Dönüşüm değerleri hakkında

Bu makalede dönüşüm değerleri, dönüşüm değerlerini kullanmanın avantajları ve bu değerleri raporlama yöntemleri açıklanmaktadır. Dönüşüm değerlerini belirlemek veya düzenlemek ya da dönüşüm değerlerinizin raporlandığı para birimini değiştirmek için Dönüşüm değerlerini belirleme başlıklı makaledeki adımları uygulayın.

Tüm dönüşümler eşit değildir. Bazı dönüşümler işletmeniz için diğer dönüşümlerden daha değerlidir. Dönüşümlerinize değerler atarsanız, gerçekleşen dönüşüm sayısından ziyade farklı dönüşümler karşısında reklamlarınızın sağladığı toplam değeri görebilirsiniz. Ayrıca, yüksek değer sağlayan dönüşümleri tanımlayabilir ve bunlara odaklanabilirsiniz.

Dönüşüm izlemeyi kullanırken belirli bir eylemin tüm dönüşümlerine aynı değeri atayabilir veya her dönüşümün farklı değerlere (işleme özgü) sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Dönüşüm değerlerinizi dönüşüm değeri kurallarıyla ayarlayabilirsiniz. Dönüşüm değeri kurallarını, daha yüksek değere sahip müşteri, cihaz veya konum türleri için dönüşüm değerlerine bir çarpma faktörü uygulamak amacıyla kullanın.

Yararları

Dönüşüm değerleri, kampanyalarınızın yatırım getirisini (YG) izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

Reklam harcamalarından elde edilen gelir hedefinizi ortalama bir değerde tutarken dönüşüm değerinizi en üst düzeye çıkarmak için Hedef ROAS teklif stratejisini kullanabilirsiniz.

Reklam harcamalarından elde edilen gelir hedefiniz yoksa, belirtilen günlük bütçeniz dahilinde kampanyanızın toplam dönüşüm değerini en üst düzeye çıkarmak için Dönüşüm değerini artırma teklif stratejisini kullanabilirsiniz.

Dönüşüm değerlerini kullanmanın diğer avantajlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  • Daha fazla bilgi: Kampanyalarınızın dönüşümleri tarafından oluşturulan toplam dönüşüm değerini ölçebilirsiniz Böylece, "Dönüşüm değeri/maliyet" sütununu kullanarak kampanyalarınızın YG'sini de izleyebilirsiniz. Yüksek veya düşük yatırım getirisi elde eden anahtar kelimeleri, reklam gruplarını ve kampanyaları belirlemek için bu verileri kullanabilir, daha sonra teklifleri, bütçeleri ve hedeflemeyi manuel olarak değiştirebilirsiniz.
  • Daha akıllı teklif verme: Dönüşüm değerlerinizi belirledikten sonra, Hedef ROAS veya Dönüşüm değerini artırma teklif stratejisini kullanabilirsiniz. Otomatik teklif stratejileri, belirli kampanyalar, reklam grupları ve anahtar kelimelerde performans hedefleriniz için optimizasyon yapmak amacıyla teklifleri otomatik olarak belirler.
    • Hedef ROAS ile teklifler, reklam harcamalarından elde edilen gelir hedefinize (hedef ROAS) ulaşmaya çalışırken dönüşüm değerini (ör. satış geliri veya kâr marjları) en üst düzeye çıkaracak şekilde belirlenir.
    • Dönüşüm değerini artırma seçeneğinde ise her açık artırma için teklifler, dönüşüm değerini en üst düzeye çıkaracak şekilde optimize edilir.

Aynı değere sahip dönüşümler hakkında

Bazı dönüşümler için aynı değer kullanılabilir. Birden fazla dönüşüm işlemini izliyorsanız aynı dönüşüm değerlerini kullanmayı seçebilirsiniz. Telefon çağrıları ve kaydolma gibi işlemlerde ayrı değerleri de bu şekilde yakalayabilirsiniz. Ayrı değerlerin görülmesi, iki farklı dönüşüm işlemi arasında faydalı karşılaştırmalar yapmayı sağlar. Çağrılara 5 TL, kayıt işlemlerine 20 TL değer biçerseniz, kayıt işlemlerine çağrılardan dört kat daha fazla değer vermiş olursunuz.

İşletmeniz açısından değerli olabilecek olası müşteri işlemlerine ilişkin diğer örnekler: form gönderimleri, fiyat teklifleri, deneme sürüşü düzenleme, geri arama istekleri veya bir mağazanın bulunduğu yeri arama.

İşleme özgü dönüşüm değerleri hakkında

İşleme özgü değer, aynı dönüşümün gerçekleştiği her durumda farklı olabilecek bir değerdir. Örneğin, alışveriş sepeti özelliğine sahip bir internet mağazanız varsa, bir satın alma dönüşümü 25 TL, başka biri ise 500 TL değerinde olabilir.

Satışlarınızın her biri farklı bir dönüşüm değerine sahipse ve aşağıdakilerden birini yapmak istiyorsanız işleme özgü dönüşüm değerlerini kullanabilirsiniz:

  • Kampanyalarınızın yatırım getirisini izleme ve optimize etme
  • Reklam harcamalarından elde edilen gelir hedefi (hedef ROAS) gibi Akıllı Teklif stratejilerini kullanın. Bu durumda, dönüşüm sayma ayarlarından "Hepsini" seçeneğini belirlemeniz önerilir. "Bir"i seçtiğinizde müşteri birden fazla dönüşüm gerçekleştirse bile yalnızca tek bir değer sayılır.
Örnek: Otel odaları ve kiralık araç rezervasyonu yapılan bir seyahat rezervasyon sitesine sahip olduğunuzu varsayalım. Reklamların her iki rezervasyon türünde ne denli başarılı olduğunu görmek istediğiniz için her dönüşümü saymayı seçiyorsunuz. İstanbul, İzmir ve Ankara'ya seyahat eden bir kişi her bir şehir için otel rezervasyonu (toplamda 3 otel rezervasyonu) yaptığında ve yalnızca İstanbul ile İzmir için 2 araç kiraladığında (toplamda 2 araç rezervasyonu) bu dönüşüm ayarı toplamda 5 dönüşüm sayar.

Şartlar

İşleme özgü bir değerin ayarlanması için, işleme özgü değerleri dönüşüm izleme etiketindeki google_conversion_value değişkeni ile entegre edebilen bir web geliştiricisi desteği gerekir.

İşleme özgü değerleri ayarlama

İşleme özgü değerleri ayarlamak için İşleme özgü dönüşüm değerlerini izleme konulu bu makaledeki adımları uygulayın.

Raporlarda dönüşüm değerlerini bulma

Dönüşüm izleme kurulumunu yaptıktan sonra, dönüşümlerinizin tamamı için tüm dönüşüm değerlerinin toplamı gibi dönüşüm değeri verilerine erişim elde edersiniz. Dönüşüm değeriyle ilgili tüm verilerinizi bir bakışta görmek istiyorsanız istatistik tablonuza bazı sütunlar eklemeniz gerekir.

Dönüşüm değeri sütunları eklemek istiyorsanız Belirli performans verilerini bulmak için sütunları kullanma bölümündeki adımları uygulayın. Kullanabileceğiniz sütunlar hakkında bilgi için Dönüşüm izleme verilerini anlama bölümüne bakın.

Dönüşüm değeri para birimi

Dönüşüm değerleri size her zaman Google Ads faturalandırma para biriminizde raporlanır. Ancak faturalandırma para biriminizden farklı bir para biriminde ölçülen Google Analytics dönüşümlerinize farklı bir para birimi atayabilirsiniz. Google Ads, Google Analytics dönüşümlerini bu atanan para biriminde içe aktarır ve ardından sizin için faturalandırma para biriminize dönüştürür.

Örnek: Google Ads faturalandırma para birimini Euro olarak atadığınızı, ancak Google Analytics için dönüşümleri ABD doları cinsinden kaydettiğinizi varsayalım. Google Analytics dönüşüm para biriminizi ABD doları olarak ayarlayabilirsiniz. Google Ads faturalandırma hesabınızda para birimini Euro olarak ayarladığınız için dönüşüm değeri dönüştürülür ve Google Ads raporlarınızda Euro cinsinden raporlanır.

Hesaplar arası dönüşüm izleme için dönüşüm değeri para birimi

Birden fazla Google Ads hesabıyla birlikte yönetici hesabından (MM) yönetilen hesaplar arası dönüşüm izleme özelliğini kullanıyorsanız, aksini belirtmediğiniz sürece dönüşüm değerleri yönetici hesabının para birimiyle gösterilir. Bu ayarı değiştirmek için varsayılan değerle farklı bir para birimi belirtmeniz veya dönüşüm etiketine bir para birimi kodu girmeniz gerekir. Ancak, dönüşüm sağlayan tıklamayı alan Google Ads hesabı farklı bir faturalandırma para birimine sahipse dönüşüm değeri, ortalama günlük döviz kuru kullanılarak söz konusu hesabın para birimine dönüştürülür.

Örnek: Yönetici hesabınızın varsayılan para biriminin Türk lirası olduğunu ve 10 TL değerinde bir dönüşüm işlemi oluşturduğunuzu varsayalım. Bir kullanıcı varsayılan para birimi Euro olan, yönetilen hesaptan sunulan bir reklamı tıklar ve bir dönüşüm işlemini tamamlar. Mevcut döviz kuru 1 TL = 0,15 EUR'dir. Yönetilen hesapta 1,5 EUR değerinde bir dönüşüm değeri gösteririz. Dönüşüm değeri yönetici hesabında 10 TL olarak gösterilmeye devam eder.

Parasal değeri olmayan dönüşümleri izleme

Gerçek bir parasal değeri olmayan dönüşüm işlemlerini izliyorsanız ancak yine de farklı dönüşüm işlemlerinin göreceli değerlerini ölçmek için bir yol istiyorsanız para birimi atamamayı seçebilirsiniz. Bu değerler genellikle "temel performans göstergeleri" veya "TPG" olarak adlandırılır. Etiketinizde bir para birimi kodu olsa bile, ilgili dönüşüm işleminin varsayılan değeri için para birimi seçmediyseniz etiketiniz dikkate alınmaz. Bu, sitenizde dönüşüm izleme etiketini güncellemeden, dönüşüm değerlerinizin parasal değerleri mi yoksa TPG'leri mi ölçeceğini kontrol etmenize olanak tanır.

Örnek: Web sitenizde bir e-posta kayıt formu olduğunu ve kayıt işlemlerine parasal değer atamayı tercih etmediğinizi, ancak yine de işlemlere sayısal bir değer atamak istediğinizi varsayalım. Bir dönüşüm işlemi oluşturur ve her kayıt işlemine "2" değerini atayıp "Para birimi yok"u seçersiniz. Hesabınızın faturalandırma para birimi veya etikette gönderilen para birimi kodu ne olursa olsun raporlarınızda "2" değeri gösterilir.
Yönetici hesabınızdaki bir dönüşüm işleminde değere atanmış para birimi yoksa dönüşüm için kredi kazanan Google Ads hesabının hesap para birimi ne olursa olsun herhangi bir döviz kuru dönüşümü yapmayız.

Değerler ve teklif stratejileri

Dönüşüm değerlerinizi ayarladıktan sonra, Dönüşüm değerini artırma veya Hedef ROAS otomatik teklif stratejilerini kullanabilirsiniz. Otomatik teklif stratejileri, performans hedefleriniz için optimizasyon yapmak amacıyla teklifleri otomatik olarak belirler. Bu stratejiler, performansınızı artırmanıza yardımcı olmak amacıyla, her reklam açık artırmasında tekliflerinizi ayarlamak için cihaz, tarayıcı, konum ve günün saati gibi gerçek zamanlı bilgileri hesaba katar.

Hedef ROAS, belirlediğiniz ortalama ROAS (reklam harcamalarından elde edilen gelir) değerine ulaşmaya çalışırken dönüşüm değerini en üst düzeye çıkarır. Diğer bir deyişle, reklamlara harcadığınız her kuruş karşılığında elde etmek istediğiniz ortalama dönüşüm değeridir (ör. satış geliri veya kâr marjları).

Dönüşüm değerini artırma teklifi, günlük bütçeniz dahilinde dönüşüm değerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, gösterime uygun olduğu her durumda reklamınız için otomatik olarak optimum bir teklif bulur.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73067
false
false
false