Om konverteringsverdier

I denne artikkelen forklarer vi hva konverteringsverdier er, fordelene med å bruke dem, og hvordan de rapporteres. For å angi eller endre konverteringsverdier, eller for å endre valutaen konverteringsverdier rapporteres i, følg fremgangsmåten i artikkelen Angi konverteringsverdier.

Ikke alle konverteringer er like – noen er mer verdifulle for bedriften din enn andre. Hvis du tilordner konverteringene verdier, kan du se den totale verdien som genereres av annonseringsfremstøtene dine via flere enheter, i stedet for simpelthen å se antallet konverteringer. Dermed kan du identifisere og fokusere på konverteringene som har høyest verdi.

Når du bruker konverteringssporing, kan du knytte samme verdi til alle konverteringer av en bestemt handling, eller la de ulike konverteringene ha forskjellige verdier (transaksjonsspesifikke).

Fordeler

Med konverteringsverdier kan du spore og optimalisere avkastningen på kampanjene dine.

Du kan bruke den fleksible budstrategien mål-ROAS (målavkastning på annonsekostnader) for å maksimere konverteringsverdien, samtidig som du sørger for en stabil avkastning på annonsekostnadene.

Andre fordeler ved å bruke konverteringsverdier:

  • Bedre innsikt: Du kan måle den samlede konverteringsverdien til konverteringene fra kampanjene dine. Du kan også spore avkastningen fra kampanjene dine ved hjelp av kolonnen «Konverteringsverdi/kostnad». Du kan bruke disse dataene til å identifisere søkeord, annonsegrupper og kampanjer som har høy eller lav avkastning, og til manuelt å endre bud, budsjetter og målretting.
  • Smartere budgivning: Når du har konfigurert konverteringsverdier, kan du bruke den fleksible budgivningsstrategien mål-ROAS (mål for avkastning på annonseringsutgifter). Med fleksible budgivningsstrategier optimaliseres budene automatisk i tråd med resultatmålene dine for bestemte kampanjer, annonsegrupper og søkeord. Med mål-ROAS angis det høyeste budet for kostnad per klikk (maks. CPC) for å maksimere konverteringsverdien, og samtidig sikre deg en stabil avkastning på annonsekostnadene (ROAS) tilsvarende målet du har satt deg.

Om konverteringer med identiske verdier

For enkelte konverteringer kan verdien være den samme. Det kan være lurt å bruke identiske konverteringsverdier hvis du sporer flere konverteringshandlinger. På den måten kan du få individuelle verdier, for eksempel for telefonanrop og registreringer. Når du ser de individuelle verdiene, er det enkelt å sammenligne to forskjellige konverteringshandlinger. Hvis du anslår verdien av anrop til å være NOK 50 og verdien av registreringer til å være NOK 200, betyr det at du verdsetter registreringer fire ganger så høyt som anrop.

Andre eksempler på handlinger som kundene utfører, og som kan være verdifulle for bedriften din: skjemainnsendinger, pristilbud, forespørsler om prøvekjøring eller tilbakeringing, eller søk etter fysiske butikker.

Om transaksjonsspesifikke konverteringsverdier

En transaksjonsspesifikk verdi kan ha ulik verdi hver gang den samme konverteringen inntreffer. Hvis du for eksempel eier en nettbutikk med handlekurv, kan én kjøpskonvertering være verdt NOK 250, mens en annen er verdt NOK 5000.

Du kan bruke transaksjonsspesifikke konverteringsverdier for bedriften din hvis de enkelte salgene har ulike konverteringsverdier og du ønsker å

  • Spore og optimalisere avkastningen for kampanjene dine.
  • Bruke strategier for smart budgivning, for eksempel mål-ROAS. Hvis dette er tilfelle, anbefaler vi deg å velge «Alle» i innstillingene for konverteringstelling. Hvis du velger «Én», telles det bare én verdi, selv om en kunde har flere konverteringer.

Krav

I konfigureringen av en transaksjonsspesifikk verdi må transaksjonsspesifikke verdier integreres med variabelen google_conversion_value i taggen for konverteringssporing. Til dette må du få hjelp av en nettutvikler.

Konfigurer transaksjonsspesifikke verdier

For å konfigurere transaksjonsspesifikke verdier, følg fremgangsmåten i artikkelen om sporing av transaksjonsspesifikke konverteringsverdier.

Finn konverteringsverdier i rapporter

Når du har konfigurert konverteringssporing, får du tilgang til data for konverteringsverdier, som for eksempel den samlede konverteringsverdien for alle konverteringene dine. Hvis du ønsker å samle alle data for konverteringsverdier på ett sted, må du legge til kolonner i statistikktabellen din.

For å legge til kolonner for konverteringsverdier, følg fremgangsmåten i artikkelen om bruk av kolonner for å finne spesifikke resultatdata. For å finne informasjon om kolonnene som er tilgjengelige, se artikkelen Forklaring av data om konverteringssporing.

Valuta for konverteringsverdi

Konverteringsverdier rapporteres alltid i valutaen du fakturerer med i Google Ads. Du kan imidlertid tilordne en annen valuta til verdien for hver enkelt konvertering.

Valuta for konverteringsverdier ved konverteringssporing via flere kontoer

Hvis du bruker konverteringssporing med flere Google Ads-kontoer og administrerer dette i en administratorkonto (MCC), blir konverteringsverdiene tilordnet valutaen i administratorkontoen med mindre du angir en annen valuta i standardverdien eller en valutakode i konverteringskoden. Hvis det imidlertid er angitt en annen faktureringsvaluta i Google Ads-kontoen som genererer et klikk som fører til konvertering, blir konverteringsverdien omregnet til kontovalutaen basert på den gjennomsnittlige valutakursen for den aktuelle dagen.

Eksempel

Standardvalutaen for administratorkontoen din er britiske pund (GBP). Du har opprettet en konverteringshandling du verdsetter til GBP 10. En person fullfører så en konverteringshandling etter å ha klikket på en annonse som leveres gjennom en administrert konto der euro er standardvalutaen. Den nåværende valutakursen er GBP 1 = EUR 1,19. Vi viser en konverteringsverdi på EUR 11,93 i den administrerte kontoen. I administratorkontoen vises konverteringsverdien likevel som GBP 10.

Sporing av konverteringer uten pengeverdi

Hvis du sporer konverteringshandlinger uten faktisk pengeverdi, men du likevel ønsker å måle den relative verdien av ulike konverteringshandlinger, kan du velge ikke å tilordne noen valuta. Vi omtaler gjerne disse verdiene som nøkkelresultatindikatorer, eller såkalte KPI-er (key performance indicators). Selv om koden din inneholder en valutakode, blir den ignorert dersom du ikke har knyttet noen valuta til standardverdien for den aktuelle konverteringshandlingen. På denne måten kan du kontrollere hvorvidt konverteringsverdiene dine måler pengeverdier eller KPI-er, uten å måtte oppdatere koden for konverteringssporing på nettstedet ditt.

Eksempel

Du har et registreringsskjema for e-postabonnement på nettstedet ditt. Du ønsker ikke å tilordne noen pengeverdi til disse registreringene, men å angi en tallverdi for hver registrering. Du oppretter en konverteringshandling, tilordner verdien «2» til hver enkelt registrering og velger deretter «Valutaen er ikke angitt». I rapportene dine vises verdien «2» uavhengig av faktureringsvalutaen for kontoen.

Hvis det ikke er tilordnet noen valuta til en konverteringshandling i administratorkontoen din, foretar vi ingen valutaomregninger, uavhengig av kontovalutaen i Google Ads-kontoen som konverteringen tilskrives.

Verdier og budgivningsstrategier

Når du har definert konverteringsverdier, kan du bruke den automatiske budstrategien for målavkastning på annonsekostnader (ROAS). Med automatiske budstrategier blir bud automatisk optimalisert i tråd med resultatmålene dine. Mål-ROAS er basert på løpende oppdatert informasjon, som for eksempel enhet, nettleser, sted og tidspunkt. Budene dine justeres under hver enkelt annonseauksjon, slik at du oppnår bedre resultater.

Med mål-ROAS maksimeres konverteringsverdien din, og strategien har som mål å oppnå en stabil avkastning på annonseringsforbruket du angir. Vi snakker med andre ord om den gjennomsnittlige konverteringsverdien (f.eks. inntekt) du ønsker å oppnå for hver krone du bruker på annonser.

Du kan bruke mål-ROAS når du verdsetter enkeltkonverteringer eller konverteringstyper ulikt, og du ønsker å nå en avkastning på annonseringsforbruk du selv har satt. Finn ut mer om mål-ROAS og hvordan du konfigurerer denne funksjonen

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt