Informacje o narzędziach do zarządzania zbiorczego w kampaniach wideo

Dzięki narzędziom do zarządzania zbiorczego w Google Ads zbiorcze tworzenie kampanii i reklam wideo, zarządzanie nimi oraz wyświetlanie raportów jest dużo łatwiejsze. Dostępne są następujące narzędzia:

 • Przesyłanie zbiorcze: możesz jednocześnie tworzyć i edytować setki kampanii wideo. Wystarczy, że pobierzesz arkusz kalkulacyjny z informacjami o kampanii, grupie reklam lub reklamach wideo, wprowadzisz w nim odpowiednie zmiany, a następnie prześlesz go z powrotem na konto.
 • Zbiorcza edycja bezpośrednia: za pomocą menu Edytuj na karcie „Kampanie”, „Grupy reklam” i „Reklamy” możesz dostosować klika elementów na koncie naraz. Korzystanie z tej opcji przyspiesza obsługę konta, a także pozwala aktualizować wiele elementów jednocześnie w jednej kampanii lub wielu kampaniach. Możesz też sprawdzić, jakie zmiany zostały wprowadzone na koncie w ciągu ostatnich 90 dni. Służy do tego opcja menu Najnowsze zmiany zbiorcze.
 • Reguły automatyczne: niektóre zmiany na koncie mogą być wprowadzane automatycznie (np. dostosowania stawek, budżetów czy stanu) według określonych przez Ciebie kryteriów. Możesz np. zautomatyzować zmiany stanu i stawek CPV wszystkich reklam wideo na podstawie wybranych warunków.
 • Raporty na koncie menedżera: na karcie „Raporty” na koncie menedżera możesz tworzyć i pobierać różne raporty skuteczności na wszystkich zarządzanych przez siebie kontach, a także zarządzać tymi raportami. Aby sprawdzić skuteczność swoich kampanii wideo, możesz umieścić w tych raportach takie dane, jak obejrzenia czy współczynnik obejrzeń. Możesz też dodatkowo zawęzić zakres, filtrując raporty tylko według kampanii „Wideo”.
 • Edytor Google Ads: kampanie wideo możesz tworzyć i edytować za pomocą Edytora Google Ads.
 • Skrypty Google Ads: używając kodu JavaScript, możesz zautomatyzować wykonywanie czynności na koncie Google Ads. Skrypty mogą służyć do zmiany stawek, wstrzymywania grup reklam, zarządzania elementami na koncie itp. Więcej informacji

Przesyłanie zbiorcze

Pobierając arkusz ze wszystkimi parametrami kampanii, grup reklam lub reklam wideo, możesz szybko tworzyć, edytować, dodawać lub usuwać te elementy w trybie zbiorczym. Zmiany pojawiają się na koncie natychmiast po ponownym przesłaniu zaktualizowanego arkusza. Więcej informacji o wprowadzaniu zmian za pomocą przesyłania zbiorczego

Zbiorcza edycja bezpośrednia

Możesz wprowadzać duże zmiany w kampaniach, grupach reklam i reklamach wideo.

Wprowadzanie zbiorczych zmian bezpośrednio w kampaniach, reklamach lub ustawieniach wideo
 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com
 2. Wybierz kartę Kampanie, Grupy reklam lub Reklamy.

  Uwaga

  Kampanie wideo oraz inne typy kampanii (jeśli je masz) znajdziesz w menu „Wszystkie kampanie”. Wybierając w menu Kampanie wideo, możesz wyświetlić same kampanie wideo.

 3. Zaznacz pola wyboru obok elementów w tabeli, które chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
 4. W menu „Edytuj” wybierz opcje związane z elementami, które chcesz edytować (np. stawki, reklamy czy metody kierowania).

Uwaga

Możesz też sprawdzić, jakie zmiany zostały wprowadzone na koncie w ciągu ostatnich 90 dni. Służy do tego opcja menu Najnowsze zmiany zbiorcze. Opcja „Najnowsze zmiany zbiorcze” jest dostępna tylko w menu „Edytuj” na kartach „Kampanie”, „Grupy reklam” i „Reklamy”.

Reguły automatyczne

Stosowanie reguł automatycznych pozwala oszczędzać czas poprzez wyeliminowanie konieczności monitorowania kampanii wideo i częstego wprowadzania ręcznych zmian. Oto przykładowe funkcje dostępne za pomocą reguł automatycznych:

 • planowanie wyświetlania reklam wideo o określonych porach dnia;
 • dostosowywanie stawek według pory dnia, pory roku lub innych zmiennych warunków.

Pamiętaj

System nie ma inteligencji człowieka, więc ustaw dla swoich reguł odpowiednie ograniczenia i od czasu do czasu przeglądaj rejestry, by sprawdzać, czy reguły automatyczne działają na podstawie wystarczającej ilości danych.

Tworzenie reguł automatycznych dla kampanii, grup reklam lub reklam wideo
 1. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Wybierz kartę Kampanie, Grupy reklam lub Reklamy i kliknij menu Automatyzacja.
 3. W menu „Automatyzacja” wybierz jedną z reguł.
 4. Dodaj kryteria reguły i dowolne wymagania warunkujące jej zastosowanie.
 5. W menu „Częstotliwość” wybierz, jak często reguła ma być stosowana (np. codziennie lub tylko w określonym dniu i o ustalonej godzinie) oraz zakres dat. Następnie wpisz nazwę reguły i wybierz sposób, w jaki będziesz otrzymywać powiadomienia o jej uruchomieniu.
 6. Kliknij Podgląd wyników, by sprawdzić, czy reguła jest ustawiona tak, jak tego chcesz. Wyświetlenie podglądu służy tylko do weryfikacji i nie powoduje trwałych zmian na koncie.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Po utworzeniu reguły trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy działa prawidłowo. Aby zarządzać regułami, wybierz Zarządzaj regułami w menu „Automatyzacja”. Znajdziesz tam listę reguł, które możesz wstrzymać, włączyć lub usunąć (w kolumnie „Stan”), a także edytować (w kolumnie „Działania”).
 9. Po każdym uruchomieniu reguły w tabeli dzienników jest wyświetlany odpowiedni wpis. Kliknij Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć wybrane informacje o zmianach wprowadzonych przez daną regułę.

Raporty na koncie menedżera

Na koncie menedżera możesz generować raporty skuteczności ze wszystkich kont wideo, którymi zarządzasz.

Tworzenie na kontach menedżera raportów skuteczności kampanii wideo dla wielu kont
 1. Zaloguj się na konto Google Ads na http://www.ads.google.com/home/tools/manager-accounts/.
 2. Kliknij kartę Raporty, po czym kliknij +UTWÓRZ RAPORT.
 3. W formularzu „Pobierz raport i ustaw jego harmonogram” wpisz nazwę raportu, wybierz format pliku do pobrania i wybierz zakres dat.
 4. W sekcji „Konta i kampanie” wybierz Wybrane konta i kampanie i dodaj kampanie wideo, których szukasz.
 5. Aby filtrować wszystkie kampanie lub grupy reklam wideo na wszystkich kontach w MCK:
  1. W menu „Filtry” wybierz Atrybuty i kliknij Typ kampanii.
  2. W polu wyszukiwania wpisz wideo.
  3. Możesz też dodawać i usuwać kolumny dla obejrzeń, współczynnika oglądalności i innych danych wideo.
 6. Ustaw preferencje poczty e-mail i harmonogram generowania raportów, a następnie kliknij Utwórz, by wygenerować raport.
Tworzenie i edytowanie kampanii wideo w Edytorze Google Ads

W Edytorze Google Ads możesz tworzyć kampanie wideo, a także zarządzać nimi i edytować ich ustawienia. Reklamy wideo TrueView interaktywnie przyciągają uwagę klientów w YouTube i w całym internecie. Pamiętaj jednak, że Edytor Google Ads nie obsługuje nakładek z wezwaniem do działania, a także reklam TrueView w kampaniach produktowych lub w kampaniach promujących instalacje aplikacji mobilnej.

Tworzenie kampanii wideo

 1. Z drzewa konta wybierz konto, do którego chcesz dodać kampanię wideo.
 2. Na liście typów wybierz Kampanie.
 3. Kliknij Dodaj kampanię nad widokiem danych.
 4. W widoku danych wybierz nową kampanię.
 5. Z menu Typ kampanii w panelu edycji wybierz Wideo.

Edytowanie kampanii wideo

 1. Z drzewa konta wybierz konto z kampanią, którą chcesz edytować.
 2. Na liście typów wybierz Kampanie.
 3. Wybierz kampanię, którą chcesz edytować.

Następnie możesz zmienić ustawienia, np. dodać wykluczenia treści, aby określić, gdzie nie chcesz wyświetlać reklam.

 1. Aby dodać wykluczenia treści, kliknij Edytuj w sekcji „Wykluczenia treści”.
 2. Wybierz kategorie witryn, treści lub miejsc docelowych, w których nie chcesz wyświetlać reklam.
 3. Kliknij OK.

Możesz zmienić ustawienia sieci, klikając Ustawienia wideo i wybierając Wyszukiwanie w YouTube, Filmy w YouTube lub Uwzględnij sieć partnerów wideo. Możesz też zmienić strategię ustalania stawek na „Samodzielne określanie stawek CPV”, korzystając z menu w sekcji „Strategia określania stawek”.

Tworzenie i edytowanie grup reklam

 1. Z drzewa konta wybierz konto z kampanią, którą chcesz edytować. 
 2. Na liście typów wybierz Grupy reklam.
 3. Kliknij Dodaj grupę reklam, aby utworzyć nową grupę reklam, lub wybierz istniejącą.

Następnie możesz edytować różne pola, np. dostosowanie stawek dla najlepszej treści. Pozwala to ustawić dostosowania stawek dla treści, które według naszego systemu są najpopularniejsze, mają zazwyczaj więcej wyświetleń dziennie oraz generują więcej ruchu i interakcji. 

Przy tworzeniu nowej grupy reklam możesz wybrać jeden z dwóch typów reklam: In-Stream lub In-Display.

Tworzenie i edytowanie reklam

 1. Z drzewa konta wybierz konto z kampanią, którą chcesz edytować.
 2. Z listy typów wybierz Reklamy i rozszerzenia.
 3. Jeśli format grupy reklam to „In-Stream”, wybierz Reklamy wideo TrueView In-Stream. Jeśli format grupy reklam to „In-Display”, wybierz Reklamy wideo TrueView In-Display.
 4. W panelu edycji możesz edytować różne pola, np. identyfikator wideo, końcowy URL lub stan. Możesz też przesłać obraz do reklamy, klikając Wybierz obraz w sekcji „Baner towarzyszący”. 

Pamiętaj: format reklamy musi odpowiadać typowi grupy reklam. Jeśli np. masz grupę reklam In-Stream, może ona zawierać tylko reklamy In-Stream.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem