Co to jest Optymalizator konwersji i jak działa?

Optymalizator konwersji to funkcja programu Google Ads, która korzysta z danych ze Śledzenia konwersji Google Ads w celu uzyskania większej liczby konwersji w korzystniejszej cenie. Funkcja ta powoduje zoptymalizowanie miejsc docelowych w każdej aukcji reklamy w celu uniknięcia nierentownych kliknięć i uzyskania maksymalnej liczby kliknięć przynoszących zysk.

Jak to działa

Dzięki Optymalizatorowi konwersji stosowane są stawki równe maksymalnej stawce CPA, czyli najwyższej kwocie, jaką zamierza się płacić za konwersję (np. zakup lub rejestrację), albo docelowej stawce CPA, czyli średniej kwocie, jaką zamierza się płacić za konwersję. Korzystając z historycznych informacji na temat kampanii, Optymalizator konwersji automatycznie odnajduje optymalną, równoważną stawkę kosztu kliknięcia (CPC) dla reklamy za każdym razem, gdy kwalifikuje się ona do wyświetlenia. Reklamodawca nadal płaci za kliknięcie, ale nie musi już samodzielne dostosowywać stawek, aby osiągnąć cel CPA. Dodatkową korzyścią jest większy zwrot z inwestycji (ROI).

Aby obliczyć optymalną równoważną stawkę CPC, Optymalizator konwersji najpierw wylicza przewidywany współczynnik konwersji każdej aukcji. Optymalizator konwersji uwzględnia wiele czynników, w tym historię konwersji reklamy, wyniki dopasowania przybliżonego do słowa kluczowego, lokalizację użytkownika i współczynniki konwersji witryn w Sieci wyszukiwania i w Sieci reklamowej Google. Następnie Optymalizator oblicza ranking reklamy, łącząc stawkę CPA, wynik jakości i przewidywany współczynnik konwersji.

Zwiększanie skuteczności

Wielu reklamodawców korzystających z Optymalizatora konwersji osiąga kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby konwersji, przy czym koszt jednej konwersji nie zmienia się lub spada.

Wymagania

Aby rozpocząć korzystanie z Optymalizatora konwersji, należy włączyć śledzenie konwersji Google Ads, a kampania musi uzyskać co najmniej 15 konwersji w ciągu ostatnich 30 dni. Ponadto liczba konwersji uzyskanych przez kampanię w ciągu co najmniej kilku ostatnich dni musi być w miarę wyrównana. Zalecamy używanie śledzenia konwersji przez co najmniej dwa tygodnie przed skorzystaniem z Optymalizatora konwersji, niezależnie od liczby uzyskiwanych konwersji (lub dłużej, jeśli jest ich niedużo).

Więcej informacji na temat włączania Optymalizatora konwersji.

Ważna uwaga

Rzeczywisty CPA jest uzależniony od czynników znajdujących się poza kontrolą firmy Google, dlatego może przekroczyć maksymalny określony CPA. Optymalizator konwersji wykorzystuje dane dotyczące historii konwersji do obliczania prawdopodobieństwa spowodowania konwersji przez reklamy. Na rzeczywisty współczynnik konwersji mogą jednak wpływać zmiany w witrynie i reklamach lub czynniki zewnętrzne, takie jak zwiększona konkurencja. Jeśli rzeczywisty współczynnik konwersji jest niższy niż współczynnik prognozowany, rzeczywista stawka CPA może przekroczyć maksymalną stawkę CPA lub docelową stawkę CPA ustaloną przez reklamodawcę.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne