เกี่ยวกับเครื่องมือจัดการแบบจำนวนมากสำหรับแคมเปญวิดีโอ

เมื่อใช้เครื่องมือจัดการแบบจำนวนมากใน Google Ads คุณจะสร้าง จัดการ และรายงานเกี่ยวกับแคมเปญและโฆษณาวิดีโอจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีเครื่องมือ 2-3 อย่างให้ใช้งาน ดังนี้

 • อัปโหลดจำนวนมาก: สร้างและแก้ไขแคมเปญวิดีโอนับร้อยรายการพร้อมกัน โดยไม่ต้องทำทีละรายการ คุณจะดาวน์โหลดสเปรดชีตของแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณา แล้วทำการแก้ไขแบบออฟไลน์ และอัปโหลดสเปรดชีตกลับไปยังบัญชีได้
 • การแก้ไขข้อมูลในบรรทัดเป็นกลุ่ม: ใช้เมนูแบบเลื่อนลงแก้ไขในหน้าแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และโฆษณา เพื่อปรับองค์ประกอบในบัญชีมากกว่า 1 อย่างในครั้งเดียว การใช้การแก้ไขเป็นกลุ่มจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาโดยการอัปเดตรายการหลายรายการในแคมเปญหนึ่งหรือแคมเปญต่างๆ หลายรายการพร้อมกัน เมื่อคลิกตัวเลือกเมนูแก้ไขจำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ คุณจะเห็นการแก้ไขเมื่อเร็วๆ นี้ที่ทำในบัญชีใน 90 วันที่ผ่านมา
 • กฎอัตโนมัติ: ทำการเปลี่ยนแปลงในบัญชีโดยอัตโนมัติ (เช่น ราคาเสนอ งบประมาณ และสถานะ) ตามเกณฑ์ที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติกับสถานะของโฆษณาวิดีโอ และราคาเสนอ CPV ตามเงื่อนไขที่เลือกได้
 • การรายงานบัญชีดูแลจัดการ: ในตัวเลือกรายงานใต้ไอคอนการรายงาน ของบัญชีดูแลจัดการ คุณจะสร้าง ดาวน์โหลด และจัดการรายงานประสิทธิภาพต่างๆ ในบัญชีที่จัดการทั้งหมดได้ หากต้องการดูประสิทธิภาพของแคมเปญวิดีโอ ให้เพิ่มเมตริก เช่น จำนวนการดูและอัตราการดูลงในรายงาน คุณยังกรองตามแคมเปญประเภท "วิดีโอ" เท่านั้น เพื่อจำกัดขอบเขตให้แคบลงได้
 • Google Ads Editor: คุณจะสร้างและแก้ไขแคมเปญวิดีโอได้โดยใช้ Google Ads Editor
 • สคริปต์ Google Ads: คุณจะทำให้การทำงานต่างๆ ในบัญชี Google Ads เป็นแบบอัตโนมัติได้โดยใช้โค้ด JavaScript ใช้สคริปต์เพื่อเปลี่ยนราคาเสนอ หยุดกลุ่มโฆษณาชั่วคราว จัดการรายการต่างๆ ในบัญชี และอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปโหลดจำนวนมาก

คุณจะสร้าง แก้ไข เพิ่ม หรือนำองค์ประกอบจำนวนมากออกได้อย่างรวดเร็วโดยการดาวน์โหลดสเปรดชีตที่มีองค์ประกอบทั้งหมดของแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณาวิดีโอ เมื่อคุณอัปโหลดสเปรดชีตที่อัปเดตแล้ว คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีในบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการอัปโหลดจำนวนมาก

การแก้ไขข้อมูลในบรรทัดจำนวนมาก

ทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากในแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และโฆษณาวิดีโอ

ทำการแก้ไขข้อมูลในบรรทัดจำนวนมากในแคมเปญ โฆษณา หรือการตั้งค่าวิดีโอ
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://ads.google.com
 2. คลิกหน้าแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณา

  หมายเหตุ

  แคมเปญวิดีโอจะอยู่รวมกับประเภทแคมเปญอื่นๆ (หากมี) ในเมนูแบบเลื่อนลง "แคมเปญทั้งหมด" คุณยังจะใช้เมนูแบบเลื่อนลงนี้เพื่อดูเฉพาะแคมเปญวิดีโอโดยเลือกแคมเปญวิดีโอได้ด้วย

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการในตารางที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกแก้ไข
 4. ในเมนู "แก้ไข" เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่คุณต้องการแก้ไข (เช่น ราคาเสนอ โฆษณา หรือวิธีการกำหนดเป้าหมาย)

หมายเหตุ

เมื่อคลิกตัวเลือกเมนูแก้ไขจำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ คุณจะเห็นการแก้ไขเมื่อเร็วๆ นี้ที่ทำในบัญชีใน 90 วันที่ผ่านมา ตัวเลือก "การแก้ไขเป็นกลุ่มเมื่อเร็วๆ นี้" จะปรากฏเฉพาะในเมนู "แก้ไข" ในหน้า "แคมเปญ" "กลุ่มโฆษณา" และ "โฆษณา"

กฎอัตโนมัติ

คุณจะใช้กฎอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดเวลา โดยการลดความจำเป็นในการตรวจสอบแคมเปญวิดีโอและทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองบ่อยๆ ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่คุณทำได้ด้วยกฎอัตโนมัติ

 • กำหนดให้โฆษณาวิดีโอแสดงในช่วงเวลาของวันที่ต้องการได้
 • ปรับราคาเสนอตามช่วงเวลาของวัน ฤดูกาล หรือเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

โปรดทราบ

ระบบไม่ได้ฉลาดเท่าคุณ ดังนั้น ให้กำหนดขีดจำกัดที่เหมาะสมสำหรับกฎ และตรวจสอบบันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อดูว่าการทำงานของกฎให้ข้อมูลผลลัพธ์ที่เพียงพอ

สร้างกฎอัตโนมัติสำหรับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณาวิดีโอ
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://ads.google.com
 2. คลิกหน้าแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณา แล้วคลิกเมนูแบบเลื่อนลงอัตโนมัติ
 3. ในเมนู "อัตโนมัติ" เลือกกฎใดกฎหนึ่ง
 4. ป้อนเกณฑ์ของกฎและข้อกำหนดเพื่อให้มีการเรียกใช้
 5. เลือกว่าคุณต้องการให้กฎทำงานบ่อยเพียงใด (เช่น ทุกวัน หรือเพียงครั้งเดียวในวันและเวลาที่กำหนด) จากเมนู "ความถี่" พร้อมด้วยช่วงวันที่ในการประมวลผลข้อกำหนด จากนั้นป้อนชื่อกฎ และเลือกว่าต้องการรับการแจ้งเตือนอย่างไรเมื่อกฎทำงาน
 6. คลิกปุ่มดูตัวอย่างผลลัพธ์ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้สร้างกฎตามที่ต้องการให้กฎนั้นทำงาน การดูตัวอย่างเป็นเพียงการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น และจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถาวรใดๆ กับบัญชี
 7. คลิกบันทึก
 8. หลังจากที่คุณได้สร้างกฎ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคอยสังเกตกฎเพื่อให้แน่ใจว่ากฎทำงานตามที่ต้องการ หากต้องการจัดการกฎ ให้เลือกจัดการกฎในเมนู "อัตโนมัติ" จากที่นั่น คุณจะเห็นรายการของกฎที่หยุดชั่วคราว เปิดใช้ ลบ หรือนำออก (ในคอลัมน์ "สถานะ") หรือแก้ไขกฎ (ในคอลัมน์ "การทำงาน") ได้
 9. แต่ละครั้งที่กฎทำงาน จะมีรายการปรากฏในตารางบันทึก คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้วยกฎแต่ละข้อ

การรายงานบัญชีดูแลจัดการ

ในบัญชีดูแลจัดการ คุณจะเรียกใช้รายงานประสิทธิภาพในบัญชีวิดีโอที่จัดการทั้งหมดได้

สร้างรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญวิดีโอข้ามบัญชีในบัญชีดูแลจัดการ
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://www.ads.google.com/home/tools/manager-accounts/
 2. คลิกไอคอนการรายงาน จากนั้นคลิกรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า > พื้นฐาน > แคมเปญ
 3. คลิกไอคอนตัวกรอง ไอคอนตัวกรอง ข้างประเภทแคมเปญ แล้วเลือกวิดีโอ
 4. คลิกใช้
 5. คลิกไอคอนดาวน์โหลด Download จากนั้นเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ

ระบบจะดาวน์โหลดรายงานลงในคอมพิวเตอร์

ใช้ Google Ads Editor เพื่อสร้างและแก้ไขแคมเปญวิดีโอ

Google Ads Editor ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแคมเปญวิดีโอ รวมทั้งแก้ไขการตั้งค่าแคมเปญวิดีโอได้ โฆษณาแบบ TrueView และโฆษณาวิดีโอบัมเปอร์คือวิธีแบบอินเทอร์แอกทีฟในการดึงดูดลูกค้าใน YouTube และทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต โปรดทราบว่าระบบไม่รองรับแคมเปญ TrueView สำหรับช็อปปิ้งและแคมเปญการติดตั้งแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงโฆษณาซ้อนทับกระตุ้นการตัดสินใจ

สร้างแคมเปญวิดีโอ

 1. ในโครงสร้างบัญชี เลือกบัญชีที่คุณต้องการให้แคมเปญวิดีโอปรากฏ
 2. ในรายการประเภท เลือกแคมเปญ
 3. คลิกเพิ่มแคมเปญด้านบนมุมมองข้อมูล
 4. เลือกแคมเปญใหม่ในมุมมองข้อมูล
 5. ในแผงแก้ไข เลือกวิดีโอจากเมนูแบบเลื่อนลงประเภทแคมเปญ

แก้ไขแคมเปญวิดีโอ

 1. ในโครงสร้างบัญชี เลือกบัญชีที่มีแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ในรายการประเภท เลือกแคมเปญ
 3. เลือกแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข

จากนั้นคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น เพิ่มการยกเว้นเนื้อหา ซึ่งช่วยให้คุณระบุตำแหน่งที่ไม่ต้องการแสดงโฆษณาได้

 1. ในการเพิ่มการยกเว้นเนื้อหา ให้คลิกแก้ไขภายใต้ส่วน "การยกเว้นเนื้อหา"
 2. เลือกหมวดหมู่ของเว็บไซต์ เนื้อหา หรือตำแหน่งโฆษณาที่คุณไม่ต้องการให้แสดงโฆษณา
 3. คลิกตกลง

คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครือข่ายได้โดยคลิกการตั้งค่าวิดีโอ และเลือกการค้นหาของ YouTube, วิดีโอ YouTube หรือรวมพาร์ทเนอร์วิดีโอ แลเปลี่ยนกลยุทธ์การเสนอราคาเป็น "CPV ได้ด้วยตนเอง" โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงภายใต้ส่วน "กลยุทธ์การเสนอราคา"

สร้างหรือแก้ไขกลุ่มโฆษณา

 1. ในโครงสร้างบัญชี เลือกบัญชีที่มีแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข 
 2. ในรายการประเภท เลือกกลุ่มโฆษณา
 3. คลิกเพิ่มกลุ่มโฆษณาเพื่อสร้างกลุ่มโฆษณาใหม่ หรือเลือกกลุ่มโฆษณาที่มีอยู่เพื่อแก้ไข

จากนั้นคุณจะแก้ไขช่องต่างๆ รวมถึงการปรับราคาเสนอสำหรับเนื้อหายอดนิยมได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับเนื้อหาที่ได้รับการวัดผลจากระบบของเราว่าได้รับความนิยมมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนการแสดงผลต่อวันมากขึ้น และได้รับการเข้าชมและการมีส่วนร่วมของผู้ดูในระดับที่สูงขึ้น 

หากคุณกำลังสร้างกลุ่มโฆษณาใหม่ คุณจะเลือกประเภทโฆษณา 2 ประเภท ได้แก่ ในสตรีมหรือบนหน้าจอ

สร้างและแก้ไขโฆษณา

 1. ในโครงสร้างบัญชี เลือกบัญชีที่มีแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ในรายการประเภท เลือกโฆษณาและส่วนขยาย
 3. หากการตั้งค่ารูปแบบของกลุ่มโฆษณาคือ "ในสตรีม" เลือกโฆษณาวิดีโอ TrueView ในสตรีม หากการตั้งค่ารูปแบบของกลุ่มโฆษณาคือ "บนหน้าจอ" เลือกโฆษณาวิดีโอ TrueView แบบในดิสเพลย์
 4. คุณจะแก้ไขช่องในแผงแก้ไขได้ เช่น รหัสวิดีโอ, URL สุดท้าย และสถานะ และคุณยังจะอัปโหลดรูปภาพสำหรับโฆษณาโดยคลิกเลือกรูปภาพในส่วน "แบนเนอร์ที่แสดงร่วมกัน" ได้อีกด้วย 

ข้อควรจำ: รูปแบบโฆษณาต้องตรงกับประเภทกลุ่มโฆษณา เช่น หากคุณมีกลุ่มโฆษณาในสตรีม กลุ่มโฆษณานั้นมีได้เพียงโฆษณาในสตรีมเท่านั้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว