Pozastavení nebo aktivace kampaní a reklamních sestav (mobilní aplikace Google Ads)

Zde nabízíme pokyny, jak aktivovat (spustit) nebo pozastavit (dočasně zastavit) probíhající kampaně a reklamní sestavy.

Pozastavení či aktivace kampaní

  1. ​Ve spodním navigačním panelu přejděte na Kampaně. Pozastavené kampaně mají šedé pozadí.
  2. Klepněte na kampaň, kterou chcete pozastavit nebo aktivovat.
  3. Klepnutím na přepínač nastavení změníte.
  4. V zobrazené výzvě změnu potvrďte klepnutím na Pozastavit nebo Aktivovat.

Pozastavení nebo aktivace reklamních sestav

  1. Ve spodním navigačním panelu klepněte na možnost Další a vyberte Reklamní sestavy.
  2. Po výběru reklamní sestavy klepněte ve spodním navigačním panelu na kartu Reklamní sestavy.
  3. Pozastavené reklamní sestavy mají šedé pozadí. Klepněte na reklamní sestavu, kterou chcete pozastavit nebo aktivovat.
  4. Klepnutím na přepínač nastavení změníte.
  5. V zobrazené výzvě změnu potvrďte klepnutím na Pozastavit nebo Aktivovat.

Související odkazy

Zobrazit všechny články nápovědy pro mobilní zařízení
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory