Tạm dừng hoặc bật chiến dịch và nhóm quảng cáo (ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động)

Dưới đây là cách bạn có thể bật (bắt đầu) hoặc tạm dừng (tạm thời ngừng) chạy chiến dịch và nhóm quảng cáo.

Tạm dừng hoặc bật chiến dịch

  1. ​Chuyển đến phần Chiến dịch trong thanh điều hướng. Các chiến dịch bị tạm dừng được đánh dấu bằng nền màu xám.
  2. Nhấn vào chiến dịch bạn muốn tạm dừng hoặc bật.
  3. Nhấn vào nút chuyển để thay đổi tùy chọn cài đặt.
  4. Nhấn vào Tạm dừng hoặc Bật trong lời nhắc xác nhận để xác nhận thay đổi.

Tạm dừng hoặc bật nhóm quảng cáo

  1. Nhấn vào biểu tượng Thêm trên thanh điều hướng và chọn Nhóm quảng cáo.
  2. Sau khi chọn Nhóm quảng cáo, hãy nhấn vào thẻ Nhóm quảng cáo ở phía dưới cùng.
  3. Các nhóm quảng cáo bị tạm dừng được đánh dấu bằng nền màu xám. Nhấn vào nhóm quảng cáo bạn muốn tạm dừng hoặc bật.
  4. Nhấn vào nút chuyển để thay đổi tùy chọn cài đặt.
  5. Nhấn vào Tạm dừng hoặc Bật trong lời nhắc xác nhận để xác nhận thay đổi.

Xem thêm

Xem tất cả bài viết trợ giúp dành cho thiết bị di động
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố