Tietoja konversioarvoista

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä konversioarvot ovat, mitä etuja niiden käyttämisestä on ja miten niistä raportoidaan. Jos haluat muokata konversioarvoja tai muuttaa niiden raportoinnissa käytettävää valuuttaa, katso ohjeita artikkelista Konversioarvojen määrittäminen.

Kaikki konversiot eivät ole yhtä arvokkaita, vaan tietyistä konversioista voi olla muita enemmän hyötyä yrityksellesi. Määrittämällä tuloksillesi arvoja voit tarkastella mainonnan tuomaa koko arvoa eri tuloksissa sen sijaan, että näkisit vain toteutuneiden tulosten määrän. Näin voit tunnistaa arvokkaimmat konversiot ja keskittyä niihin.

Käyttämällä konversioseurantaa voit määrittää tietystä toiminnosta syntyville konversioille pysyvän arvon tai tapahtumakohtaisesti vaihtelevan arvon.

Edut

Konversioarvojen avulla voit seurata kampanjasi sijoitetun pääoman tuottoprosenttia ja optimoida sen.

Voit ottaa käyttöön joustavan tavoiteltu mainostuotto (ROAS-tavoite) ‑hintatarjousstrategian. Tämä strategia maksimoi konversioarvot ja pyrkii saavuttamaan määrittämäsi keskimääräisen mainostuoton.

Konversioarvojen käyttämisestä on myös seuraavia etuja:

  • Parempi käsitys: Voit mitata kampanjasi tulosten luoneen kokonaistulosarvon. Voit myös seurata kampanjasi sijoitetun pääoman tuottoprosenttia Konversioarvo/hinta -sarakkeessa. Näiden tietojen avulla näet avainsanat, mainosryhmät ja kampanjat, joissa sijoitetun pääoman tuottoprosentti on korkea tai matala, ja. Voit myös muuttaa manuaalisesti hintatarjouksia, budjetteja ja kohdistusta.
  • Paremmat hintatarjoukset: Kun tulosarvot on määritetty, voit käyttää tavoitellun mainostuoton (ROAS) joustavaa hintatarjousstrategiaa. Joustavien hintatarjousstrategioiden avulla voit määrittää hintatarjouksia automaattisesti. Näin voit saavuttaa kampanjoille, mainosryhmille ja avainsanoille asettamasi tehokkuustavoitteet. Google Ads määrittää tavoitellun mainostuoton perusteella korkeimman klikkauskohtaisen hinnan (kork. CPC) hintatarjoukset konversioarvon maksimoimiseksi ja pyrkii samalla saavuttamaan tavoitettasi vastaavan keskimääräisen mainostuoton.

Konversiot, joilla on pysyvä arvo

Voit määrittää joillekin konversioille arvon, joka pysyy aina samana. Pysyviä konversioarvoja kannattaa esimerkiksi ehkä käyttää silloin, jos seuraat useita konversiotoimintoja. Näin voit määrittää erilliset pysyvät arvot esimerkiksi puheluille ja rekisteröitymisille. Kun määrität eri konversiotoiminnoille omat arvot, saat hyödyllisiä tietoja vertaamalla niitä keskenään. Voit esimerkiksi asettaa puhelun konversioarvoksi 5 € ja rekisteröitymisen arvoksi 20 €. Tässä tapauksessa rekisteröityminen on yrityksellesi neljä kertaa arvokkaampi kuin puhelu.

Muita yrityksellesi arvokkaita asiakkaiden tekemiä toimintoja voivat olla esimerkiksi tarjouksen pyytäminen, koeajon varaaminen, yhteydenottopyyntö ja kaupan sijainnin haku.

Tapahtumakohtaiset konversioarvot

Tapahtumakohtainen arvo voi olla eri jokaisella saman konversion toteutumiskerralla. Esimerkiksi verkkokaupan ostoskorissa tietynlainen ostoskonversio voi olla 25 euron arvoinen, kun taas toinen konversio on 500 euron arvoinen.

Käytä tapahtumakohtaista konversioarvoa, jos kullakin myynnillä on eri konversioarvo ja haluat

Edellytykset

Tapahtumakohtaisen arvon määrittäminen edellyttää, että verkkokehittäjä integroi tapahtumakohtaiset arvot konversioseurantatagin google_conversion_value-muuttujaan.

Tapahtumakohtaisten arvojen määrittäminen

Katso tapahtumakohtaisten arvojen määritysohjeet tästä tapahtumakohtaisten konversioarvojen seurantaa käsittelevästä artikkelissa.

Konversioarvojen etsiminen raporteista

Kun olet määrittänyt konversioseurannan, käytössäsi ovat konversioarvon tiedot, kuten kaikkien konversioidesi konversioarvojen summa. Jos haluat nähdä kaikki konversioarvot kerralla, sinun on lisättävä sarakkeita tilastotaulukkoosi.

Lue ohjeet konversioarvosarakkeiden lisäämiseen artikkelista Tehokkuustietojen etsiminen sarakkeiden avulla. Katso käytettävissä olevat sarakkeet artikkelista Konversioseurantatietojen tulkitseminen.

Konversioarvojen valuutta

Konversioarvot raportoidaan aina Google Adsin laskutusvaluutan mukaisesti. Voit kuitenkin määrittää eri valuutan kullekin konversioarvolle.

Konversioarvon valuutta MCC-tilin alaisessa konversioseurannassa

Jos käytät useiden Google Ads -tilien kanssa hallinnoijan tilillä (Omassa asiakaskeskuksessa) hallittavaa MCC-tilin alaista konversioseurantaa, konversioarvoissa käytetään Oma asiakaskeskus -tilin oletusvaluuttaa, ellet määritä eri valuuttaa oletusarvolla tai lisää valuuttakoodia konversiotagiin. Huomaa kuitenkin, että jos konversioon johtaneen klikkauksen Google Ads -tilillä on eri laskutusvaluutta, konversioarvo muunnetaan kyseisen tilin valuutaksi käyttämällä keskimääräistä vaihtokurssia.

Esimerkki

Hallinnoijan tilin oletusvaluutta on Englannin punta. Olet luonut konversiotoiminnon, jonka arvoksi olet määrittänyt 10 puntaa. Joku klikkaa mainosta, jonka näyttävän hallitun tilin oletusvaluutta on euro. Tämä saa aikaan tulostoiminnon. Nykyinen vaihtokurssi on 1 £ = 1,19 €. Hallinnoidulla tilillä näytetään konversioarvo 11,93 €. Konversioarvo näytetään hallinnoijan tilillä edelleen muodossa 10 £.

Sellaisten konversioiden seuranta, joilla ei ole rahallista arvoa

Jos seuraat tulostoimintoja, joilla ei ole rahallista arvoa, mutta haluat silti mitata eri tulostoimintojen suhteellisia arvoja, voit jättää valuutan määrittämättä. Tällaisia muiden perusteiden kuin rahallisen arvon mukaan seurattavia arvoja kutsutaan usein KPI-ilmaisimiksi. Vaikka tunniste sisältää valuuttakoodin, se ohitetaan, jos et ole valinnut valuuttaa kyseisen tulostoiminnon oletusarvolle. Voit hallita sitä, mittaavatko tulosarvosi rahallisia arvoja vai KPI-arvoja, päivittämättä tulosseurannan tunnisteita sivustossasi.

Esimerkki

Verkkosivustossasi on sähköpostiliittymislomake. Et halua määrittää raha-arvoa liittymisille, mutta haluat silti seurata niitä numeerisella arvolla. Voit luoda konversiotoiminnon, määrittää kullekin rekisteröitymiselle arvon 2 ja valita Ei valuuttaa. Raporteissa näkyy arvo 2 tilisi laskutusvaluutasta tai mistä tahansa tagissa lähetetystä valuuttakoodista huolimatta.

Jos hallinnoijan tilin konversiotoiminnon arvolle ei ole määritetty valuuttaa, valuuttaa ei muunneta riippumatta siitä, mikä konversion kirjaavan Google Ads -tilin valuutta on.

Arvot ja hintatarjousstrategiat

Kun olet määrittänyt konversioarvot, voit käyttää automaattista ROAS-tavoite-hintatarjousstrategiaa. Automaattiset hintatarjousstrategiat asettavat hintatarjoukset automaattisesti tavalla, joka auttaa sinua saavuttamaan tehokkuustavoitteesi. ROAS-tavoite parantaa tehokkuuttasi, koska se muokkaa hintatarjouksia kunkin mainoshuutokaupan aikana käyttämällä reaaliaikaisia tietoja, kuten laitetta, selainta, sijaintia ja kellonaikaa.

Mainostuottotavoite (ROAS) maksimoi tulosarvon samalla, kun se yrittää saavuttaa määrittämäsi keskimääräisen mainostuoton. Kyseessä on siis keskimääräinen konversioarvo (esimerkiksi tuotto), jonka haluat saada kullekin mainoksiin käyttämällesi eurolle.

Voit hyödyntää mainostuottotavoitetta, kun arvotat yksittäisiä tuloksia tai tulostoimintoja eri tavalla ja haluat saavuttaa tavoittelemasi mainostuoton. Lue lisätietoja ROAS-tavoitteesta ja sen määrittämisestä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun