Αντιγραφή και επικόλληση διαφημίσεων, ομάδων διαφημίσεων, λέξεων-κλειδιών και καμπανιών

Κάθε φορά που θέλετε να βελτιώσετε τον λογαριασμό σας, αντί να δημιουργείτε νέες διαφημίσεις, λέξεις-κλειδιά, ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες, μπορείτε να εξοικονομείτε κόπο και χρόνο, αντιγράφοντας τις υπάρχουσες διαφημίσεις, ομάδες διαφημίσεων, λέξεις-κλειδιά και καμπάνιες. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε μια υπάρχουσα καμπάνια, για να τη χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο για μια νέα καμπάνια, ή να αντιγράψετε μια λίστα λέξεων-κλειδιών από μια ομάδα διαφημίσεων σε μια άλλη και να την αξιοποιήσετε για τη δημιουργία της λίστας λέξεων-κλειδιών της νέας ομάδας διαφημίσεων.

Αντιγραφή καμπανιών

Αν έχετε ήδη ρυθμίσει μια επιτυχημένη καμπάνια, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, για να κάνετε μια καλή αρχή κατά τη ρύθμιση της επόμενης καμπάνιας σας. Για να γίνει αυτό, αντιγράψτε την καμπάνια και, στη συνέχεια, τροποποιήστε ένα από τα αντίγραφα. Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινάτε με την ίδια δομή και τις ίδιες ρυθμίσεις για τις ομάδες διαφημίσεων, τις διαφημίσεις και τις λέξεις-κλειδιά σας.

Για να αντιγράψετε μια καμπάνια:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού πλοήγησης στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες.
 3. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην καμπάνια που θέλετε να αντιγράψετε.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο προχείρου για επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
  • Προαιρετικά: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Παύση νέων καμπανιών μετά την επικόλληση, ώστε οι νέες καμπάνιες που θα δημιουργήσετε να είναι σε παύση. Αν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο, τα αντίγραφα καμπανιών που ήταν ενεργά κατά την αντιγραφή τους θα είναι ενεργά κατά την επικόλληση.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση

Θα έχετε πλέον μια νέα καμπάνια η οποία θα έχει την ίδια δομή και τις ίδιες ρυθμίσεις με την αρχική σας καμπάνια (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων στόχευσης, των στρατηγικών προσφοράς, των αρνητικών λέξεων-κλειδιών και άλλων). Ωστόσο, δεν θα διαθέτει ιστορικό ή στατιστικά στοιχεία καμπανιών, λέξεων-κλειδιών ή διαφημίσεων. Αν θέλετε να διατηρήσετε ενεργές και τις δύο καμπάνιες, σας προτείνουμε να συνεχίσετε την προβολή της αρχικής σας καμπάνιας, προκειμένου να συνεχίσει με το ιστορικό που έχει ήδη δημιουργηθεί, και να τροποποιήσετε τη νέα καμπάνια.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αντιγράψετε καμπάνιες που έχουν λήξει.


Σημείωση: Οι καμπάνιες μπορούν να έχουν διάφορες συσχετίσεις, για παράδειγμα στόχευση ή εξαιρέσεις. Αν κάποια από τις συσχετίσεις μιας καμπάνιας έχει καταργηθεί, δεν μπορεί να αντιγραφεί.
Αντιγραφή λέξεων-κλειδιών

Για να αντιγράψετε λέξεις-κλειδιά από μια ομάδα διαφημίσεων σε μια καμπάνια για το Δίκτυο αναζήτησης:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού πλοήγησης στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες.
 3. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά
 4. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις λέξεις-κλειδιά που θέλετε να αντιγράψετε. Στη συνέχεια, από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 5. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες διαφημίσεων.
 6. Κάντε κλικ στην ομάδα διαφημίσεων στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τις λέξεις-κλειδιά που έχετε αντιγράψει.
 7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο προχείρου για επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
  • Προαιρετικά: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Παύση νέων λέξεων-κλειδιών μετά την επικόλληση, ώστε οι νέες καμπάνιες που θα δημιουργήσετε να είναι σε παύση. Διαφορετικά, αν δεν επιλέξετε αυτό πλαίσιο, τα αντίγραφα λέξεων-κελειδιών που ήταν ενεργά κατά την αντιγραφή τους θα είναι ενεργά κατά την επικόλληση.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Όταν αντιγράφετε λέξεις-κλειδιά, χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της καμπάνιας στην οποία θα τις επικολλήσετε. Έχετε επίσης την επιλογή να αντιγράψετε τις προσφορές και τα URL σελίδας προορισμού, καθώς και τις προσφορές και τις παρακάμψεις URL σελίδας προορισμού, αν υπάρχουν. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε προσφορές και URL σελίδας προορισμού για αυτές τις λέξεις-κλειδιά μετά την επικόλλησή τους.

Για να αντιγράψετε λέξεις-κλειδιά από μια ομάδα διαφημίσεων σε μια καμπάνια του Δικτύου προβολής:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού πλοήγησης στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες δικτύου προβολής.
 3. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο.
 5. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις λέξεις-κλειδιά που θέλετε να αντιγράψετε. Στη συνέχεια, από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 6. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες διαφημίσεων.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο στα αριστερά της ομάδας διαφημίσεων στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τις λέξεις-κλειδιά που έχετε αντιγράψει.
 8. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
  • Προαιρετικά: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Παύση νέων λέξεων-κλειδιών μετά την επικόλληση, ώστε οι νέες λέξεις-κλειδιά που θα δημιουργήσετε να είναι σε παύση. Αν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο, τα αντίγραφα λέξεων-κλειδιών που ήταν ενεργά κατά την αντιγραφή τους θα είναι ενεργά κατά την επικόλληση.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.
Αντιγραφή διαφημίσεων

Για να αντιγράψετε διαφημίσεις σε άλλη ομάδα διαφημίσεων:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού πλοήγησης στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες.
 3. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις.
 4. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις διαφημίσεις που θέλετε να αντιγράψετε. Στη συνέχεια, από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 5. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες διαφημίσεων.
 6. Κάντε κλικ στην ομάδα διαφημίσεων ή στις ομάδες διαφημίσεων στις οποίες θέλετε να επικολλήσετε τις διαφημίσεις που έχετε αντιγράψει.
 7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο προχείρου για επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
 8. Προαιρετικά: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Παύση νέων διαφημίσεων μετά την επικόλληση, ώστε οι νέες διαφημίσεις που θα δημιουργήσετε να είναι σε παύση. Αν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο, τα αντίγραφα διαφημίσεων που ήταν ενεργά κατά την αντιγραφή τους θα είναι ενεργά κατά την επικόλληση.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση
Αντιγραφή ομάδων διαφημίσεων

Για να αντιγράψετε ομάδες διαφημίσεων σε άλλη καμπάνια:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού πλοήγησης στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες.
 3. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες διαφημίσεων.
 4. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις ομάδες διαφημίσεων που θέλετε να αντιγράψετε. Στη συνέχεια, από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 5. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες.
 6. Κάντε κλικ στην καμπάνια στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τις ομάδες διαφημίσεων που έχετε αντιγράψει.
 7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο προχείρου για επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
 8. Προαιρετικά: Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Παύση νέων ομάδων διαφημίσεων μετά την επικόλληση, ώστε οι νέες ομάδες διαφημίσεων που θα δημιουργήσετε να είναι σε παύση. Αν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο, τα αντίγραφα ομάδων διαφημίσεων που ήταν ενεργά κατά την αντιγραφή τους θα είναι ενεργά κατά την επικόλληση.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση

Συμβουλές

 • Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ταυτόχρονα πολλές καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων, διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιγραφής, αλλά, αντί να επιλέξετε το πλαίσιο δίπλα σε μία μόνο καμπάνια, ομάδα διαφημίσεων, διαφήμιση ή λέξη-κλειδί, επιλέξτε πολλά πλαίσια.
 • Για να πραγματοποιήσετε αντιγραφή ή επικόλληση, πρέπει να έχετε πλήρη πρόσβαση ή πρόσβαση διαχειριστή. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρόσβαση μόνο για ανάγνωση δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αντιγραφή ή επικόλληση.
 • Οτιδήποτε άλλο δεν θα μπορούσατε να δημιουργήσετε διαφορετικά (αντικείμενα που έχουν καταργηθεί, καμπάνιες που έχουν λήξει, κ.λπ.) επίσης δεν μπορεί να αντιγραφεί και να επικολληθεί.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας