Om konverteringsvärden

I den här artikeln går vi igenom vad konverteringsvärden är, vilka fördelar du får när du använder dem och hur de rapporteras. Om du vill skapa eller redigera konverteringsvärden eller ändra vilken valuta de ska rapporteras i följer du stegen i artikeln Ställa in konverteringsvärden.

Alla konverteringar är inte värda lika mycket. Vissa har ett större värde för ditt företag än andra. Om du kopplar värden till konverteringarna, kan du se det totala värdet av din annonsering utifrån olika konverteringar, inte bara antalet konverteringar som har skett. På så sätt kan du identifiera och fokusera på de mest lönsamma konverteringarna som har störst värde.

När du använder konverteringsspårning kan du tilldela samma värde till alla konverteringar som är kopplade till en viss åtgärd eller låta varje konvertering ha olika värden (transaktionsspecifika).

Fördelar

Konverteringsvärdena hjälper dig att spåra och optimera avkastningen på investeringen i dina kampanjer.

Med den flexibla budstrategin målavkastning på annonseringsutgifter (mål-ROAS) kan du maximera konverteringsvärdet och samtidigt nå en viss genomsnittlig avkastning på dina annonseringsutgifter.

Fler fördelar med att använda konverteringsvärden:

  • Bättre insikt: Du kan mäta det totala konverteringsvärdet av konverteringarna i dina kampanjer. I kolumnen Konverteringsvärde/kostnad kan du spåra avkastningen på investeringen i dina kampanjer. Med hjälp av den informationen i den kolumnen kan du hitta de sökord, annonsgrupper och kampanjer som ger hög eller låg avkastning, och ändra bud, budgetar och inriktning manuellt.
  • Budgivning: När du har angett konverteringsvärden, kan du använda den flexibla budstrategin med ROAS (avkastning på annonseringsutgifter). Med flexibla budstrategier anges buden automatiskt så att dina resultatmål optimeras för särskilda kampanjer, annonsgrupper och sökord. När du använder mål-ROAS, beräknas automatiskt en högsta kostnad per klick (högsta kostnad per klick) så att konverteringsvärdet maximeras och du når en viss genomsnittlig ROAS (avkastning på annonsutgift) som motsvarar ditt målbelopp.

Om konverteringar med konstant värde

För vissa konverteringar kan du ange ett konstant värde. Det kan vara bra att använda konstanta konverteringsvärden om du spårar flera konverteringsåtgärder. Med den här metoden kan du registrera olika värden, t.ex. för telefonsamtal och registreringar. I och med att du ser de olika värdena kan du jämföra två olika konverteringsåtgärder på ett praktiskt sätt. Om du värderar samtal till 50 kr och registreringar till 200 kr innebär det att värderingar är fyra gånger värdefullare än samtal för dig.

Andra exempel på åtgärder som kan ha ett värde för företaget är inskickade formulär, prisförfrågningar, bokningar av testkörning, begäranden om att bli uppringd och vägbeskrivningar till en butik.

Om transaktionsspecifika konverteringsvärden

Ett transaktionsspecifikt värde är ett värde som kan ändras vid varje konvertering. Om du till exempel har en onlinebutik med en kundvagnsfunktion, kanske ett köp (en konvertering) är värt 250 kronor medan ett annat är värt 5 000 kronor.

Det kan vara lämpligt att använda transaktionsspecifika konverteringsvärden om varje försäljning har olika konverteringsvärde och du vill

  • spåra och optimera avkastningen på investeringen i dina kampanjer
  • använda Smart Bidding-strategier, t.ex. målavkastning på annonseringsutgifter (mål-ROAS). I så fall rekommenderar vi att du väljer Alla i inställningen för konverteringsräkning. Om du väljer En räknas bara ett värde, även om en kund konverterar flera gånger.

Krav

Om du vill ställa in transaktionsspecifika konverteringsvärden måste du ta hjälp av en webbutvecklare, som kan integrera de dynamiska värdena med variabeln google_conversion_value i konverteringsspårningstaggen.

Ställa in transaktionsspecifika värden

Anvisningar om hur du anger transaktionsspecifika värden finns i artikeln Spåra transaktionsspecifika konverteringsvärden.

Hitta konverteringsvärden i rapporter

När du har ställt in konverteringsspårning, har du åtkomst till data om konverteringsvärden, som summan av alla konverteringsvärden för alla dina konverteringar. Men för att kunna se all information om konverteringsvärden, måste du lägga till ett antal kolumner i statistiktabellen.

Om du vill använda kolumner med konverteringsvärden följer du stegen i Hitta specifik resultatdata med hjälp av kolumner. Mer information om kolumnerna som du kan använda finns i Förstå data från konverteringsspårningen.

Konverteringsvärdets valuta

Konverteringsvärdena i rapporterna visas alltid i faktureringsvalutan för Google Ads. Du kan dock tilldela olika valutor till värdet för respektive konvertering.

Valuta för konverteringsvärde med konverteringsspårning över flera konton

Om du använder konverteringsspårning över flera konton (hanteras i ett förvaltarkonto, MCC) tillsammans med flera Google Ads-konton, får konverteringsvärdena samma valuta som förvaltarkontot, om du inte anger en annan valuta med standardvärdet eller anger en valutakod i konverteringstaggen. Om Google Ads-kontot som konverteringen härrör från har en annan faktureringsvaluta, räknas konverteringsvärdet om till den kontovalutan enligt den aktuella dagens genomsnittliga valutakurs.

Exempel

Standardvalutan i förvaltarkontot är brittiska pund. Du har skapat en konverteringsåtgärd med värdet 10 pund. En person klickar på en annons som härrör från ett hanterat konto med euro som standardvaluta, och slutför en konverteringsåtgärd. Valutakursen är 1 pund = 1,19 euro. I det hanterade kontot visar vi 11,93 euro som konverteringsvärde. I förvaltarkontot visas konverteringsvärdet fortfarande som 10 pund.

Spåra konverteringar utan penningvärde

Om du spårar konverteringsåtgärder som inte har tilldelats ett faktiskt penningvärde, men vill kunna mäta det relativa värdet av olika konverteringsåtgärder, kan du välja att inte tilldela konverteringsåtgärden en valuta. Sådana värden kallas ofta nyckeltal eller KPI (key performance indicator). Även om taggen innehåller en valutakod, ignoreras den om du har angett ”no currency” vid standardvärdet på den aktuella konverteringsåtgärden. På det här sättet kan du bestämma om konverteringsvärdena ska mäta penningvärden eller nyckeltal, utan att du behöver uppdatera konverteringsspårningstaggen på din webbplats.

Exempel

Du har ett registreringsformulär för nyhetsbrev på din webbplats. Du vill inte koppla något penningvärde till registreringar, men vill ändå tilldela dem ett numeriskt värde. Du skapar en konverteringsåtgärd, tilldelar varje registrering värdet 2 och väljer Ingen valuta har valts. I rapporterna visas värdet 2 oberoende av faktureringsvalutan i kontot och den valutakod som eventuellt skickas i taggen.

Om en konverteringsåtgärds värde i förvaltarkontot inte är kopplat till en valuta, sker ingen omräkning av valutan, oavsett vilken valuta i Google Ads-kontot som konverteringen härrör från.

Värden och budgivningsstrategier

När du har ställt in dina konverteringsvärden kan du använda den automatiska budstrategin målavkastning på annonseringsutgift (mål-ROAS). Med automatiska budstrategier optimeras buden automatiskt efter dina resultatmål. För bättre resultat används realtidsinformation som enhet, webbläsare, plats och klockslag med mål-ROAS, och utifrån detta justeras dina bud under varje annonsauktion.

Med den här strategin maximeras konverteringsvärdet så att du ska nå en viss genomsnittlig avkastning på dina annonseringsutgifter. Det är med andra ord det genomsnittliga konverteringsvärdet (till exempel intäkt) som du vill nå för varje krona du lägger på annonser.

Mål-ROAS kan vara lämpligt om du värderar enskilda konverteringar eller konverteringsåtgärder olika, och vill nå en viss avkastning på dina annonseringsutgifter. Läs mer om mål-ROAS och hur du ställer in det.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?