Mga invalid na pag-click: Kahulugan

Mga pag-click sa mga ad na itinuturing ng Google na hindi lehitimo, tulad ng mga hindi sinasadyang pag-click o pag-click na nagmula sa mapanirang software.

Sinusuri ng aming system ang bawat pag-click sa isang ad, at may mga sopistikadong system ang Google para matukoy ang mga invalid na pag-click at impression at alisin ang mga iyon sa data ng iyong account. Kapag natukoy ng Google na invalid ang mga pag-click, sinusubukan naming awtomatikong i-filter ang mga iyon sa iyong mga ulat at pagbabayad para hindi ka masingil para sa mga pag-click na iyon. Kung mapag-alaman naming nakalusot ang mga di-wastong pag-click sa awtomatikong pagtukoy, maaari kang magng karapat-dapat na makatanggap ng kredito para sa mga pag-click na iyon. Ang mga credit na ito ay tinatawag na mga pagsasaayos ng "invalid na aktibidad."

Narito ang ilang halimbawa ng mga puwedeng ituring ng Google na mga invalid na pag-click:

  • Mga manual na pag-click na naglalayong palakihin ang iyong mga gastusin sa pag-advertise o pataasin ang kita ng mga may-ari ng website na nagho-host sa iyong mga ad
  • Mga pag-click ng mga naka-automate na tool sa pag-click, robot, o iba pang mapanlinlang na software
  • Mga walang kaugnayang pag-click na hindi nagbibigay ng halaga sa advertiser, tulad ng pangalawang pag-click sa isang dobleng pag-click
Tandaan: Sa mga bihirang sitwasyon, puwedeng ituring na invalid at alisin ang isang pag-click, pero hindi ibig sabihin na ganoon din ang mangyayari sa conversion na mula sa pag-click na iyon. Dahil dito, puwedeng maging mas mataas ang mga conversion kaysa sa mga pag-click sa ilang bihirang pagkakataon.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu