Úprava nabídek pro klíčová slova

Cenová nabídka pro klíčové slovo určuje cenu, kterou jste ochotni zaplatit, když někdo klikne na vaši reklamu. Jde o maximální nabídku ceny za proklik (max. CPC) pro příslušné klíčové slovo.

Úprava nabídek pro klíčová slova

  1. Na obrazovce Přehled účtu se posuňte dolů a klepněte na položku Klíčová slova.
  2. Klepněte na klíčové slovo, jehož cenovou nabídku chcete změnit.
  3. Klepněte na ikonu tužky .
  4. Zadejte novou nabídku.
  5. Klepněte na Uložit.

Seřazení klíčových slov, které urychlí jejich vyhledávání

  1. Na stránce Klíčová slova najděte záhlaví sloupců.
  2. Klíčová slova seřadíte tak, že na jedno ze záhlaví klepnete.

Úprava sloupců

  • Chcete-li změnit, které sloupce se zobrazují, klepněte na ikonu sloupců Columns, vyberte kategorii sloupců a klepnutím na přepínač Switch (enabled or on) určete, které sloupce chcete zobrazit. Nakonec klepněte na tlačítko Uložit. Klepnutím na tlačítko mínus Remove column určíte, které sloupce chcete odebrat, volbu potvrdíte klepnutím na zatržítko Checkbox.
  • Pořadí sloupců můžete změnit tak, že klepnete na ikonu sloupců Columns, následně změníte pořadí přetažením za úchyt Navigační nabídka vedle libovolného názvu sloupce. Nakonec klepněte na tlačítko Uložit.

Viz také

Zobrazit všechny články pro mobilní zařízení
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory