Kopiowanie i wklejanie reklam, grup reklam, słów kluczowych i kampanii

Gdy chcesz ulepszyć swoje konto, nie musisz za każdym razem tworzyć nowych reklam, słów kluczowych, grup reklam czy kampanii – po prostu skopiuj już istniejące, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Na przykład skopiowana istniejąca już kampania może posłużyć jako szablon nowej kampanii, a na podstawie listy słów kluczowych skopiowanej z jednej grupy reklam do drugiej możesz utworzyć listę słów kluczowych nowej grupy reklam.

Kopiowanie kampanii

Jeśli masz już utworzoną skuteczną kampanię, możesz się nią posłużyć, by skonfigurować kolejną. W tym celu skopiuj kampanię, a potem zmodyfikuj jedną z kopii. Dzięki temu rozpoczniesz od tej samej struktury i ustawień dla grup reklam, reklam i słów kluczowych.

Aby powielić kampanię:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 4. Zaznacz pole obok kampanii, którą chcesz powielić.
 5. W menu Edytuj kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 6. Kliknij ikonę schowka, by wkleić dane (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
  • Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Wstrzymaj nowe kampanie po wklejeniu, by nowo utworzone kampanie zostały wstrzymane. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wszystkie kopie kampanii, które były aktywne podczas kopiowania, będą też aktywne po wklejeniu.
 7. Kliknij Wklej.

Powstanie nowa kampania o tej samej strukturze i tych samych ustawieniach co oryginalna kampania (dotyczy to m.in. ustawień kierowania, strategii ustalania stawek i wykluczających słów kluczowych). Nie będzie ona jednak miała historii kampanii, reklam i słów kluczowych ani żadnych statystyk. Jeśli chcesz, by obie kampanie pozostały aktywne, zalecamy dalsze wyświetlanie reklam w oryginalnej kampanii (co pozwoli kontynuować jej historię) i modyfikowanie nowej.

Uwaga: nie można kopiować zakończonych kampanii.


Uwaga: kampanie mogą mieć różne powiązania, np. kierowanie lub wykluczenia. Jeśli któreś z nich zostało wycofane, nie można go skopiować.
Kopiowanie słów kluczowych

Aby skopiować słowa kluczowe z grupy reklam w kampanii w sieci wyszukiwania:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Słowa kluczowe
 4. Zaznacz pola obok słów kluczowych, które chcesz skopiować. Następnie w menu Edytuj kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam.
 6. Kliknij grupę reklam, do której chcesz wkleić skopiowane słowa kluczowe.
 7. Kliknij ikonę schowka, by wkleić dane (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
  • Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Wstrzymaj nowe słowa kluczowe po wklejeniu, by nowo utworzone kampanie zostały wstrzymane. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wszystkie kopie słów kluczowych, które były aktywne podczas kopiowania, będą też aktywne po wklejeniu.
 8. Kliknij Wklej.

Skopiowane słowa kluczowe będą korzystać z budżetu kampanii, do której je wkleisz. Możesz też skopiować ich stawki i adresy URL stron docelowych, o ile występują. Jeśli tego nie zrobisz, po wklejeniu trzeba będzie określić stawki i adresy URL stron docelowych wklejonych słów kluczowych.

Aby skopiować słowa kluczowe z grupy reklam w kampanii w sieci reklamowej:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Kampanie w sieci reklamowej.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Słowa kluczowe.
 4. Kliknij Słowa kluczowe w reklamach displayowych/wideo.
 5. Zaznacz pola obok słów kluczowych, które chcesz skopiować. Następnie w menu Edytuj kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 6. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam.
 7. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie grupy reklam, do której chcesz wkleić skopiowane słowa kluczowe.
 8. W menu Edytuj kliknij Wklej (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
  • Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Wstrzymaj nowe słowa kluczowe po wklejeniu, by nowo utworzone słowa kluczowe zostały wstrzymane. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wszystkie kopie słów kluczowych, które były aktywne podczas kopiowania, będą też aktywne po wklejeniu.
 9. Kliknij Wklej.
Kopiowanie reklam

Aby skopiować reklamy do innej grupy reklam:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i rozszerzenia.
 4. Zaznacz pola obok reklam, które chcesz skopiować. Następnie w menu „Edytuj” kliknij „Kopiuj” (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam.
 6. Kliknij grupę reklam, do której chcesz wkleić skopiowane reklamy.
 7. Kliknij ikonę schowka, by wkleić dane (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
 8. Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Wstrzymaj nowe reklamy po wklejeniu, by nowo utworzone reklamy zostały wstrzymane. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wszystkie kopie reklam, które były aktywne podczas kopiowania, będą też aktywne po wklejeniu.
 9. Kliknij Wklej.
Kopiowanie grup reklam

Aby skopiować grupy reklam do innej kampanii:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam.
 4. Zaznacz pola obok grup reklam, które chcesz skopiować. Następnie w menu Edytuj kliknij Kopiuj (lub naciśnij Ctrl+C na komputerze PC albo Command+C na komputerze Mac).
 5. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 6. Kliknij kampanię, do której chcesz wkleić skopiowane grupy reklam.
 7. Kliknij ikonę schowka, by wkleić dane (lub naciśnij Ctrl+V na komputerze PC albo Command+V na komputerze Mac).
 8. Opcjonalnie: w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Wstrzymaj nowe grupy reklam po wklejeniu, by nowo utworzone grupy reklam zostały wstrzymane. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, wszystkie kopie grup reklam, które były aktywne podczas kopiowania, będą też aktywne po wklejeniu.
 9. Kliknij Wklej.

Wskazówki

 • Można skopiować i wkleić wiele kampanii, grup reklam, reklam i słów kluczowych naraz. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami kopiowania, ale zamiast zaznaczania pola wyboru obok jednej kampanii, grupy reklam lub reklamy czy jednego słowa kluczowego, należy zaznaczyć wiele pól.
 • Aby kopiować i wklejać elementy, musisz mieć dostęp standardowy lub administracyjny. Użytkownicy z dostępem „Tylko e-maile” lub „Tylko do odczytu” nie mogą wykonywać operacji kopiowania ani wklejania.
 • Nie można też kopiować ani wklejać elementów, których aktualnie nie można tworzyć (wycofane elementy, zakończone kampanie itp.).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem