Site ng naka-park na domain

Isang address sa web na binili ngunit hindi ganap na na-develop. Ang webpage na ito ay karaniwang may kaunti o walang nilalaman dahil ang pahina, halimbawa, ay nasa development o naghihintay ng bagong may-ari.

  • Maaaring magamit ang mga site ng naka-park na domain para sa iba't ibang kadahilanan: upang magreserba ng address sa web para sa hinaharap, magbigay ng ilang nilalaman sa pahina na magiging blangko dahil nag-expire na ang pagpaparehistro nito, o ibang kaparehong kadahilanan.
  • Ang mga site ng naka-park na domain ay bahagi ng Google Network, kaya maaaring magpakita ang mga site na ito ng mga ad ng Google Ads na may-katuturan sa URL ng naka-park na domain o anumang nilalamang maaaring nasa pahina. Depende sa disenyo ng site, maaaring maiuri ang site ng naka-park na domain bilang site sa Network ng Paghahanap o site sa Display Network, at ipapakita ang iyong mga ad depende sa kung saan ka nag-opt in sa mga network na ito.
  • Maaari mong makita kung paano gumaganap ang iyong mga ad sa mga site ng naka-park na domain sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng ulat ng placement sa iyong account. Maaari mo ring gamitin ang aming mga tool sa pagbubukod ng site at kategorya upang pigilan ang mga ad mula sa paglabas kung saan hindi natutugunan ng mga iyon ang iyong mga pangangailangan sa advertising.
  • Hindi pinapayagan ng patakaran ng Google Ads ang mga ad na mag-link sa mga site ng naka-park na domain na nagpapakita lamang ng mga listahan at link ng advertising, at hindi nagbibigay sa user ng natatangi at mahalagang nilalaman sa domain ng landing page.

Patakaran para sa mga ad na gumagamit ng naka-park na domain
Paano subaybayan ang pagganap sa mga site ng naka-park na domain
Paano magbukod ng mga site

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu