Om innehållsuteslutningar och alternativ för webbplatskategorier

Med inställningarna för innehållsuteslutningar kan du välja att inte visa dina annonser med vissa kategorier av webbplatser, videor och appar som kanske inte är lämpliga för ditt varumärke eller som inte passar dina annonseringsmål.

Det finns många alternativ för innehållsuteslutning för dina kampanjer i Display-nätverket, till exempel livestreamad video, känsliga sociala frågor och innehåll för vuxna, så du har stor kontroll över var dina annonser visas i Display-nätverket och på YouTube.

Google har policyer som specificerar vilka typer av innehåll som du kan få intäkter ifrån för annonser på YouTube och i Display-nätverket. De innehållsinställningar som anges här är avsedda att ge dig mer kontroll och hjälpa dig att utesluta typer av innehåll som kanske inte passar ditt varumärke eller verksamhet, även om de följer våra policyer. 

Se även YouTubes riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

I den här artikeln förklarar vi vilka alternativ som finns för videokampanjer och kampanjer i Display-nätverket. Du hittar steg för steg-anvisningar under Ställa in innehållsuteslutningar och alternativ för webbplatskategorier.

Lista över alternativ för innehållsuteslutningar

För videokampanjer

Du hittar alternativ för innehållsuteslutning för videokampanjer i kampanjinställningarna. Dessa alternativ finns:

Standardinnehållsfiltret

Detta filter är det främsta verktyget för uteslutning av innehåll. Filtret utesluter det mest olämpliga eller stötande innehållet från alla innehållskategorier och rekommenderas för de flesta annonsörer. Det aktiveras automatiskt när du skapar en kampanj.

De övriga innehållskategorierna som anges nedan utesluter ytterligare innehåll, utöver det som redan utesluts av filtret. Läs mer om Standardinnehållsfiltret om du vill förstå skillnaden mellan vad som utesluts av filtret och vad som utesluts av innehållskategorierna.

Känsligt innehåll

Känsliga sociala problem: Diskriminering och identitet, skandaler och undersökningar, reproduktiva rättigheter, vapen och annat

Tragedier och konflikter: Dödsannonser, stödtjänster vid sorgearbete, våld, krig, försvunna personer och annat

Svordomar och grovt språk (beta): Måttligt till stort bruk av grovt språk och svordomar

Sexuellt innehåll (beta): Provokativa bilder, text och annat

Sensationellt och chockerande (beta): Innehåll som skapar chockvärde, inklusive sensationellt, äckligt eller grovt innehåll.

Etiketter för digitalt innehåll

DL-G: Innehållet är lämpligt för alla åldrar.

DL-Y: Innehållet är lämpligt för familjer.

DL-PG: Innehållet är lämpligt för de flesta åldrar, med föräldrarnas vägledning.

DL-T: Innehåller är lämpligt för personer i tonåren och äldre.

DL-MA: Innehållet är lämpligt endast för vuxna.

Ännu inte kategoriserat: Innehåll som ännu inte har kategoriserats av vårt system.

Innehållstyp

  • Inbäddade YouTube-videor
  • Livestreamade videor
  • YouTube-videoklipp som visas i online- eller mobilappspel

För kampanjer i Display-nätverket

Dessa inställningar kallas innehållsuteslutningar (vilket är samma som videokampanjer). Du hittar dessa alternativ i dina kampanjinställningar.

Viktigt!

Inställningen Spel som innehållsuteslutning fasas snart ut. Dessa ändringar kan påverka hur dina annonser visas i spelappar på mobila enheter, men du kan nu utesluta ”Spel” med hjälp av uteslutning av ämnen

Här är de tillgängliga alternativen för Display-nätverket:

Känsligt innehåll

Tragedier och konflikter: dödsannonser, stödtjänster vid sorgearbete, våld, krig, försvunna personer och annat (kallades tidigare Död och tragedier)

  • Brott, polis och olycksfall: polismål, nyheter om eldsvådor, bistånd i nödsituationer och annat (kombineras med Tragedier och konflikter från början av 2018)
  • Militära och internationella konflikter: nyheter om krig, terrorism, känsliga internationella relationer och annat (kombineras med Tragedier och konflikter från början av 2018)

Sensationellt och chockerande: innehåll som skapar chockvärde, inklusive sensationellt, äckligt eller grovt innehåll (kallades tidigare Barnsligt, osmakligt och bisarrt)

Svordomar och grovt språk: måttligt till stort bruk av svordomar och annat

Sexuellt innehåll: provokativa bilder, text och annat

Etiketter för digitalt innehåll

DL-G: Innehållet är lämpligt för alla åldrar.

DL-Y: Innehållet är lämpligt för familjer.

DL-PG: Innehållet är lämpligt för de flesta åldrar, med föräldrarnas vägledning.

DL-T: Innehåller är lämpligt för personer i tonåren och äldre.

DL-MA: Innehållet är lämpligt endast för vuxna.

Ännu inte kategoriserat: Innehåll som ännu inte har kategoriserats.

Typer av placeringar

Parkerade domäner: Registrerade men outvecklade webbplatsdomäner

I spel: Spel online och i mobilappar där annonser visas i spelet. (Kallas även Spel.) (Inte längre tillgängligt från mitten av 2019.)

Felsidor: Sidor som användarna skickas till när webbsidan eller webbplatsen de försöker nå inte är tillgänglig. (Inte längre tillgängligt från början av 2018.)

Hasardspel: Tävlingar, casinowebbplatser, webbplatser som säljer hasardspelsutrustning och annat. Obs! Hasardspelsinnehåll utesluts nu som standard. (Inte längre tillgängligt från början av 2018.)

Forum: Diskussionsforum på internet. (Inte längre tillgängligt från början av 2018.)

Sociala nätverk: Webbplatser där användare kan interagera med andra och skapa personliga profiler. (Inte längre tillgängligt från början av 2018.)

Fotodelningssidor: Sidor där användarna kan ladda upp och titta på bilder. (Inte längre tillgängligt från början av 2018.)

Videodelningssidor: Sidor där användarna kan ladda upp och titta på videor. (Inte längre tillgängligt från början av 2018.)

Annonsplats

Nedanför mitten: Del på en sida som användaren måste rulla nedåt för att se

Videoinnehållstyper

I video: Video där annonser visas i videospelaren

I video (endast användares inbäddade): Video som en webbutgivare har hittat i Display-nätverket och publicerat på sin egen webbplats. Annonser visas i videospelaren. (Kallas även Inbäddade YouTube-videor.)

Livestreamad video: Filmning av liveevenemang som streamas på internet

Om innehållsuteslutningar på kontonivå

Med innehållsuteslutningar på kontonivå kan du ange uteslutningar som gäller för hela kontot. Det innebär att du anger innehållsuteslutningar en gång i kontoinställningarna. Dessa gäller sedan för alla kampanjer (både befintliga och nya) i ditt konto.

Nästa steg: Detaljerade anvisningar finns i Ställa in innehållsuteslutningar och alternativ för webbplatskategorier.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt