Tạm dừng hoặc bật chiến dịch và nhóm quảng cáo

Dưới đây là cách bạn có thể bật (bắt đầu) hoặc tạm dừng (tạm thời ngừng) chạy chiến dịch và nhóm quảng cáo.

Tạm dừng hoặc bật chiến dịch

  1. Di chuyển đến mục "Chiến dịch" từ màn hình chính hoặc biểu tượng menu điều hướng Menu điều hướng. Các chiến dịch đang tạm dừng được đánh dấu màu xám.
  2. Nhấn vào chiến dịch bạn muốn tạm dừng hoặc bật.
  3. Nhấn vào nút chuyển để thay đổi tùy chọn cài đặt.
  4. Nhấn vào dấu kiểm Checkbox.

Tạm dừng hoặc bật nhóm quảng cáo

  1. Từ mục "Chiến dịch", hãy chọn chiến dịch có nhóm quảng cáo bạn muốn thay đổi.
  2. Nhấn vào Nhóm quảng cáo. Các chiến dịch đang tạm dừng được đánh dấu màu xám.
  3. Nhấn vào nhóm quảng cáo bạn muốn tạm dừng hoặc bật.
  4. Nhấn vào nút chuyển để thay đổi tùy chọn cài đặt.
  5. Nhấn vào dấu kiểm Checkbox.

Xem thêm

Xem tất cả các bài viết trợ giúp dành cho thiết bị di động
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố