Σχετικά με τα εργαλεία μαζικής διαχείρισης για τις καμπάνιες βίντεο

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μαζικής διαχείρισης στο Google Ads, μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μαζικά και πιο αποτελεσματικά διαφημίσεις και καμπάνιες βίντεο, καθώς και να δημιουργείτε τις αντίστοιχες αναφορές. Δείτε ορισμένα από τα εργαλεία που προσφέρουμε:

 • Μαζικές μεταφορτώσεις: Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε εκατοντάδες καμπάνιες βίντεο ταυτόχρονα, αντί για μία κάθε φορά. Αφού κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο με τις καμπάνιες, τις ομάδες διαφημίσεων ή τις διαφημίσεις που έχετε, μπορείτε να κάνετε αλλαγές εκτός σύνδεσης και να ανεβάσετε ξανά το υπολογιστικό φύλλο στον λογαριασμό σας.
 • Μαζική επιτόπια επεξεργασία: Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία στις σελίδες ΚαμπάνιεςΟμάδες διαφημίσεων και Διαφημίσεις, για να προσαρμόσετε περισσότερα από ένα στοιχεία στον λογαριασμό σας ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας τη μαζική επεξεργασία, εξοικονομείτε χρόνο, καθώς μπορείτε να ενημερώσετε ταυτόχρονα πολλά στοιχεία μέσα στην ίδια καμπάνια ή σε πολλές καμπάνιες ταυτόχρονα. Κάνοντας κλικ στην επιλογή μενού Πρόσφατες μαζικές επεξεργασίες, μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες επεξεργασίες που έγιναν στον λογαριασμό σας τις τελευταίες 90 ημέρες.
 • Αυτοματοποιημένοι κανόνες: Αυτοματοποιήστε αλλαγές στον λογαριασμό, όπως προσφορές, προϋπολογισμούς και κατάσταση στοιχείων, με βάση τα κριτήρια που έχετε καθορίσει. Για παράδειγμα, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε αλλαγές στις προσφορές CPV και στην κατάσταση των διαφημίσεων βίντεο, σύμφωνα με συνθήκες που θα επιλέξετε.
 • Αναφορές λογαριασμού υπευθύνου: Στην επιλογή Αναφορές κάτω από το εικονίδιο αναφοράς  σε έναν λογαριασμό υπευθύνου, μπορείτε να δημιουργήσετε, να κατεβάσετε και να διαχειριστείτε ποικίλες αναφορές απόδοσης για όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς που διαθέτετε. Για να δείτε την απόδοση των καμπανιών βίντεο, μπορείτε να προσθέσετε σε αυτές τις αναφορές μετρήσεις όπως οι προβολές και το ποσοστό προβολής. Επίσης, για να περιορίσετε το εύρος μιας αναφοράς ακόμα περισσότερο, μπορείτε να κάνετε φιλτράρισμα μόνο κατά τον τύπο καμπάνιας "Βίντεο".
 • Google Ads Editor: Μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε καμπάνιες βίντεο χρησιμοποιώντας το Google Ads Editor.
 • Σενάρια Google Ads: Μπορείτε να πραγματοποιείτε αυτόματα ενέργειες στον λογαριασμό Google Ads, μέσω της χρήσης κώδικα JavaScript. Χρησιμοποιώντας σενάρια, μπορείτε να αλλάξετε προσφορές, να θέσετε σε παύση ομάδες διαφημίσεων, να διαχειριστείτε στοιχεία στον λογαριασμό και άλλα πολλά. Μάθετε περισσότερα

Μαζικές μεταφορτώσεις

Κατεβάζοντας ένα υπολογιστικό φύλλο που περιέχει όλα τα στοιχεία των καμπανιών, των ομάδων διαφημίσεων ή των διαφημίσεων βίντεο που διαθέτετε, μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε μαζικά και γρήγορα οποιαδήποτε από αυτά τα στοιχεία. Αφού ανεβάσετε το ενημερωμένο υπολογιστικό φύλλο, οι αλλαγές που κάνατε θα εμφανιστούν απευθείας στον λογαριασμό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πραγματοποίηση αλλαγών με μαζικές μεταφορτώσεις.

Μαζική επιτόπια επεξεργασία

Εκτελέστε αλλαγές μεγάλης κλίμακας σε καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων και διαφημίσεις βίντεο.

Πραγματοποίηση μαζικών επιτόπιων επεξεργασιών σε καμπάνιες βίντεο, διαφημίσεις ή ρυθμίσεις
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στη σελίδα Καμπάνιες, Ομάδες διαφημίσεων ή Διαφημίσεις.

  Σημείωση

  Μπορείτε να βρείτε τις καμπάνιες βίντεο, καθώς και τους υπόλοιπους τύπους καμπάνιας, από το αναπτυσσόμενο μενού "Όλες οι καμπάνιες". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε μόνο τις καμπάνιες βίντεο, επιλέγοντας Καμπάνιες βίντεο.

 3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα στοιχεία του πίνακα τα οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 4. Στο μενού "Επεξεργασία" ενεργοποιήστε τις επιλογές που σχετίζονται με τα στοιχεία που θέλετε να επεξεργαστείτε (για παράδειγμα, προσφορές, διαφημίσεις ή μεθόδους στόχευσης).

Σημείωση

Κάνοντας κλικ στην επιλογή μενού Πρόσφατες μαζικές επεξεργασίες, μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες επεξεργασίες που έγιναν στον λογαριασμό σας τις τελευταίες 90 ημέρες. Η επιλογή "Πρόσφατες μαζικές επεξεργασίες" εμφανίζεται μόνο στο μενού "Επεξεργασία", στις σελίδες "Καμπάνιες", "Ομάδες διαφημίσεων" και "Διαφημίσεις".

Αυτοματοποιημένοι κανόνες

Χρησιμοποιώντας τους αυτοματοποιημένους κανόνες, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε στενά τις καμπάνιες βίντεο και να κάνετε συχνές αλλαγές με μη αυτόματο τρόπο. Δείτε ορισμένες από τις ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με τους αυτοματοποιημένους κανόνες:

 • Προγραμματίστε τις διαφημίσεις βίντεο έτσι, ώστε να εμφανίζονται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
 • Προσαρμόστε προσφορές, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, την εποχή ή άλλες μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Έχετε υπόψη τα εξής:

Το σύστημα δεν είναι τόσο έξυπνο όσο εσείς. Συνεπώς, ορίστε κατάλληλα όρια για τους κανόνες και ελέγχετε περιστασιακά τα αρχεία καταγραφής, για να είστε βέβαιοι ότι οι ενέργειες που εκτελούνται από τους κανόνες προκύπτουν με βάση επαρκή δεδομένα.

Δημιουργία αυτοματοποιημένων κανόνων για καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων ή διαφημίσεις βίντεο
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στη σελίδα Καμπάνιες, Ομάδες διαφημίσεων ή Διαφημίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Αυτοματοποίηση.
 3. Στο μενού "Αυτοματοποίηση" επιλέξτε έναν από τους κανόνες.
 4. Εισαγάγετε τα κριτήρια του κανόνα σας και τυχόν απαιτήσεις για την ενεργοποίησή του.
 5. Από το μενού "Συχνότητα" επιλέξτε τη συχνότητα με την οποία θέλετε να εκτελείται ο κανόνας σας (για παράδειγμα, καθημερινά ή μόνο μία φορά σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα), καθώς και το εύρος ημερομηνιών για την αξιολόγηση των απαιτήσεών σας. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα όνομα για τον κανόνα σας και επιλέξετε με ποιον τρόπο θέλετε να ειδοποιείστε όταν εκτελείται ο κανόνας.
 6. Για να επαληθεύσετε ότι έχετε ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εκτελείται ο κανόνας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποτελέσματα προεπισκόπησης. Η προεπισκόπηση χρησιμοποιείται μόνο για επαλήθευση και δεν πραγματοποιεί μόνιμες αλλαγές στο λογαριασμό σας.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 8. Αφού δημιουργήσετε τον κανόνα, είναι σημαντικό να τον ελέγχετε περιστασιακά, προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε. Για να διαχειριστείτε τους κανόνες σας, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων στο μενού "Αυτοματοποίηση". Εκεί θα δείτε μια λίστα με τους κανόνες που διαθέτετε. Μπορείτε να τους παύσετε, να τους ενεργοποιήσετε ή να τους καταργήσετε (στη στήλη "Κατάσταση"), καθώς και να τους επεξεργαστείτε (στη στήλη "Ενέργειες").
 9. Κάθε φορά που εκτελείται ένας κανόνας, θα εμφανίζεται μια καταχώριση στον πίνακα αρχείων καταγραφής. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών, για να δείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που προκάλεσε η εκτέλεση κάθε κανόνα.

Αναφορές λογαριασμού υπευθύνου

Σε έναν λογαριασμό υπευθύνου, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά απόδοσης για όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς βίντεο που διαθέτετε.

Δημιουργία αναφοράς απόδοσης σε λογαριασμό υπευθύνου για καμπάνιες βίντεο μεταξύ λογαριασμών
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads στη διεύθυνση https://www.ads.google.com/home/tools/manager-accounts/.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφοράς  και, στη συνέχεια, στις επιλογές Προκαθορισμένες αναφορές > Βασικές > Καμπάνια.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου Εικονίδιο φίλτρου δίπλα στο στοιχείο Τύπος καμπάνιας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βίντεο.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης Download και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θέλετε.

Έχει γίνει λήψη της αναφοράς σας στον υπολογιστή σας.

Χρήση του Google Ads Editor για τη δημιουργία και επεξεργασία καμπανιών βίντεο

Στο Google Ads Editor έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε καμπάνιες βίντεο, καθώς και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις καμπανιών βίντεο. Οι διαφημίσεις βίντεο TrueView είναι ένας διαδραστικός τρόπος να κερδίσετε την αφοσίωση των πελατών στο YouTube, αλλά και σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Λάβετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζονται οι καμπάνιες TrueView για αγορές, οι καμπάνιες εγκαταστάσεων εφαρμογής για κινητά, καθώς και οι επικαλύψεις παρότρυνσης για δράση.

Δημιουργία καμπάνιας βίντεο

 1. Στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμού, επιλέξτε το λογαριασμό όπου θέλετε να εμφανιστεί η καμπάνια βίντεο.
 2. Στη λίστα τύπων, επιλέξτε το στοιχείο Καμπάνιες.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη καμπάνιας επάνω από την προβολή δεδομένων.
 4. Επιλέξτε τη νέα καμπάνια στην προβολή δεδομένων.
 5. Στον πίνακα επεξεργασίας, επιλέξτε Βίντεο από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος καμπάνιας.

Επεξεργασία καμπάνιας βίντεο

 1. Στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό που περιέχει την καμπάνια την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Στη λίστα τύπων, επιλέξτε το στοιχείο Καμπάνιες.
 3. Επιλέξτε την καμπάνια που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως, για παράδειγμα, να προσθέσετε εξαιρέσεις περιεχομένου, μέσω των οποίων μπορείτε να προσδιορίσετε τις τοποθετήσεις όπου δεν θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

 1. Για να προσθέσετε εξαιρέσεις περιεχομένου, κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία", στην ενότητα "Εξαιρέσεις περιεχομένου".
 2. Επιλέξτε τις κατηγορίες ιστότοπων, περιεχομένου ή τοποθετήσεων διαφημίσεων όπου δεν θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βίντεο και επιλέγοντας Αναζήτηση Youtube, Βίντεο YouTube ή Συμπερίληψη συνεργατών βίντεο. Μπορείτε, επιπλέον, να αλλάξετε τη στρατηγική προσφοράς σε "Μη αυτόματο CPV" χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού στην ενότητα "Στρατηγική προσφοράς".

Δημιουργία ή επεξεργασία ομάδων διαφημίσεων

 1. Στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό που περιέχει την καμπάνια την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε. 
 2. Στη λίστα τύπων, επιλέξτε Ομάδες διαφημίσεων.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας διαφημίσεων, για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα διαφημίσεων. Εναλλακτικά, επιλέξτε μια υπάρχουσα ομάδα διαφημίσεων προς επεξεργασία.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα διάφορα πεδία, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής προσφοράς δημοφιλέστερου περιεχομένου. Σε αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να ορίσετε προσαρμογές προσφορών για περιεχόμενο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως δημοφιλέστερο μέσω μετρήσεων του συστήματος, τείνει να έχει μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων ανά ημέρα και εξασφαλίζει υψηλότερη επισκεψιμότητα και αφοσίωση θεατών. 

Αν δημιουργείτε μια νέα ομάδα διαφημίσεων, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο τύπων διαφήμισης: σε ροή ή σε προβολή.

Δημιουργία και επεξεργασία διαφημίσεων

 1. Στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμού, επιλέξτε το λογαριασμό που περιέχει την καμπάνια την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Στη λίστα τύπων επιλέξτε Διαφημίσεις και επεκτάσεις.
 3. Αν η ρύθμιση μορφής της ομάδας διαφημίσεων είναι "σε ροή", επιλέξτε Διαφημίσεις βίντεο TrueView σε ροή. Αν η ρύθμιση μορφής της ομάδας διαφημίσεων είναι "σε προβολή", επιλέξτε Διαφημίσεις βίντεο TrueView σε προβολή.
 4. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πεδία, όπως το πεδίο αναγνωριστικού βίντεο, τελικού URL και κατάστασης, στον πίνακα επεξεργασίας. Μπορείτε, επίσης, να ανεβάσετε μια εικόνα για τη διαφήμιση, κάνοντας κλικ στο στοιχείο Επιλογή εικόνας, στην ενότητα "Συνοδευτικό banner". 

Έχετε υπόψη τα εξής: Η μορφή διαφήμισης πρέπει να αντιστοιχεί στον τύπο ομάδας διαφημίσεων. Για παράδειγμα, αν έχετε μια ομάδα διαφημίσεων του τύπου "σε ροή", αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μόνο διαφημίσεις σε ροή.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας