Điều chỉnh giá thầu từ khóa (ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động)

Giá thầu từ khóa là số tiền bạn sẵn sàng trả khi có người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn. Đây là số tiền giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa) của từ khóa.

Điều chỉnh giá thầu từ khóa

  1. Trên màn hình tổng quan về tài khoản, hãy nhấn vào mục Thêm, sau đó chọn phần Từ khóa từ trình đơn.
  2. Chọn từ khóa mà bạn muốn thay đổi giá thầu.
  3. Nhấn vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa
  4. Nhập giá thầu mới.
  5. Nhấn Lưu.

Sắp xếp từ khóa để tìm từ khóa nhanh hơn

  1. Xác định các tiêu đề cột trên màn hình Từ khóa.
  2. Chạm vào bất kỳ tiêu đề cột nào trong số này để sắp xếp từ khóa của bạn.

Sửa đổi cột

  • Để thay đổi cột sẽ hiển thị, hãy nhấn vào biểu tượng cột Columns, nhấn vào nút chuyển Switch (enabled or on) để chọn cột mà bạn muốn hiển thị, sau đó nhấn vào nút Lưu
  • Để sắp xếp lại các cột, hãy nhấn vào biểu tượng cột Columns, nhấn và kéo ô điều khiển  bên cạnh một tên cột bất kỳ để thay đổi vị trí của cột, sau đó nhấn vào nút Lưu.

Xem thêm

Xem tất cả bài viết trợ giúp dành cho thiết bị di động
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false