คลิกที่ไม่ถูกต้อง

การคลิกโฆษณาที่ Google ถือว่าผิดกฎ เช่น การคลิกที่ไม่ตั้งใจหรือการคลิกซึ่งเกิดจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ระบบที่ซับซ้อนของ Google จะตรวจสอบการคลิกโฆษณาแต่ละครั้งเพื่อระบุคลิกและการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นจึงนําคลิกและการแสดงผลเหล่านั้นออกจากข้อมูลบัญชี เมื่อ Google พิจารณาว่าการคลิกใดไม่ถูกต้อง เราจะพยายามกรองการคลิกนั้นออกจากรายงานและการชำระเงินโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินคุณสำหรับการคลิกเหล่านั้น หากเราพบว่าคลิกที่ไม่ถูกต้องได้หลุดรอดจากการตรวจจับอัตโนมัติ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเครดิตสำหรับคลิกเหล่านี้ เครดิตเหล่านี้เรียกว่าการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับ "กิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง"

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนของสิ่งที่ Google อาจพิจารณาว่าเป็นคลิกที่ไม่ถูกต้อง

  • การคลิกด้วยตนเองที่มีเจตนาเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายการโฆษณา หรือเพื่อเพิ่มกำไรให้กับเจ้าของเว็บไซต์ที่โฮสต์โฆษณาของคุณ
  • การคลิกโดยใช้เครื่องมือคลิกอัตโนมัติ โรบ็อต หรือซอฟต์แวร์หลอกลวงอื่นๆ
  • การคลิกที่ไม่สำคัญซึ่งไม่ได้ให้คุณค่าใดๆ แก่ผู้ลงโฆษณา เช่น การคลิกครั้งที่ 2 ของการดับเบิลคลิก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว