Úprava ponúk pre kľúčové slová (mobilná aplikácia Google Ads)

Ponuka pre kľúčové slovo vyjadruje, koľko chcete zaplatiť za to, keď niekto klikne na vašu reklamu. Táto suma predstavuje maximálnu cenu za kliknutie (maximálna ponuka CZK) pre kľúčové slovo.

Úprava ponuky pre kľúčové slovo

  1. Na stránke prehľadu účtu klepnite na Viac a v ponuke vyberte Kľúčové slová.
  2. Klepnite na kľúčové slovo, ktorého ponuku chcete zmeniť.
  3. Klepnite na ikonu ceruzky Upraviť.
  4. Zadajte novú ponuku.
  5. Klepnite na tlačidlo Uložiť.

Zoradenie kľúčových slov na rýchlejšie vyhľadávanie

  1. Vyhľadajte hlavičky stĺpcov na obrazovke Kľúčové slová.
  2. Klepnutím na ľubovoľnú hlavičku stĺpca zoraďte kľúčové slová.

Úprava stĺpcov

  • Ak chcete zmeniť, ktoré stĺpce sa budú zobrazovať, klepnite na ikonu stĺpcov Columns. Potom klepnutím na prepínač Switch (enabled or on) vyberte stĺpce, ktoré sa majú zobrazovať. Nakoniec klepnite na Uložiť.
  • Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov, klepnite na ikonu stĺpcov Columns. Potom klepnite na rukoväť  vedľa názvu stĺpca a presuňte ju, čím zmeníte pozíciu stĺpca. Nakoniec klepnite na Uložiť.

Súvisiace odkazy

Zobrazenie všetkých článkov pomocníka pre mobilné zariadenia
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory