Se effektiviteten

Gennemsnitlig position (Gns. position) fjernes i september 2019. Procentsatserne for eksponeringer øverst og allerøverst på siden giver et bedre overblik over, hvor dine annoncer vises på søgesiderne. Du kan bruge disse nye metrics til at optimere din annonceposition. Få flere oplysninger.

Se kontoeffektiviteten

Du kan se effektivitets-metrics for din konto på startskærmen. Følg disse trin for at tilpasse det, du ser:

 • Stryg til venstre eller højre i øverste række for at se alle metrics.
 • Tryk på den metric, som du vil se, for at fremhæve den.

Se effektiviteten for kampagner, annoncegrupper, søgeord eller annoncer

Rul ned, og tryk på Kampagner, Annoncegrupper, Søgeord eller Annoncer på skærmen Kontooversigt.

Rediger kolonner

 • Hvis du vil ændre, hvilke kolonner der vises, skal du trykke på kolonneikonet Columns, vælge en kolonnekategori, trykke på kontakten Switch (enabled or on) for at vælge de kolonner, du vil vise, og derefter trykke på Gem. Tryk på minustegnet Remove column for at vælge de kolonner, du vil fjerne, og tryk derefter på fluebenet Checkbox.
 • Hvis du vil ændre rækkefølgen af kolonnerne, skal du trykke på kolonneikonet Columns og trykke på og trække håndtaget Navigationsmenu ud for et kolonnenavn for at flytte kolonnen til en ny placering. Tryk derefter på Gem.

Juster datointervallet

 1. Tryk på kalenderikonet.
 2. Tryk på blyantikonet , og vælg et datointerval.
 3. Tryk på Anvend.

Ordliste over metrics

 • Gns. CPC: Gennemsnitlig pris pr. klik – dine samlede omkostninger divideret med det samlede antal klik.
 • Gns. CPV: Det gennemsnitlige beløb, du er blevet debiteret for en visning eller en anden interaktion, som f.eks. et klik på din annonce.
 • Eksponeringsandel på Displaynetværket: Den procentdel af eksponeringer, som dine displayannoncer modtager, sammenlignet med det samlede antal eksponeringer, som dine annoncer kunne få.
 • Klik: Når nogen klikker på din annonce. Klik akkrediteres af MRC.
 • Konverteringer: Værdifulde handlinger, som kunderne har udført, f.eks. et køb eller et telefonopkald.
 • Pris: Summen af din pris pr. klik (CPC, cost-per-click) og din pris pr. tusinde synlige eksponeringer (vCPM, cost-per-thousand viewable impressions).
 • Pris pr. konvertering: Den gennemsnitlige pris for hver enkelt konvertering.
 • Konverteringsrate: Det gennemsnitlige antal konverteringer pr. annonceinteraktion vist som en procentdel.
 • Konverteringsværdi: Værdier, du tildeler dine konverteringer for at se den samlede værdi, som din annoncering genererer på tværs af forskellige konverteringer, snarere end blot det antal konverteringer, der er sket.
 • Konverteringsværdi ift. pris: Et estimat af dit investeringsafkast beregnet ved at dividere din samlede konverteringsværdi med den samlede pris for alle annonceinteraktioner.
 • CTR: Klikrate, antallet af klik divideret med antallet af eksponeringer.
 • Eksponeringer: Antallet af gange, din annonce blev vist.
 • Ugyldige klik: Klik på annoncer, som Google anser for at være ugyldige, f.eks. utilsigtede klik eller klik som følge af ondsindet software.
 • Telefonopkald: Opkald til dit Google-viderestillingsnummer modtaget via knappen "Ring" eller manuelle opkald.
 • Eksponeringsandel på Søgenetværket: De eksponeringer, du har opnået på Søgenetværket, divideret med det estimerede antal eksponeringer, du var kvalificeret til at opnå.
 • Visningsrate: Et forhold, der viser antallet af betalte visninger af en videoannonce i forhold til antallet af eksponeringer.
 • Visninger: Når en kunde ser din annonce.
 • Visningskonverteringer: En konvertering, der sker, når en kunde ser (men ikke interagerer med) din annonce og derefter senere foretager en konvertering på dit websted.

Se også

Se alle artikler i Hjælp om mobilbrug
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet