Προβολή απόδοσης (εφαρμογή Google Ads για κινητά)

Δείτε μια σύνοψη απόδοσης για τον λογαριασμό, την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεών σας

Μπορείτε να ελέγξετε εύκολα μετρήσεις απόδοσης στη σύνοψη απόδοσης στο επάνω μέρος της σελίδας Επισκόπηση.

 1. Πλοηγηθείτε σε λογαριασμό, καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων.
 2. Πατήστε τη σελίδα Επισκόπηση στην κάτω γραμμή πλοήγησης και δείτε το στιγμιότυπο απόδοσης στο επάνω μέρος της σελίδας.
 3. Πατήστε ένα τσιπ μέτρησης, για να δείτε τη μέτρηση σε ένα λεπτομερές γράφημα.
 4. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του γραφήματος, για να δείτε λεπτομερείς τιμές.

Προσθήκη επιπλέον μετρήσεων

 1. Σύρετε προς τα πάνω στα δεξιά της σύνοψης απόδοσης.
 2. Πατήστε το εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες Περισσότερα, για να ανοίξετε τη λίστα μετρήσεων.
 3. Πατήστε τις μετρήσεις που θέλετε να δείτε. Οι επιλεγμένες μετρήσεις θα έχουν ένα σύμβολο επιλογής στα δεξιά της μέτρησης. Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον 4 μετρήσεις. Για να αναδιατάξετε τα τσιπ μέτρησης, πατήστε και σύρετε τη λαβή δίπλα σε οποιοδήποτε όνομα στήλης, για να αλλάξετε τη θέση της.
 4. Πατήστε Αποθήκευση, για να δείτε τις ενημερωμένες μετρήσεις στη σύνοψη απόδοσης.

Προσαρμογή του εύρους ημερομηνιών

 1. Πατήστε το εικονίδιο ημερολογίου Εμφάνιση ημερολογίου.
 2. Πατήστε το εύρος ημερομηνιών που θέλετε.
 3. Εναλλακτικά, πατήστε Προσαρμογή και επιλέξτε το ακριβές εύρος ημερομηνιών που θέλετε να δείτε.
 4. Πατήστε Αποθήκευση.

Δείτε έναν πίνακα με μετρήσεις απόδοσης για τις καμπάνιες, τις ομάδες διαφημίσεων, τις λέξεις-κλειδιά ή τις διαφημίσεις σας

Για να δείτε έναν πίνακα με μετρήσεις απόδοσης για τις καμπάνιες σας, πατήστε Καμπάνιες στην κάτω γραμμή πλοήγησης. Για να δείτε τις Ομάδες διαφημίσεων, τις Λέξεις-κλειδιά ή τις Διαφημίσεις, πατήστε Περισσότερα στη γραμμή πλοήγησης.

Τροποποίηση στηλών

 • Για να αλλάξετε τις στήλες που εμφανίζονται, πατήστε το εικονίδιο στηλών Columns, πατήστε τον διακόπτη Switch (enabled or on), για να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση.
 • Για να αναδιατάξετε τις στήλες, πατήστε το εικονίδιο στηλών Columns, πατήστε και σύρετε τη λαβή δίπλα στο όνομα οποιασδήποτε στήλης για να αλλάξετε τη θέση της και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση.

Προσαρμογή του εύρους ημερομηνιών

 1. Πατήστε το εικονίδιο ημερολογίου Εμφάνιση ημερολογίου.
 2. Πατήστε το εύρος ημερομηνιών που θέλετε.
 3. Εναλλακτικά, πατήστε Προσαρμογή και επιλέξτε το ακριβές εύρος ημερομηνιών που θέλετε να δείτε.
 4. Πατήστε Αποθήκευση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας