העתקה והדבקה של מודעות, קבוצות של מודעות, מילות מפתח וקמפיינים

במקום להתחיל מחדש בכל פעם שאתם רוצים לשפר את הביצועים של החשבון וליצור עוד מודעות, מילות מפתח, קבוצות של מודעות וקמפיינים, אפשר לחסוך זמן ועבודה על ידי העתקת המודעות, הקבוצות של המודעות, מילות המפתח והקמפיינים הקיימים שלכם. לדוגמה, אפשר להעתיק קמפיין קיים ולהשתמש בו כתבנית לקמפיין חדש או להעתיק רשימה של מילות מפתח מקבוצת מודעות אחת לאחרת כדי שלא תצטרכו ליצור מאפס את רשימת מילות המפתח לקבוצה החדשה.

העתקת קמפיינים

אם כבר הגדרתם קמפיין מוצלח, תוכלו להשתמש בו כדי להתחיל ביתרון את ההגדרה של הקמפיין הבא. לשם כך, מעתיקים את הקמפיין ולאחר מכן משנים את אחד העותקים שלו. כך, תוכלו להתחיל עם אותם מבנה והגדרות עבור קבוצות של מודעות, מודעות ומילות מפתח.

כדי לשכפל קמפיין:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. בתפריט הניווט שמימין, לוחצים על כל הקמפיינים.
 3. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על קמפיינים.
 4. מסמנים את התיבה לצד הקמפיין שרוצים לשכפל.
 5. בתפריט הנפתח עריכה, בוחרים באפשרות העתקה (או לוחצים על Control-C במחשבים אישיים או Command-C במחשבי Mac).
 6. לוחצים על סמל הלוח כדי להדביק (או לוחצים על Control-V במחשבים אישיים או Command-V במחשבי Mac).
  • אופציונלי: בתיבת הדו-שיח שתופיע, מסמנים את התיבה לצד האפשרות השהיית קמפיינים חדשים לאחר ההדבקה כדי ליצור קמפיינים חדשים מושהים. אם לא תסמנו את התיבה הזו, עותקים של קמפיינים שהיו פעילים בעת ההעתקה יהיו פעילים מיד אחרי שיודבקו.
 7. לוחצים על הדבקה

עכשיו יהיה לכם קמפיין חדש עם הגדרות ומבנה זהים לקמפיין הקודם (כולל הגדרות המיקוד, השיטות להגשת הצעות מחיר, מילות מפתח שליליות וכן הלאה). עם זאת, אין במערכת נתונים היסטוריים לגבי הקמפיין החדש, מילות המפתח שמוגדרות בו, המודעות שכלולות בו או נתונים סטטיסטיים. אם רוצים ששני הקמפיינים יהיו פעילים, יש להשאיר את הקמפיין המקורי פעיל (כדי שימשיך לפעול ולצבור נתונים בהיסטוריה הקיימת) ולערוך את הקמפיין החדש.

הערה: לא ניתן להעתיק קמפיינים שהסתיימו.


הערה: בין קמפיינים יכולים להיות שיוכים מסוגים שונים, כמו מיקוד או החרגות. אם שיוכים של קמפיין הוצאו משימוש, לא ניתן להעתיק אותם.
העתקת מילות מפתח

כדי להעתיק מילות מפתח מקבוצת מודעות בקמפיין לרשת החיפוש:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. בתפריט הניווט שמימין, לוחצים על כל הקמפיינים.
 3. בתפריט הדפים מימין, לוחצים על מילות מפתח
 4. מסמנים את התיבות לצד מילות המפתח שרוצים להעתיק. לאחר מכן, בתפריט הנפתח עריכה, בוחרים באפשרות העתקה (או לוחצים על Control-C במחשבים אישיים או Command-C במחשבי Mac).
 5. בתפריט הדפים מימין, לוחצים על קבוצות של מודעות.
 6. לוחצים על קבוצת המודעות שבה רוצים להדביק את מילות המפתח שהעתקתם.
 7. לוחצים על סמל הלוח כדי להדביק (או לוחצים על Control-V במחשבים אישיים או Command-V במחשבי Mac).
  • אופציונלי: בתיבת הדו-שיח שתופיע, מסמנים את התיבה שלצד האפשרות השהיית מילות מפתח חדשות לאחר ההדבקה כדי ליצור קמפיינים חדשים מושהים. אם לא תסמנו את התיבה הזו, עותקים של מילות מפתח שהיו פעילות בעת ההעתקה יהיו פעילים מיד אחרי שיודבקו.
 8. לוחצים על הדבקה

בעת העתקת מילות מפתח, הן ישתמשו בתקציב של הקמפיין שבו תדביקו אותן. קיימת גם אפשרות להעתיק את הצעות המחיר ואת כתובות דפי הנחיתה שלהן. ניתן גם להעתיק את ביטולי הצעות המחיר וכתובות דפי הנחיתה שלהן, אם הם קיימים. אחרת, תצטרכו להגדיר הצעות מחיר וכתובות דפי נחיתה למילות המפתח לאחר הדבקתן.

כדי להעתיק מילות מפתח מקבוצת מודעות בקמפיין ברשת המדיה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. בתפריט הניווט שמימין, לוחצים על קמפיינים לרשת המדיה.
 3. בתפריט הדפים מימין, לוחצים על מילות מפתח.
 4. לוחצים על מילות מפתח לרשת המדיה/לווידאו.
 5. מסמנים את התיבות לצד מילות המפתח שרוצים להעתיק. לאחר מכן, בתפריט הנפתח עריכה, בוחרים באפשרות העתקה (או לוחצים על Control-C במחשבים אישיים או Command-C במחשבי Mac).
 6. בתפריט הדפים מימין, לוחצים על קבוצות של מודעות.
 7. מסמנים את התיבה שנמצאת מצד ימין של קבוצת המודעות שבה רוצים להדביק את מילות המפתח שהעתקתם.
 8. בתפריט הנפתח עריכה, בוחרים באפשרות הדבקה (או לוחצים על Control-V במחשבים אישיים או Command-V במחשבי Mac).
  • אופציונלי: בתיבת הדו-שיח שתופיע, מסמנים את התיבה שלצד האפשרות השהיית מילות מפתח חדשות לאחר ההדבקה כדי ליצור מילות מפתח חדשות מושהות. אם לא תסמנו את התיבה הזו, עותקים של מילות מפתח שהיו פעילות בעת ההעתקה יהיו פעילים מיד אחרי שיודבקו.
 9. לוחצים על הדבקה
העתקת מודעות

כדי להעתיק מודעות לקבוצת מודעות אחרת:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. בתפריט הניווט שמימין, לוחצים על כל הקמפיינים.
 3. בתפריט הדף שמוצג מימין, לוחצים על מודעות ותוספים.
 4. מסמנים את התיבות לצד המודעות שרוצים להעתיק. לאחר מכן, בתפריט הנפתח 'עריכה', בוחרים באפשרות 'העתקה' (או לוחצים על Control-C במחשבים אישיים או Command-C במחשבי Mac).
 5. בתפריט הדפים מימין, לוחצים על קבוצות של מודעות.
 6. לוחצים על קבוצת המודעות או על הקבוצות של המודעות שבהן רוצים להדביק את המודעות שהעתקתם.
 7. לוחצים על סמל הלוח כדי להדביק (או לוחצים על Control-V במחשבים אישיים או Command-V במחשבי Mac).
 8. אופציונלי: בתיבת הדו-שיח שתופיע, מסמנים את התיבה שלצד האפשרות השהיית מודעות חדשות לאחר ההדבקה כדי ליצור מודעות חדשות מושהות. אם לא תסמנו את התיבה הזו, עותקים של מודעות שהיו פעילות בעת ההעתקה יהיו פעילים מיד אחרי שיודבקו.
 9. לוחצים על הדבקה
העתקת קבוצות של מודעות

כדי להעתיק קבוצות של מודעות לקמפיין אחר:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. בתפריט הניווט שמימין, לוחצים על כל הקמפיינים.
 3. בתפריט הדפים מימין, לוחצים על קבוצות של מודעות.
 4. מסמנים את התיבות שלצד הקבוצות של המודעות שרוצים להעתיק. לאחר מכן, בתפריט הנפתח עריכה, בוחרים באפשרות העתקה (או לוחצים על Control-C במחשבים אישיים או Command-C במחשבי Mac).
 5. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על קמפיינים.
 6. לוחצים על הקמפיין שבו רוצים להדביק את הקבוצות של המודעות שהעתקתם.
 7. לוחצים על סמל הלוח כדי להדביק (או לוחצים על Control-V במחשבים אישיים או Command-V במחשבי Mac).
 8. אופציונלי: בתיבת הדו-שיח שתופיע, מסמנים את התיבה שלצד האפשרות השהיית קבוצות חדשות של מודעות לאחר ההדבקה כדי ליצור קבוצות חדשות של מודעות מושהות. אם לא תסמנו את התיבה הזו, עותקי קבוצות של מודעות שהיו פעילות בעת ההעתקה יהיו פעילים מיד אחרי שיודבקו.
 9. לוחצים על הדבקה

טיפים

 • ניתן להעתיק ולהדביק יחד מספר רב של קמפיינים, קבוצות של מודעות, מודעות ומילות מפתח. כדי לעשות זאת, מבצעים את הוראות ההעתקה, אבל במקום לסמן את התיבה לצד קמפיין אחד, קבוצת מודעות אחת, מודעה אחת או מילת מפתח אחת, מסמנים כמה בו-זמנית.
 • כדי להעתיק או להדביק יש צורך בהרשאה רגילה או בהרשאת גישה מנהלתית. משתמשים עם גישה לאימיילים בלבד או הרשאת קריאה בלבד לא יכולים להעתיק או להדביק.
 • כמו כן, לא תוכלו להעתיק או להדביק אלמנטים שאתם לא יכולים ליצור (פריטים שהוצאו משימוש, קמפיינים שהסתיימו וכו').
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה