Giới thiệu về công cụ quản lý hàng loạt dành cho chiến dịch video

Bằng cách sử dụng công cụ quản lý hàng loạt trong Google Ads, bạn có thể tạo, quản lý cũng như báo cáo hàng loạt chiến dịch và quảng cáo video của mình một cách hiệu quả hơn. Dưới đây là một vài công cụ mà chúng tôi cung cấp:

 • Tải lên hàng loạt: Tạo và chỉnh sửa đồng thời hàng trăm chiến dịch video thay vì mỗi lần một chiến dịch. Bằng cách tải xuống bảng tính của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa ngoại tuyến và tải lên lại bảng tính vào tài khoản của mình sau đó.
 • Chỉnh sửa nội dòng hàng loạt: Sử dụng menu thả xuống Chỉnh sửa trên các trang Chiến dịchNhóm quảng cáo và Quảng cáo để điều chỉnh nhiều yếu tố trong tài khoản của bạn cùng một lúc. Sử dụng chỉnh sửa hàng loạt giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách đồng thời cập nhật nhiều mục trong một chiến dịch hoặc trên nhiều chiến dịch. Bằng cách nhấp vào tùy chọn menu Chỉnh sửa hàng loạt gần đây, bạn có thể xem những chỉnh sửa gần đây được thực hiện với tài khoản của mình trong 90 ngày qua.
 • Quy tắc tự động: Tự động thực hiện thay đổi đối với tài khoản của bạn (như giá thầu, ngân sách và trạng thái) dựa trên các tiêu chí mà bạn chỉ định. Ví dụ: bạn có thể tự động thay đổi trạng thái và giá thầu CPV của quảng cáo video theo các điều kiện bạn chọn.
 • Báo cáo tài khoản người quản lý: Trong tùy chọn Báo cáo dưới biểu tượng Báo cáo  trong tài khoản người quản lý, bạn có thể tạo, tải xuống và quản lý một loạt báo cáo hiệu suất trên tất cả các tài khoản được quản lý của mình. Để xem hiệu quả hoạt động hiện tại của chiến dịch video, bạn có thể thêm các chỉ số như số lượt xem và tỷ lệ xem đối với các báo cáo này. Bạn cũng có thể chỉ lọc theo loại chiến dịch "Video" để thu hẹp thêm phạm vi của mình.
 • Google Ads Editor: Bạn có thể tạo và chỉnh sửa chiến dịch video của mình bằng cách sử dụng Google Ads Editor.
 • Tập lệnh Google Ads: Bạn có thể tự động hóa các hành động trong tài khoản Google Ads của mình bằng cách sử dụng mã JavaScript. Sử dụng tập lệnh để thay đổi giá thầu, tạm dừng nhóm quảng cáo, quản lý các mục trong tài khoản của bạn, v.v. Tìm hiểu thêm

Tải lên hàng loạt

Bằng cách tải xuống bảng tính có chứa tất cả các yếu tố của quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch video, bạn có thể nhanh chóng tạo, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa hàng loạt bất kỳ yếu tố nào trong số đó. Sau khi tải lên bảng tính đã cập nhật, bạn có thể xem các thay đổi ngay trong tài khoản của mình. Tìm hiểu thêm về cách thực hiện thay đổi với tải lên hàng loạt.

Chỉnh sửa nội dòng hàng loạt

Thực hiện thay đổi quy mô lớn trên quảng cáo, nhóm quảng cáo và chiến dịch video của bạn.

Thực hiện chỉnh sửa nội dòng hàng loạt đối với cài đặt, quảng cáo hoặc chiến dịch video của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào trang Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo.

  Lưu ý

  Chiến dịch video của bạn được đặt cùng với các loại chiến dịch khác (nếu có) từ menu thả xuống "Tất cả chiến dịch". Bạn có thể sử dụng menu thả xuống này để chỉ xem các chiến dịch video của mình bằng cách chọn Chiến dịch video.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh các mục trong bảng mà bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trên menu "Chỉnh sửa", chọn các tùy chọn liên quan đến yếu tố mà bạn muốn chỉnh sửa (ví dụ: giá thầu, quảng cáo hoặc phương pháp nhắm mục tiêu).

Lưu ý

Bằng cách nhấp vào tùy chọn menu Chỉnh sửa hàng loạt gần đây, bạn có thể xem những chỉnh sửa gần đây được thực hiện với tài khoản của mình trong 90 ngày qua. Tùy chọn "Chỉnh sửa hàng loạt gần đây" chỉ xuất hiện trong menu "Chỉnh sửa" trên trang "Chiến dịch", "Nhóm quảng cáo" và "Quảng cáo".

Các quy tắc tự động

Sử dụng quy tắc tự động có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cắt giảm nhu cầu theo dõi chiến dịch video và thực hiện thay đổi thường xuyên, thủ công. Dưới đây là một số điều bạn có thể thực hiện bằng quy tắc tự động:

 • Lập lịch để quảng cáo video xuất hiện tại những thời điểm cụ thể trong ngày.
 • Điều chỉnh giá thầu, tùy thuộc vào thời gian trong ngày, mùa hoặc các điều kiện thay đổi khác.

Lưu ý

Hệ thống không thông minh như bạn, do đó, hãy đặt giới hạn thích hợp cho các quy tắc của bạn và thỉnh thoảng xem lại nhật ký để chắc chắn rằng hành động được thực hiện theo quy tắc là kết quả của việc đủ dữ liệu.

Tạo quy tắc tự động cho quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch video
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào trang Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo, sau đó nhấp vào menu thả xuống Tự động.
 3. Trên menu "Tự động", chọn một trong các quy tắc.
 4. Nhập tiêu chí quy tắc của bạn và bất kỳ yêu cầu nào cho quy tắc được kích hoạt.
 5. Chọn tần suất bạn muốn quy tắc của mình chạy (ví dụ: hàng ngày hoặc chỉ một lần vào một ngày và giờ cụ thể) từ menu "Tần suất", cùng với phạm vi ngày để đánh giá các yêu cầu của bạn. Sau đó, nhập tên cho quy tắc và chọn cách bạn muốn được thông báo khi quy tắc của bạn chạy.
 6. Nhấp vào nút Xem trước kết quả để xác minh rằng bạn đã thiết lập quy tắc theo cách mà bạn muốn quy tắc chạy. Xem trước chỉ dành cho việc xác minh và không thực hiện bất kỳ thay đổi vĩnh viễn nào cho tài khoản của bạn.
 7. Nhấp vào Lưu.
 8. Sau khi bạn đã tạo quy tắc, điều quan trọng là chú ý đến quy tắc đó để đảm bảo quy tắc hoạt động theo cách bạn muốn. Để quản lý các quy tắc của bạn, hãy chọn Quản lý quy tắc trên menu "Tự động". Tại đó, bạn sẽ thấy danh sách các quy tắc của mình, bạn có thể tạm dừng, bật hoặc loại bỏ quy tắc (trong cột "Trạng thái") hoặc chỉnh sửa quy tắc (trong cột "Tác vụ").
 9. Mỗi khi quy tắc chạy, một mục nhập sẽ xuất hiện trong bảng nhật ký. Nhấp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể về những nội dung được thay đổi với từng quy tắc.

Báo cáo tài khoản người quản lý

Trong tài khoản người quản lý, bạn có thể chạy báo cáo hiệu suất trên tất cả các tài khoản video được quản lý của mình.

Tạo báo cáo hiệu suất chiến dịch video trên nhiều tài khoản trong tài khoản người quản lý
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://www.ads.google.com/home/tools/manager-accounts/.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo , rồi nhấp vào Báo cáo được xác định trước > Cơ bản > Chiến dịch.
 3. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc Biểu tượng bộ lọc bên cạnh Loại chiến dịch, rồi chọn Video.
 4. Nhấp vào Áp dụng.
 5. Nhấp vào biểu tượng tải xuống Download, rồi chọn loại tệp bạn muốn.

Báo cáo hiện đã được tải xuống máy tính của bạn.

Sử dụng Google Ads Editor để tạo và chỉnh sửa chiến dịch video của bạn

Google Ads Editor cho phép bạn tạo và quản lý chiến dịch video cũng như chỉnh sửa cài đặt chiến dịch video của mình. Quảng cáo video TrueView và quảng cáo video đệm là một cách tương tác để thu hút khách hàng của bạn trên YouTube và trên Internet. Lưu ý rằng chiến dịch TrueView cho mua sắm và chiến dịch lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động cũng như lớp phủ gọi hành động không được hỗ trợ.

Tạo chiến dịch video

 1. Trong cây tài khoản, hãy chọn tài khoản nơi bạn muốn chiến dịch video xuất hiện.
 2. Trong danh sách loại, hãy chọn Chiến dịch.
 3. Nhấp vào Thêm chiến dịch phía trên chế độ xem dữ liệu.
 4. Chọn chiến dịch mới trong chế độ xem dữ liệu.
 5. Trong bảng chỉnh sửa, chọn Video từ menu thả xuống Loại chiến dịch.

Chỉnh sửa chiến dịch video

 1. Trong cây tài khoản, chọn tài khoản có chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Trong danh sách loại, hãy chọn Chiến dịch.
 3. Chọn chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.

Tiếp theo, bạn có thể thay đổi cài đặt, chẳng hạn như thêm loại trừ nội dung, cho phép bạn chỉ định nơi không muốn hiển thị quảng cáo.

 1. Để thêm loại trừ nội dung, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong mục "Loại trừ nội dung".
 2. Chọn danh mục trang web, nội dung hoặc vị trí đặt quảng cáo mà bạn không muốn hiển thị quảng cáo của mình.
 3. Nhấp vào OK.

Bạn có thể thay đổi cài đặt mạng bằng cách nhấp vào Cài đặt video và chọn Tìm kiếm trên Youtube, Video trên YouTube hoặc Bao gồm đối tác video. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi chiến lược giá thầu của mình thành "CPV thủ công" bằng cách sử dụng menu thả xuống trong mục "Chiến lược giá thầu".

Tạo hoặc chỉnh sửa nhóm quảng cáo

 1. Trong cây tài khoản, chọn tài khoản có chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa. 
 2. Trong danh sách loại, hãy chọn Nhóm quảng cáo.
 3. Nhấp vào Thêm nhóm quảng cáo để tạo nhóm quảng cáo mới hoặc chọn nhóm quảng cáo có sẵn để chỉnh sửa.

Tiếp theo, bạn có thể chỉnh sửa các trường khác nhau, bao gồm điều chỉnh giá thầu nội dung hàng đầu. Điều này cho phép bạn đặt điều chỉnh giá thầu cho nội dung đã được hệ thống của chúng tôi đánh giá để nội dung đó trở nên phổ biến hơn, có xu hướng có được nhiều lượt hiển thị hơn mỗi ngày cũng như nhận được mức lưu lượng truy cập và mức độ tương tác với người xem cao hơn. 

Nếu đang tạo nhóm quảng cáo mới, bạn có thể chọn một trong hai loại quảng cáo: trong luồng hoặc trong hiển thị.

Tạo và chỉnh sửa quảng cáo

 1. Trong cây tài khoản, chọn tài khoản có chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Trong danh sách loại, hãy chọn Quảng cáo và tiện ích.
 3. Nếu cài đặt định dạng của nhóm quảng cáo là "trong luồng", hãy chọn Quảng cáo video TrueView trong luồng. Nếu cài đặt định dạng của nhóm quảng cáo là "trong hiển thị", hãy chọn Quảng cáo video TrueView trong hiển thị.
 4. Bạn có thể chỉnh sửa các trường trong bảng chỉnh sửa, chẳng hạn như ID video, URL cuối cùng và trạng thái. Bạn cũng có thể tải lên    hình ảnh cho quảng cáo của mình bằng cách nhấp vào Chọn hình ảnh trong mục "Biểu ngữ đi kèm". 

Lưu ý: Định dạng quảng cáo của bạn phải khớp với loại nhóm quảng cáo. Ví dụ: nếu có nhóm quảng cáo trong luồng, thì bạn chỉ có thể có quảng cáo trong luồng trong nhóm quảng cáo đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố