Par reklāmguvumu vērtībām

Šajā rakstā ir izskaidrots, kas ir reklāmguvumu vērtības, kādas priekšrocības sniedz to lietošana un kā tās tiek rādītas pārskatos. Lai iestatītu vai rediģētu reklāmguvumu vērtības vai mainītu valūtu, kādā reklāmguvumu vērtības tiek rādītas pārskatos, veiciet darbības, kas norādītas rakstā Reklāmguvumu vērtību iestatīšana.

Ne visi reklāmguvumi tiek vērtēti vienādi — daži reklāmguvumi jūsu uzņēmumam ir vērtīgāki nekā pārējie. Ja saviem reklāmguvumiem piešķirsit vērtības, varēsit skatīt sava uzņēmuma kopējo vērtību dažādos reklāmguvumos, nevis tikai reklāmguvumu skaitu. Turklāt varēsiet konstatēt augstvērtīgus reklāmguvumus un koncentrēties uz tiem.

Ja izmantojat reklāmguvumu uzskaiti, varat piešķirt vienu un to pašu vērtību visiem noteiktas darbības reklāmguvumiem vai iestatīt katram reklāmguvumam atšķirīgu (darījumam atbilstošu) vērtību.

Priekšrocības

Reklāmguvumu vērtības palīdz izsekot un optimizēt kampaņu ieguldījumu atdevi (IA).

Varat izmantot mērķa reklamēšanas tēriņu atdeves (RTA) elastīgo cenu noteikšanas stratēģiju, lai maksimāli palielinātu reklāmguvumu vērtību, vienlaikus nosakot vidējo plānoto reklamēšanas tēriņu atdevi.

Tālāk ir norādītas dažas citas reklāmguvumu vērtību izmantošanas priekšrocības.

  • Labāks ieskats. Varat noteikt kopējot reklāmguvumu vērtību, ko ģenerē jūsu kampaņu reklāmguvumi. Tas arī palīdz izsekot jūsu kampaņu IA, izmantojot sleju Reklāmguvuma vērtība/maksa. Šos datus varat izmantot, lai noteiktu atslēgvārdus, reklāmu kopas un kampaņas ar augstu vai zemu ieguldījumu atdevi un manuāli mainītu cenas, budžetus un mērķauditorijas atlasi.
  • Cenu noteikšana. Kad esat iestatījis reklāmguvumu vērtības, varat izmantot mērķa reklamēšanas tēriņu atdeves (RTA) elastīgo cenu noteikšanas stratēģiju. Izmantojot elastīgās cenu noteikšanas stratēģijas, cenas tiek automātiski iestatītas tā, lai tās tiktu optimizētas atbilstoši veiktspējas mērķiem, ko esat noteicis konkrētām kampaņām, reklāmu kopām un atslēgvārdiem. Izmantojot mērķa reklamēšanas tēriņu atdevi (RTA), programmā Google Ads tiks iestatītas maksimālās maksas par klikšķi (maks. MPK) cenas, lai maksimāli palielinātu reklāmguvumu vērtību, cenšoties sasniegt vidējo reklamēšanas tēriņu atdevi (RTA), kas ir līdzvērtīga jūsu norādītajai mērķa cenai.

Par reklāmguvumiem ar vienādu vērtību

Dažiem reklāmguvumiem var noteikt vienādu vērtību. Varat izmantot vienādas reklāmguvumu vērtības, ja izsekojat vairākas reklāmguvumu darbības. Šādi varat uzskaitīt atsevišķas vērtības, piemēram, par tālruņa zvaniem un reģistrēšanos. Skatot atsevišķās vērtības, varat lietderīgi salīdzināt divas dažādas reklāmguvumu darbības. Ja zvaniem nosakāt vērtību 5 eiro apmērā, bet reģistrēšanās gadījumiem — 20 eiro apmērā, tas nozīmē, ka reģistrēšanos vērtējat četras reizes augstāk nekā zvanus.

Vēl dažas klientu veiktas darbības, kas var būt vērtīgas jūsu uzņēmumam: veidlapu iesniegšana, cenu piedāvājumi, testa braucienu sarunāšana, atzvanīšanas pieprasījumi vai veikala atrašanās vietas meklēšana.

Par darījumam atbilstošām reklāmguvumu vērtībām

Darījumam atbilstoša vērtība var atšķirties katrā reklāmguvuma gūšanas reizē. Piemēram, ja jums pieder tiešsaistes veikals ar iepirkumu grozu, viena pirkuma reklāmguvums var būt 25 eiro vērts, bet cits — 500 eiro vērts.

Varat izmantot darījumam atbilstošas reklāmguvumu vērtības savam uzņēmumam, ja katram pārdošanas darījumam ir atšķirīga reklāmguvuma vērtība un jūs vēlaties:

  • uzskaitīt un optimizēt kampaņu ieguldījumu atdevi;
  • izmantot viedās cenu noteikšanas stratēģijas, piemēram, mērķa reklamēšanas tēriņu atdevi (RTA). Šajā gadījumā reklāmguvumu uzskaites iestatījumos ieteicams izvēlēties opciju “Visi”. Ja izvēlēsities opciju “Unikālie”, tiks uzskaitīta tikai viena vērtība — pat tad, ja klients nodrošinās vairākus reklāmguvumus.

Prasības

Lai iestatītu darījumam atbilstošu vērtību, jālūdz palīdzība tīmekļa izstrādātājam, kurš reklāmguvumu uzskaites tagā var integrēt darījumam atbilstošas vērtības ar mainīgo google_conversion_value.

Darījumam atbilstošu vērtību iestatīšana

Lai iestatītu darījumam atbilstošas vērtības, veiciet darbības, kas norādītas rakstā Darījumam atbilstošu reklāmguvumu vērtību uzskaite.

Reklāmguvumu vērtību atrašana pārskatos

Kad būsiet iestatījis reklāmguvumu uzskaiti, varēsiet piekļūt reklāmguvumu vērtību datiem, piemēram, visu jūsu reklāmguvumu vērtību summai. Lai skatītu visus reklāmguvumu vērtību datus vienkopus, statistikas tabulai ir jāpievieno slejas.

Lai pievienotu reklāmguvumu vērtību slejas, veiciet darbības, kas norādītas rakstā Konkrētu veiktspējas datu atrašana, izmantojot slejas. Informāciju par pieejamajām slejām skatiet rakstā Izpratne par reklāmguvumu uzskaites datiem.

Reklāmguvuma vērtības valūta

Reklāmguvumu vērtības vienmēr tiks reģistrētas jūsu Google Ads konta norēķinu valūtā. Tomēr katrai reklāmguvuma vērtībai varat piešķirt citu valūtu.

Reklāmguvuma vērtības valūta starpkontu reklāmguvumu uzskaitei

Ja izmantojat starpkontu reklāmguvumu uzskaiti (kas tiek pārvaldīta pārziņa kontā (KC)) vairākiem Google Ads kontiem, reklāmguvumu vērtībām tiks izmantota pārziņa konta valūta, ja vien kā noklusējuma vērtību nenorādīsit citu valūtu vai nenorādīsit valūtas kodu reklāmguvuma tagā. Tomēr, ja Google Ads kontā, kas veicina klikšķi (kurš nodrošina reklāmguvumu), ir cita norēķinu valūta, reklāmguvuma vērtība tiks konvertēta uz attiecīgā konta valūtu, izmantojot vidējo dienas valūtas maiņas kursu.

Piemērs

Jūsu pārziņa konta noklusējuma valūta ir Lielbritānijas mārciņas. Esat izveidojis reklāmguvuma darbību ar vērtību 10 Lielbritānijas mārciņas. Kāds noklikšķina uz reklāmas, kuras rādīšanu nodrošina pārvaldīts konts ar noklusējuma valūtu eiro, un veic reklāmguvuma darbību. Pašreizējais valūtas maiņas kurss ir 1 Lielbritānijas mārciņa = 1,19 eiro. Pārvaldītajā kontā tiks rādīta šāda reklāmguvuma vērtība: 11,93 eiro. Pārziņa kontā tiks rādīta šāda reklāmguvuma vērtība: 10 Lielbritānijas mārciņas.

Reklāmguvumu uzskaite bez naudas vērtības

Ja uzskaitāt reklāmguvumu darbības bez reālas naudas vērtības, bet tik un tā vēlaties noteikt dažādu reklāmguvumu darbību relatīvās vērtības, varat nepiešķirt valūtu. Šīs vērtības bieži tiek dēvētas par “galvenajiem veiktspējas indikatoriem” jeb “GVI”. Pat ja jūsu tagā ir iekļauts valūtas kods, tas tiks ignorēts, ja nebūsit atlasījis valūtu šīs reklāmguvuma darbības noklusējuma vērtībai. Tādējādi varat kontrolēt, vai jūsu reklāmguvumu vērtības mēra naudas vērtības vai GVI, neatjauninot reklāmguvumu uzskaites tagu savā vietnē.

Piemērs

Jūsu vietnē ir e-pasta reģistrēšanas veidlapa, un jūs nevēlaties piešķirt naudas vērtību reģistrācijām, bet tik un tā vēlaties tām piešķirt skaitlisku vērtību. Jūs izveidojat reklāmguvuma darbību un katram reģistrēšanās gadījumam piešķirat vērtību “2”, kā arī izvēlaties opciju “Valūta nav iestatīta”. Pārskatos būs redzama vērtība “2” neatkarīgi no jūsu konta norēķinu valūtas vai tagā nosūtītā valūtas koda.

Ja jūsu pārziņa kontā reklāmguvuma darbības vērtībai nav norādīta valūta, valūta netiks konvertēta (neatkarīgi no tā Google Ads konta valūtas, uz kuru attiecas reklāmguvums).

Vērtības un cenu noteikšanas stratēģijas

Pēc reklāmguvumu vērtību iestatīšanas varēsiet izmantot automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju — mērķa reklamēšanas tēriņu atdevi (RTA). Izmantojot automātiskās cenu noteikšanas stratēģijas, cenas tiek automātiski optimizētas atbilstoši veiktspējas mērķiem. Lai uzlabotu veiktspēju, mērķa RTA aprēķinos tiek iekļauta reāllaika informācija, piemēram, ierīce, pārlūkprogramma, atrašanās vieta un diennakts laiks, koriģējot cenas katrā reklāmu izsolē.

Mērķa RTA nodrošina maksimālu jūsu reklāmguvumu vērtību, vienlaikus mēģinot sasniegt vidējo reklamēšanas tēriņu atdevi, ko varat iestatīt. Citiem vārdiem sakot, tā ir vidējā reklāmguvumu vērtība (piemēram, ieņēmumi), ko vēlaties saņemt par katru reklamēšanai iztērēto dolāru.

Mērķa RTA varat izmantot, ja atsevišķus reklāmguvumus vai reklāmguvumu veidus vērtējat atšķirīgi un vēlaties sasniegt mērķa reklamēšanas tēriņu atdevi. Uzziniet vairāk par mērķa RTA un tās iestatīšanu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.