby ste pred vyskúšaním Nástroja na optimalizáciu konverzií aspoň dva týždne sledovali konverzie, a to bez ohľadu na ich objem (dlhšie obdobie, ak nemáte veľký objem konverzií).

Získajte informácie o tom, ako povoliť Nástroj na optimalizáciu konverzií.

Dôležité upozornenie

Vaša skutočná CZA závisí od faktorov, ktoré spoločnosť Google nemôže ovplyvniť, preto môže prekročiť vami určenú maximálnu ponuku CZA. Nástroj na optimalizáciu konverzií používa údaje o predchádzajúcich konverziách, na základe ktorých predpokladá pravdepodobnosť konverzie reklamy. Skutočná miera konverzie však môže byť ovplyvnená zmenami vašej webovej lokality a reklám alebo externými faktormi, ako je napríklad zvýšená konkurencia. Ak sa ukáže, že skutočná miera konverzie je nižšia ako predpokladaná miera konverzie, skutočná CZA môže byť vyššia ako maximálna ponuka CZA alebo cieľová CZA.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
16713753838652905846
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067