Kopírování reklam, reklamních sestav, klíčových slov a kampaní

Abyste nemuseli vytvářet nové reklamy, klíčová slova, reklamní sestavy a kampaně vždy, když chcete vylepšit účet, můžete si zkopírovat stávající reklamy, reklamní sestavy, klíčová slova a kampaně. Ušetříte tak čas i práci. Můžete například zkopírovat stávající kampaň a použít ji jako šablonu pro novou kampaň nebo můžete zkopírovat seznam klíčových slov z jedné reklamní sestavy do jiné, abyste si ulehčili vytváření seznamu klíčových slov pro novou reklamní sestavu.

Kopírování kampaní

Pokud jste již vytvořili úspěšnou kampaň, můžete ji využít jako základ pro vytvoření další kampaně. Kampaň jednoduše zkopírujte a jednu kopii upravte. Můžete tak začít se stejnou strukturou a nastavením pro všechny reklamní sestavy, reklamy a klíčová slova.

Chcete-li zkopírovat kampaň, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigační nabídce vlevo klikněte na položku Všechny kampaně.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 4. Zaškrtněte políčko vedle kampaně, kterou chcete zkopírovat.
 5. V rozbalovací nabídce Upravit vyberte možnost Kopírovat (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+C (na PC) nebo Command+C (na počítači Mac)).
 6. Proveďte vložení kliknutím na ikonu schránky (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (na PC) nebo Command+V (na počítači Mac)).
  • Volitelné: Pokud chcete vytvořit nové kampaně, které budou pozastavené, zaškrtněte v zobrazeném dialogovém okně políčko vedle možnosti Pozastavit nové kampaně po vložení. Pokud toto políčko nezaškrtnete, zachová se případný aktivní stav kopií kampaní i po vložení.
 7. Klikněte na Vložit.

Nová kampaň bude mít stejnou strukturu a nastavení jako původní kampaň (včetně nastavení cílení, strategií nabídek, vylučujících klíčových slov a dalších předvoleb). Nebude však mít žádné statistiky ani žádnou historii kampaně, klíčových slov a reklam. Pokud chcete, aby zůstaly aktivní obě kampaně, doporučujeme nechat původní kampaň běžet (takže bude pokračovat s tou historií, kterou již vygenerovala) a úpravy provádět na nové kampani.

Poznámka: Ukončené kampaně nelze kopírovat.


Poznámka: Kampaně mohou mít různá přidružení, například cílení nebo vyloučení. Pokud byla u některého z přidružení kampaně ukončena podpora, nelze je zkopírovat.
Kopírování klíčových slov

Postup kopírování klíčových slov z reklamní sestavy v kampani ve Vyhledávací síti:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigační nabídce vlevo klikněte na položku Všechny kampaně.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Klíčová slova
 4. Zaškrtněte políčka vedle klíčových slov, která chcete zkopírovat. Poté v rozbalovací nabídce Upravit vyberte možnost Kopírovat (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+C (na PC) nebo Command+C (na počítači Mac)).
 5. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamní sestavy.
 6. Klikněte na reklamní sestavu, do které chcete vložit zkopírovaná klíčová slova.
 7. Proveďte vložení kliknutím na ikonu schránky (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (na PC) nebo Command+V (na počítači Mac)).
  • Volitelné: Pokud chcete vytvořit nové kampaně, které budou pozastavené, zaškrtněte v zobrazeném dialogovém okně políčko vedle možnosti Pozastavit nová klíčová slova po vložení. Pokud toto políčko nezaškrtnete, zachová se případný aktivní stav kopií klíčových slov i po vložení.
 8. Klikněte na tlačítko Vložit.

Zkopírovaná klíčová slova budou používat rozpočet kampaně, do které je vložíte. Můžete rovněž zkopírovat jejich nabídky a adresy vstupních stránek. Také můžete zkopírovat jejich přepsání nabídek a adres vstupních stránek, pokud existují. Jinak můžete nabídky a adresy URL vstupních stránek těchto klíčových slov nastavit po vložení.

Postup kopírování klíčových slov z reklamní sestavy v kampani v Obsahové síti:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigační nabídce vlevo klikněte na položku Kampaně v Obsahové síti.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Klíčová slova.
 4. Klikněte na Klíčová slova pro Obsahovou síť / videa.
 5. Zaškrtněte políčka vedle klíčových slov, která chcete zkopírovat. Poté v rozbalovací nabídce Upravit vyberte možnost Kopírovat (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+C (na PC) nebo Command+C (na počítači Mac)).
 6. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamní sestavy.
 7. Zaškrtněte políčko vlevo od reklamní sestavy, do které chcete zkopírovaná klíčová slova vložit.
 8. V rozbalovací nabídce Upravit vyberte možnost Vložit (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (na PC) nebo Command+V (na počítači Mac)).
  • Volitelné: Pokud chcete vytvořit nová, pozastavená klíčová slova, zaškrtněte v zobrazeném dialogovém okně políčko Pozastavit nová klíčová slova po vložení. Pokud toto políčko nezaškrtnete, zachová se případný aktivní stav kopií klíčových slov i po vložení.
 9. Klikněte na Vložit.
Kopírovat reklamy

Postup zkopírování reklam do jiné reklamní sestavy:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigační nabídce vlevo klikněte na položku Všechny kampaně.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Reklamy a rozšíření.
 4. Zaškrtněte políčka vedle reklam, které chcete kopírovat. Poté v rozbalovací nabídce Upravit vyberte možnost Kopírovat (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+C (na PC) nebo Command+C (na počítači Mac)).
 5. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamní sestavy.
 6. Klikněte na reklamní sestavu nebo reklamní sestavy, do kterých chcete zkopírované reklamy vložit.
 7. Proveďte vložení kliknutím na ikonu schránky (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (na PC) nebo Command+V (na počítači Mac)).
 8. Volitelné: Pokud chcete vytvořit nové, pozastavené reklamy, zaškrtněte v zobrazeném dialogovém okně políčko Pozastavit nové reklamy po vložení. Pokud toto políčko nezaškrtnete, zachová se případný aktivní stav kopií reklam i po vložení.
 9. Klikněte na Vložit.
Zkopírované reklamní sestavy

Chcete-li zkopírovat reklamní sestavy do jiné kampaně, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigační nabídce vlevo klikněte na položku Všechny kampaně.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamní sestavy.
 4. Zaškrtněte políčka vedle reklamních sestav, které chcete kopírovat. Poté v rozbalovací nabídce Upravit vyberte možnost Kopírovat (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+C (na PC) nebo Command+C (na počítači Mac)).
 5. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 6. Klikněte na kampaň, do které chcete vložit zkopírované reklamní sestavy.
 7. Proveďte vložení kliknutím na ikonu schránky (popř. použijte klávesovou zkratku Ctrl+V (na PC) nebo Command+V (na počítači Mac)).
 8. Volitelné: Pokud chcete vytvořit nové, pozastavené reklamní sestavy, zaškrtněte v zobrazeném dialogovém okně políčko Pozastavit nové reklamní sestavy po vložení. Pokud toto políčko nezaškrtnete, zachová se případný aktivní stav kopií reklamních sestav i po vložení.
 9. Klikněte na Vložit.

Tipy

 • Kopírovat můžete i více kampaní, reklamních sestav, reklam nebo klíčových slov najednou. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle pokynů pro kopírování, ale zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete zkopírovat.
 • Abyste mohli kopírovat a vkládat, musíte mít buď Standardní přístup nebo Přístup pro administrátory. Uživatelé s přístupem typu „Pouze e-mail“ nebo „Pouze pro čtení“ kopírovat ani vkládat nemohou.
 • Položky, které již není možné vytvořit (zastaralé položky, ukončené kampaně atd.), nelze ani kopírovat a vkládat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory