Копиране и поставяне на реклами, рекламни групи, ключови думи и кампании

Вместо да създавате нови реклами, ключови думи и кампании всеки път, когато искате да подобрите профила си, можете да спестите време и усилия, като копирате съществуващите си реклами, рекламни групи, ключови думи и кампании. Така например можете да копирате съществуваща кампания, за да я използвате като шаблон за нова, или списък с ключови думи от една рекламна група в друга, така че по-лесно да съставите списъка с ключови думи за новата си рекламна група.

Копиране на кампаниите

Ако вече сте задали успешна кампания, можете да я използвате, за да си помогнете за следващата си кампания. За целта копирайте кампанията и променете едно от копията. По този начин ще започнете със същата структура и настройки за рекламните групи, рекламите и ключовите си думи.

За да дублирате кампания:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Всички кампании от навигационното меню вляво.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 4. Поставете отметка в квадратчето до кампанията, която искате да дублирате.
 5. От падащото меню Редактиране изберете Копиране (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 6. Кликнете върху иконата на буферната памет за поставяне (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
  • По избор: В диалоговия прозорец, който се отваря, поставете отметка до След поставяне новите кампании да са на пауза, за да създадете нови кампании, които да са на пауза. Ако не поставите отметка в това квадратче, всички копия на кампании, които са били активни, когато сте ги копирали, ще бъдат активни и след като ги поставите.
 7. Кликнете върху Поставяне

Вече ще имате нова кампания със същата структура и настройки като първоначалната (включително настройките за насочване, стратегиите за офериране, отрицателните ключови думи и др.). Тя обаче няма да има история на кампанията, ключовите думи или рекламите, или статистически данни. Ако искате и двете кампании да останат активни, препоръчваме да продължите да провеждате първоначалната си кампания (за да продължи с историята, която вече е генерирала) и да промените новата.

Забележка: Не можете да копирате приключили кампании.


Забележка: Кампаниите могат да имат различни асоциации, като например насочване или изключвания. Ако някои от асоциациите на кампания бъде оттеглена, те не могат да бъдат копирани.
Копиране на ключовите думи

За да копирате ключови думи от рекламна група в кампания в мрежата за търсене:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Всички кампании от навигационното меню вляво.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Ключови думи
 4. Поставете отметки в квадратчетата до ключовите думи, които искате да копирате. След това от падащото меню Редактиране изберете Копиране (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 5. Кликнете върху Рекламни групи в страничното меню вляво.
 6. Кликнете върху рекламната група, в която искате да поставите копираните ключови думи.
 7. Кликнете върху иконата на буферната памет за поставяне (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
  • По избор: В диалоговия прозорец, който се отваря, поставете отметка до След поставяне новите ключови думи да са на пауза, за да създадете нови кампании, които да са на пауза. В противен случай всички копия на ключови думи, които са били активни, когато сте ги копирали, ще бъдат активни и след като ги поставите.
 8. Кликнете върху Поставяне.

Когато копирате ключови думи, те ще използват бюджета на кампанията, в която ги поставяте. Също така имате опцията да копирате офертите и URL адресите на целевите им страници. Ще можете да копирате офертите им и URL адресите на целевите им страници за замяна, ако има такива. Друг вариант е да зададете оферти и URL адреси на целевите страници за тези ключови думи, след като сте ги поставили.

За да копирате ключови думи от рекламна група в кампания в дисплейната мрежа:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании в дисплейната мрежа от навигационното меню вляво.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Ключови думи.
 4. Кликнете върху Ключови думи за дисплейната мрежа/видеоклипове.
 5. Поставете отметки в квадратчетата до ключовите думи, които искате да копирате. След това от падащото меню Редактиране изберете Копиране (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 6. Кликнете върху Рекламни групи в страничното меню вляво.
 7. Поставете отметка вляво от рекламната група, в която искате да поставите копираните ключови думи.
 8. От падащото меню Редактиране изберете Поставяне (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
  • По избор: В диалоговия прозорец, който се отваря, поставете отметка до След поставяне новите ключови думи да са на пауза, за да създадете нови ключови думи, които са на пауза. Ако не поставите отметка в това квадратче, всички копия на ключови думи, които са били активни, когато сте ги копирали, ще бъдат активни и след като ги поставите.
 9. Кликнете върху Поставяне
Копиране на реклами

За да копирате реклами в друга рекламна група:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Всички кампании от навигационното меню вляво.
 3. В страничното меню вляво кликнете върху Реклами и разширения.
 4. Поставете отметки в квадратчетата до рекламите, които искате да копирате. След това от падащото меню „Редактиране“, изберете „Копиране“ (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 5. Кликнете върху Рекламни групи в страничното меню вляво.
 6. Кликнете върху рекламните групи, в които искате да поставите копираните реклами.
 7. Кликнете върху иконата на буферната памет за поставяне (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
 8. По избор: В диалоговия прозорец, който се отваря, поставете отметка до След поставяне новите реклами да са на пауза, за да създадете нови реклами, които да са на пауза. Ако не поставите отметка в това квадратче, копия на реклами, които са били активни, когато сте ги копирали, ще бъдат активни и след като ги поставите.
 9. Кликнете върху Поставяне
Копиране на рекламните групи

За да копирате рекламни групи в друга кампания:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Всички кампании от навигационното меню вляво.
 3. Кликнете върху Рекламни групи в страничното меню вляво.
 4. Поставете отметки в квадратчетата до рекламните групи, които искате да копирате. След това от падащото меню Редактиране изберете Копиране (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 5. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 6. Кликнете върху кампанията, в която искате да поставите копираните рекламни групи.
 7. Кликнете върху иконата на буферната памет за поставяне (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
 8. По избор: В диалоговия прозорец, който се отваря, поставете отметка до След поставяне новите рекламни групи да са на пауза, за да създадете нови рекламни групи, които да са на пауза. Ако не поставите отметка в това квадратче, всички копия на рекламни групи, които са били активни, когато сте ги копирали, ще бъдат активни и след като ги поставите.
 9. Кликнете върху Поставяне

Съвети

 • Можете да копирате и поставите няколко кампании, рекламни групи, реклами и ключови думи наведнъж. За целта следвайте инструкциите за копиране, но вместо само до една кампания, рекламна група, реклама или ключова дума, поставете отметка до няколко.
 • Трябва да имате стандартен или администраторски достъп, за да копирате или поставяте. Потребителите с достъп само за имейли или само за четене не могат да копират или поставят.
 • Също така не можете да копирате и поставяте нищо, което не можете и да създадете (оттеглени елементи, приключили кампании и т.н.).
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си