Kopiranje i lijepljenje oglasa, grupa oglasa, ključnih riječi i kampanja

Umjesto da izrađujete nove oglase, ključne riječi, grupe oglasa i kampanje svaki put kada želite poboljšati račun, uštedite na vremenu i trudu te kopirajte postojeće oglase, grupe oglasa, ključne riječi i kampanje. Na primjer, možete kopirati postojeću kampanju da biste je upotrijebili kao predložak za novu kampanju ili možete kopirati popis ključnih riječi iz jedne grupe oglasa u drugu tako da imate osnove za izradu popisa ključnih riječi nove grupe oglasa.

Kopiranje kampanja

Ako ste već postavili uspješnu kampanju, možete je upotrijebiti kako biste uštedjeli na vremenu pri postavljanju sljedeće kampanje. Kako biste to učinili, kopirajte kampanju, a zatim izmijenite jednu od kopija. Na taj način počinjete s istom strukturom i postavkama za grupe oglasa, oglase i ključne riječi.

Kako biste duplicirali kampanju, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskom izborniku slijeva kliknite Sve kampanje.
 3. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.
 4. Kvačicm označite okvir pokraj kampanje koju želite duplicirati.
 5. Na padajućem izborniku Uredi odaberite Kopiraj (ili Control-C za računala, Command-C za Macove).
 6. Kliknite ikonu međuspremnika da biste je zalijepili (ili Control-V za računala, Command-V za Mac računala).
  • Izborno: u prikazanom dijaloškom okviru potvrdite okvir pokraj opcije Pauziraj nove kampanje nakon lijepljenja kako biste nove kampanje bile pauzirane. Ako okvir ne potvrdite, kopije kampanja koje su bile aktivne pri kopiranju bit će aktivne i nakon lijepljenja.
 7. Kliknite Zalijepi.

Sada imate novu kampanju koja ima istu strukturu i postavke kao i izvorna kampanja (uključujući postavke ciljanja, strategije licitiranja, negativne ključne riječi i drugo). No ona neće sadržavati povijest kampanje, ključnih riječi i oglasa ili statistiku. Ako želite da obje kampanje ostanu aktivne, preporučujemo da nastavite prikazivati izvornu kampanju (kako biste zadržali već generiranu povijest) i izmijenite novu kampanju.

Napomena: ne možete kopirati završene kampanje.


Napomena: kampanje mogu imati razne poveznice, primjerice ciljanje ili izuzimanja. Ako je bilo koja poveznica kampanje obustavljena, kampanja se ne može kopirati.
Kopiranje ključnih riječi

Da biste kopirali ključne riječi iz grupe oglasa u kampanji na prikazivačkoj mreži, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskom izborniku slijeva kliknite Sve kampanje.
 3. Na izborniku stranice slijeva kliknite Ključne riječi
 4. Kvačicom označite okvire pored ključnih riječi koje želite kopirati. Zatim s padajućeg izbornika Uredi odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima, Command + C na Mac računalima).
 5. Na izborniku stranica slijeva kliknite Grupe oglasa.
 6. Kliknite grupu oglasa u koju želite zalijepiti kopirane ključne riječi.
 7. Kliknite ikonu međuspremnika da biste ih zalijepili (ili Control-V za računala, Command-V za Mac računala).
  • Izborno: u prikazanom dijaloškom okviru potvrdite okvir pokraj opcije Pauziraj nove kampanje nakon lijepljenja kako bi nove kampanje koje ste izradili bile pauzirane. U protivnom ključne riječi koje su bile aktivne prije kopiranja bit će aktivne i nakon lijepljenja.
 8. Kliknite Zalijepi.

Nakon što kopirate ključne riječi, one će trošiti proračun kampanje u koju ih zalijepite. Možete kopirati licitacije i URL-ove odredišne stranice. Također možete kopirati i njihove licitacije i nadjačavanja URL-ova odredišne stranice, ako postoje. U protivnom, nakon što zalijepite ključne riječi, možete postaviti licitacije i URL-ove odredišnih stranica za njih.

Da biste kopirali ključne riječi iz grupe oglasa u kampanju na prikazivačkoj mreži:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskom izborniku slijeva kliknite Kampanje za prikazivačku mrežu.
 3. Na izborniku stranice slijeva kliknite Ključne riječi.
 4. Kliknite Ključne riječi za prikazivačku mrežu/videomrežu.
 5. Kvačicom označite okvire pored ključnih riječi koje želite kopirati. Zatim s padajućeg izbornika Uredi odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima, Command + C na Mac računalima).
 6. Na izborniku stranica slijeva kliknite Grupe oglasa.
 7. Kvačicom označite okvir s lijeve strane grupe oglasa u koju želite zalijepiti kopirane ključne riječi.
 8. S padajućeg izbornika Uredi odaberite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima, Command + V na Mac računalima).
  • Izborno: u prikazanom dijaloškom okviru kvačicom označite okvir pokraj opcije Pauziraj nove ključne riječi nakon lijepljenja kako bi nove ključne riječi bile pauzirane. Ako ne označite taj okvir, sve kopije ključnih riječi koje su bile aktivne prije kopiranja bit će aktivne nakon lijepljenja.
 9. Kliknite Zalijepi.
Kopiranje oglasa

Kako biste kopirali oglase u drugu grupu oglasa, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskom izborniku slijeva kliknite Sve kampanje.
 3. Na izborniku stranica slijeva kliknite Oglasi i proširenja.
 4. Kvačicom označite potvrdne okvire oglasa koje želite kopirati. Zatim s padajućeg izbornika Uredi odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima, Command + C na Mac računalima).
 5. Na izborniku stranice slijeva kliknite Grupe oglasa.
 6. Kliknite grupu ili grupe oglasa u koje želite zalijepiti kopirane oglase.
 7. Kliknite ikonu međuspremnika da biste ih zalijepili (ili Control-V za računala, Command-V za Mac računala).
 8. Izborno: u prikazanom dijaloškom okviru potvrdite okvir opcije Pauziraj nove oglase nakon lijepljenja kako bi novi oglase bili pauzirani. Ako ne označite kvačicom taj okvir, sve kopije oglasa aktivnih prije kopiranja bit će aktivne nakon lijepljenja.
 9. Kliknite Zalijepi.
Kopiranje grupa oglasa

Kako biste kopirali grupe oglasa u drugu kampanju, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskom izborniku slijeva kliknite Sve kampanje.
 3. Na izborniku stranice slijeva kliknite Grupe oglasa.
 4. Kvačicom označite potvrdne okvire pored grupa oglasa koje želite kopirati. Zatim s padajućeg izbornika Uredi odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima, Command + C na Mac računalima).
 5. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.
 6. Kliknite kampanju u koju želite zalijepiti kopirane grupe oglasa.
 7. Kliknite ikonu međuspremnika da biste ih zalijepili (ili Control + V za računala, Command + V za Mac računala).
 8. Izborno: u prikazanom dijaloškom okviru potvrdite okvir pokraj opcije Pauziraj nove grupe oglasa nakon lijepljenja kako biste nove grupe oglase bile pauzirane. Ako ne označite kvačicom taj okvir, sve kopije grupa oglasa koje su bile aktivne prije kopiranja, bit će aktivne nakon lijepljenja.
 9. Kliknite Zalijepi.

Savjeti

 • Istodobno možete kopirati i zalijepiti više kampanja, grupa oglasa, oglasa i ključnih riječi. Da biste to učinili, slijedite upute za kopiranje, ali umjesto da kvačicom označite okvir pored samo jedne kampanje, grupe oglasa ili ključne riječi, označite ih više.
 • Za kopiranje ili lijepljenje morate imati standardni ili administratorski pristup. Korisnici koji imaju pristup samo putem e-pošte ili samo za čitanje ne mogu kopirati ili lijepiti.
 • Sve što inače ne biste mogli izraditi (zastarjele stavke, završene kampanje itd.) neće se moći kopirati i zalijepiti.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem