Kopiera och klistra in annonser, annonsgrupper, sökord och kampanjer

Istället för att skapa nya annonser, sökord, annonsgrupper och kampanjer varje gång du vill göra förbättringar i ditt konto kan du spara tid och arbete genom att kopiera dina befintliga annonser, annonsgrupper, sökord och kampanjer. Du kan till exempel kopiera en befintlig kampanj och använda den som mall för en ny kampanj, eller kopiera en sökordslista från en annonsgrupp till en annan, så att du kommer igång snabbare med att skapa sökordslistan till en ny annonsgrupp.

Kopiera kampanjer

Om du redan har skapat en framgångsrik kampanj kan du använda den som utgångspunkt för din nästa kampanj. Du gör det genom att kopiera kampanjen och sedan göra ändringar i en av kampanjerna. Du börjar då med samma struktur och inställningar för annonsgrupper, annonser och sökord.

Så här gör du en dubblett av en kampanj:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. I navigeringsmenyn till vänster klickar du på Alla kampanjer.
 3. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster.
 4. Markera rutan vid kampanjen som du vill kopiera.
 5. Välj Kopiera i rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).
 6. Klicka på urklippsikonen för att klistra in (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).
  • Valfritt: I dialogrutan som visas kan du markera kryssrutan bredvid Pausa nya kampanjer efter inklistring om du vill att nya kampanjer ska vara pausade. Om du inte markerar rutan blir alla kopior av kampanjer som var aktiva när de kopierades aktiva när de klistras in.
 7. Klicka på Klistra in.

Du får nu en ny kampanj med samma struktur och inställningar som den ursprungliga kampanjen (däribland inriktningsinställningar, budstrategier, negativa sökord osv.). Det finns dock ingen kampanjhistorik, sökordshistorik, annonshistorik eller statistik. Om du vill att båda kampanjerna ska vara aktiva fortsätter du att köra den ursprungliga kampanjen (så att den befintliga historiken behålls) och redigerar den nya kampanjen.

Obs! Du kan inte kopiera avslutade kampanjer.


Obs! Kampanjer kan ha olika kopplingar, till exempel inriktningar eller uteslutningar. Om någon av en kampanjs kopplingar har fasats ut kan de inte kopieras.
Kopiera sökord

Kopiera sökord från en annonsgrupp i en söknätverkskampanj:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. I navigeringsmenyn till vänster klickar du på Alla kampanjer.
 3. Klicka på Sökord i sidmenyn till vänster. 
 4. Markera kryssrutorna vid sökorden som du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).
 5. Klicka på Annonsgrupper i sidmenyn till vänster.
 6. Klicka på annonsgruppen där du vill klistra in de kopierade sökorden.
 7. Klicka på urklippsikonen för att klistra in (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).
  • Valfritt: I dialogrutan som visas kan du markera kryssrutan bredvid Pausa nya sökord efter inklistring om du vill att nya kampanjer ska vara pausade. Annars kommer alla kopior av sökord som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 8. Klicka på Klistra in.

Sökord som kopieras använder budgeten för den kampanj där de klistras in. Du kan också kopiera deras bud och målsidesadresser, eller kopiera bud och åsidosättningar av målsidesadresser. Annars kan du ställa in bud och målsidesadresser för sökord när du har klistrat in dem.

Så här kopierar du sökord från en annonsgrupp i en kampanj i Display-nätverket:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. I navigeringsmenyn till vänster klickar du på Displaykampanjer.
 3. Klicka på Sökord i sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på Sökord för display/video.
 5. Markera kryssrutorna vid sökorden som du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).
 6. Klicka på Annonsgrupper i sidmenyn till vänster.
 7. Markera kryssrutan till vänster om annonsgruppen där du vill klistra in de kopierade sökorden.
 8. Välj Klistra in i rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).
  • Valfritt: I dialogrutan som visas kan du markera kryssrutan Pausa nya sökord efter inklistring om du vill att de nya sökorden ska pausas. Annars kommer alla kopior av sökord som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 9. Klicka på Klistra in.
Kopiera annonser

Så här kopierar du annonser till en annan annonsgrupp:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. I navigeringsmenyn till vänster klickar du på Alla kampanjer.
 3. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 4. Markera kryssrutorna vid annonserna du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).
 5. Klicka på Annonsgrupper på sidmenyn till vänster.
 6. Klicka på annonsgruppen där du vill klistra in de kopierade annonserna.
 7. Klicka på urklippsikonen för att klistra in (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).
 8. Valfritt: I dialogrutan som visas kan du markera kryssrutan bredvid Pausa nya annonser efter inklistring om du vill att nya annonser ska vara pausade. Annars kommer alla kopior av annonser som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 9. Klicka på Klistra in.
Kopiera annonsgrupper

Så här kopierar du annonsgrupper till en annan kampanj:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. I navigeringsmenyn till vänster klickar du på Alla kampanjer.
 3. Klicka på Annonsgrupper på sidmenyn till vänster.
 4. Markera kryssrutorna vid annonsgrupperna du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).
 5. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster.
 6. Klicka på kampanjen där du vill klistra in kopierade annonsgrupper.
 7. Klicka på urklippsikonen för att klistra in (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Command+V på Mac).
 8. Valfritt: I dialogrutan som visas kan du markera kryssrutan bredvid Pausa nya annonsgrupper efter inklistring om du vill att dina nya annonsgrupper ska vara pausade. Annars kommer alla kopior av annonsgrupper som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 9. Klicka på Klistra in.

Tips

 • Du kan kopiera och klistra in flera kampanjer, annonsgrupper, annonser och sökord samtidigt. Det gör du genom att följa anvisningarna för kopiering, men i stället för att bara markera rutan bredvid en kampanj, annonsgrupp, annons eller sökord markerar du flera.
 • Du måste ha standard- eller administratörsåtkomst för att kopiera eller klistra in. Användare med åtkomstnivåerna Endast e-post eller Skrivskyddat kan inte kopiera eller klistra in.
 • Allt som du inte skulle kunna skapa på annat sätt (utfasade objekt, avslutade kampanjer osv.) kan inte heller kopieras och klistras in.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt