Om verktøy for masseadministrasjon av videokampanjer

Med verktøyene for masseadministrasjon i Google Ads kan du opprette, administrere og rapportere om mange videokampanjer og -annonser om gangen. Her følger noen eksempler på verktøyene vi tilbyr:

 • Masseopplasting: Opprett og rediger hundrevis av videokampanjer samtidig i stedet for én om gangen. Du kan laste ned et regneark som inneholder informasjon om alle kampanjene, annonsegruppene og annonsene dine. Så kan du gjøre de aktuelle endringene i regnearket på datamaskinen før du laster det opp til kontoen din igjen.
 • Masseredigering via linjeredigering: Bruk Endre-rullegardinmenyen på Kampanjer-, Annonsegrupper- og Annonser-sidene for å justere flere elementer i kontoen din samtidig. Masseredigering er tidsbesparende, ettersom du kan oppdatere flere elementer i den samme kampanjen eller i flere kampanjer på én gang. Ved å klikke på menyalternativet kalt Nylige masseredigeringer kan du se endringer som er gjort i kontoen din i løpet av de siste 90 dagene.
 • Automatiserte regler: Du kan automatisere endringer i kontoen din (f.eks. bud, budsjetter og status) basert på kriterier du angir. Du kan for eksempel automatisere endringer i status og CPV-bud for videoannonsene dine i tråd med vilkår du velger.
 • Rapportering i managerkontoer: Fra Rapporter-alternativet under rapporteringsikonet i en managerkonto kan du opprette, laste ned og administrere en rekke resultatrapporter for alle de administrerte kontoene dine. For å se hvilke resultater du oppnår med videokampanjene dine, kan du legge til beregninger som antallet avspillinger og seerfrekvens i disse rapportene. Du kan også velge å filtrere bare etter kampanjetypen «video» for å avgrense resultatene ytterligere.
 • Google Ads Editor: Du kan opprette og redigere videokampanjer med Google Ads Editor.
 • Google Ads-skripter: Du kan automatisere handlinger i Google Ads-kontoen din med JavaScript-kode. Med skripter kan du endre bud, sette annonsegrupper på pause, administrere elementer i kontoen din samt mye mer. Finn ut mer

Masseopplastinger

Hvis du laster ned et regneark der alle elementene i videokampanjene, annonsegruppene og annonsene dine fremgår, kan du raskt opprette eller legge til en rekke nye elementer eller redigere eller fjerne hvilke som helst av de eksisterende elementene. Når du laster opp det oppdaterte regnearket, gjenspeiles endringene i kontoen din. Finn ut mer om hvordan du foretar endringer ved hjelp av masseopplasting

Masseredigering via linjeredigering

Du kan gjøre omfattende endringer i videokampanjene, annonsegruppene og annonsene dine.

Gjør masseendringer i videokampanjer, annonser eller innstillinger
 1. Gå til https://ads.google.com og logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på en av sidene Kampanjer, Annonsegrupper eller Annonser.

  Merk

  Du kan finne videokampanjene dine på samme sted som de andre kampanjetypene dine (hvis du har noen) – via «Alle kampanjer»-rullegardinmenyen. Hvis du bare vil se videokampanjene dine, velger du Videokampanjer i denne rullegardinmenyen.

 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av tabellelementene du vil redigere, og klikk så på Rediger.
 4. I Rediger-menyen velger du alternativer relatert til elementene du ønsker å redigere (f.eks. bud, annonser eller målrettingsmetoder).

Merk

Ved å klikke på menyalternativet kalt Nylige masseredigeringer kan du se endringer som er gjort i kontoen din i løpet av de siste 90 dagene. Dette alternativet vises bare i Endre-menyen på Kampanjer-, Annonsegrupper- og Annonser-fanene.

Automatiserte regler

Med automatiserte regler kan du spare tid, ettersom behovet for å overvåke videokampanjer og gjøre hyppige, manuelle endringer reduseres. Her følger noen eksempler på hva du kan gjøre med automatiserte regler:

 • Du kan angi at videoannonsene dine skal vises på spesifikke tider av døgnet.
 • Du kan justere bud etter tid på døgnet, sesong eller andre skiftende vilkår.

Vær oppmerksom på følgende

Systemet er ikke like intelligent som deg. Du må derfor angi hensiktsmessige grenser for reglene du setter, og gjennomgå loggene regelmessig for å sikre at handlingene som utføres i tråd med reglene, er basert på et tilstrekkelig datagrunnlag.

Opprett automatiserte regler for videokampanjer, annonsegrupper eller annonser
 1. Gå til https://ads.google.com og logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Åpne en av sidene Kampanjer, Annonsegrupper eller Annonser og klikk på Automatisk-rullegardinmenyen.
 3. Velg én av reglene fra Automatisk-menyen.
 4. Angi regelkriteriene og eventuelle krav som må oppfylles for at regelen skal utløses.
 5. I Frekvens-menyen velger du hvor ofte regelen skal kjøres (f.eks. daglig eller bare én gang på en bestemt dato og et bestemt klokkeslett), samt datoperioden for evaluering av kriteriene. Deretter gir du regelen et navn og velger hvordan du ønsker å bli varslet når regelen kjører.
 6. Klikk på Forhåndsvis resultater for å kontrollere at du har konfigurert regelen riktig. Forhåndsvisningen er bare en kontroll, og medfører ingen permanente endringer i kontoen.
 7. Klikk på Lagre.
 8. Etter at du har opprettet regelen, er det viktig at du holder øye med hvordan den fungerer i praksis. Velg Administrer regler i Automatisk-menyen for å administrere reglene. Der ser du en liste over reglene dine. Du kan sette regler på pause, aktivere eller fjerne regler (i Status-kolonnen) eller redigere regler (i Handlinger-kolonnen).
 9. Hver gang en regel kjøres, opprettes en oppføring i loggtabellen. Klikk på Se detaljer for å se spesifikk informasjon om hvilke endringer som er knyttet til hver enkelt regel.

Rapportering i managerkontoer

I en managerkonto kan du kjøre resultatrapporter for alle de administrerte videokontoene dine.

Bruk managerkontoer for å opprette en resultatrapport for videokampanjer som kjøres i flere kontoer
 1. Gå til https://www.ads.google.com/home/tools/manager-accounts/ og logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapporteringsikonet , og klikk deretter på Forhåndsdefinerte rapporter > Grunnleggende > Kampanje.
 3. Klikk på filterikonet Filtreringsikon ved siden av Kampanjetype, og velg deretter Video.
 4. Klikk på Bruk.
 5. Klikk på nedlastingsikonet Download, og velg deretter filtypen du vil ha.

Rapporten din blir nå lastet ned til datamaskinen.

Opprett og rediger videokampanjer med Google Ads Editor

Med Google Ads Editor kan du opprette og administrere videokampanjer samt endre innstillingene dine for slike kampanjer. Ved å bruke TrueView- og break-bumper-videoannonser kan du engasjere kundene dine på en interaktiv måte både på YouTube og ellers på Internett. Vær oppmerksom på at det ikke finnes støtte for TrueView for shopping-kampanjer, kampanjer for installasjon av mobilapper eller handlingsfremmende overlegg.

Opprett en videokampanje

 1. I kontotreet velger du kontoen der du ønsker å legge til videokampanjen.
 2. Velg Kampanjer på typelisten.
 3. Klikk på Legg til en kampanje ovenfor datavisningen.
 4. Velg den nye kampanjen i datavisningen.
 5. Velg VideoKampanjetype-rullegardinmenyen i redigeringspanelet.

Endre en videokampanje

 1. I kontotreet velger du kontoen som inneholder kampanjen du ønsker å endre.
 2. Velg Kampanjer på typelisten.
 3. Velg kampanjen du vil endre.

Deretter kan du endre innstillingene dine. Du kan for eksempel bruke innholdsekskluderinger for å angi hvor du ikke ønsker å vise annonser.

 1. For å legge til en innholdsekskludering, klikk på Endre i «Innholdsekskluderinger»-delen.
 2. Velg kategorier av nettsteder, innhold eller annonseplasseringer der du ikke ønsker at annonsene dine skal vises.
 3. Klikk på OK.

Du kan endre nettverksinnstillingene ved å klikke på Videoinnstillinger og velge Youtube-søk, YouTube-videoer eller Ta med videopartnere. Du kan også endre budstrategi til «Manuell CPV» på rullegardinmenyen i «Budstrategi»-delen.

Opprett eller endre annonsegrupper

 1. I kontotreet velger du kontoen som inneholder kampanjen du ønsker å endre. 
 2. Velg Annonsegrupper på typelisten.
 3. Klikk på Legg til en annonsegruppe for å opprette en ny annonsegruppe, eller velg en eksisterende annonsegruppe du vil endre.

Deretter kan du endre de forskjellige feltene, deriblant budjusteringen for toppinnhold. Dermed kan du angi budjusteringer for innhold som systemet vårt regner som spesielt populært, som gjerne har et høyere antall visninger per dag, og som fører til mer trafikk og høyere brukerengasjement. 

Hvis du oppretter en ny annonsegruppe, kan du velge blant to annonsetyper: in-stream eller in-display.

Opprett og endre annonser

 1. Velg kontoen som inneholder kampanjen du ønsker å endre, i kontotreet.
 2. Velg Annonser og utvidelser på typelisten.
 3. Hvis formatinnstillingen for annonsegruppen er «in-stream», velger du TrueView in-stream-videoannonser. Hvis formatinnstillingen for annonsegruppen er «in-display», velger du TrueView in-display-videoannonser.
 4. Du kan endre feltene i redigeringspanelet, for eksempel video-ID, endelig nettadresse og status. Du kan også laste opp et bilde til annonsen din ved å klikke på Velg et bilde i «Tilleggsbanner»-delen. 

Vær oppmerksom på følgende: Annonseformatet du velger, må samsvare med type annonsegruppe. Du kan for eksempel bare ha in-stream-annonser i en in-stream-annonsegruppe.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt