คลิกที่ไม่ถูกต้อง

การคลิกโฆษณาที่ Google พิจารณาว่าไม่ถูกต้องได้แก่ การคลิกโดยไม่ตั้งใจ หรือการคลิกโดยซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ร้าย

 • ต่อไปนี้คือตัวอย่างสองสามข้อของสิ่งที่ Google อาจพิจารณาว่าเป็นการคลิกที่ไม่ถูกต้อง:
  • การคลิกด้วยตนเองที่มีเจตนาเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายการโฆษณาของคุณ หรือเพื่อเพิ่มกำไรให้กับเจ้าของเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่โฆษณาแก่คุณ
  • การคลิกโดยใช้เครื่องมือคลิกอัตโนมัติ โรบ็อต หรือซอฟต์แวร์หลอกลวงอื่นๆ
  • การคลิกที่เปล่าประโยชน์ซึ่งไม่ได้ให้คุณค่าใดๆ แก่ผู้ลงโฆษณา เช่น คลิกครั้งที่สองของการดับเบิลคลิก
  • แต่ละคลิกบนโฆษณาจะถูกตรวจสอบโดยระบบของเรา และ Google มีระบบที่ซับซ้อนที่จะระบุการคลิกและการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งลบการคลิกเหล่านั้นออกจากข้อมูลบัญชีของคุณ
  • เมื่อ Google พิจารณาว่าการคลิกนั้นไม่ถูกต้อง เราจะพยายามกรองการคลิกนั้นออกจากรายงานและการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อที่คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการคลิกเหล่านั้น หากเราพบว่าคลิกที่ไม่ถูกต้องได้หลุดรอดจากการตรวจจับอัตโนมัติ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเครดิตสำหรับคลิกเหล่านี้ เครดิตเหล่านี้เรียกว่าการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับ "กิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง"
  • ระบุและแก้ไขปัญหาคลิกที่ไม่ถูกต้อง


ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว