Om innehållsuteslutningar och alternativ för webbplatskategorier

Med inställningarna för innehållsuteslutningar kan du välja att inte visa dina annonser med vissa kategorier av webbplatser, videor och appar som kanske inte är lämpliga för ditt varumärke eller som inte passar dina annonseringsmål. I den här artikeln beskrivs alternativen för innehållsuteslutningar som finns för video- och displaykampanjer.

Det finns många alternativ för innehållsuteslutning för dina kampanjer (till exempel liveströmmad video, känsliga sociala frågor och innehåll för vuxna) så du har stor kontroll över var dina annonser visas i Display-nätverket och på YouTube. Du kan ställa in innehållsuteslutningar i en enskild kampanjs inställningar eller på alla kvalificerade kampanjer på ditt Google Ads-konto.

Google har policyer som specificerar vilka typer av innehåll du kan få intäkter från via annonser i Display-nätverket och på YouTube. De innehållsinställningar som anges här är avsedda att ge dig mer kontroll och hjälpa dig att utesluta typer av innehåll som kanske inte passar ditt varumärke eller verksamhet, även om de följer våra policyer. 

Se även YouTubes riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

Lista över alternativ för innehållsuteslutningar

För videokampanjer

Du hittar alternativ för innehållsuteslutning för videokampanjer i kampanjinställningarna. Dessa alternativ finns:

Annonsutrymmestyper

Med hjälp av annonsutrymmestyper kan du välja bort grupper av känsligt innehåll som inte överensstämmer med varumärket eller budskapet i din kampanj.

Du kan välja mellan nedanstående tre annonsutrymmestyper. Du kan också se mer information om vilka innehållstyper som inkluderas och utesluts för varje annonsutrymmestyp.

Utökat annonsutrymme
 
Med det här alternativet kan du visa annonser på alla videor på YouTube och hos Google-videopartner som uppfyller våra standarder för intäktsgenerering. Alternativet kan vara lämpligt för varumärken som vill ha maximal tillgång till hela urvalet med videor som är kvalificerade för annonser, däribland videor som innehåller mycket svordomar i ett komedi- eller dokumentärsammanhang eller överdrivet våld i tv-spel.
 
Standardannonsutrymme (rekommenderas)
 
Alla Google Ads-konton är inställda på denna annonsutrymmestyp som standard. Med det här alternativet kan dina annonser visas i en mängd olika typer av innehåll som passar de flesta varumärken, som populära musikvideor, dokumentärer och filmtrailrar. Innehållet där du kan visa annonser utgår från våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll, som tar hänsyn till exempelvis graden och frekvensen av svordomar eller det aktuella ämnets lämplighet, till exempel känsliga händelser. Annonser visas till exempel inte i samband med innehåll med upprepade och grova svordomar, omfattande sexuellt innehåll eller explicit våld.
 
Begränsat annonsutrymme
 
Med det här alternativet kan du visa annonser i en begränsad mängd innehåll som är lämpligt för varumärken med särskilt stränga riktlinjer för olämpligt språkbruk och sexuellt innehåll, utöver vad som omfattas av våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll. Videor som är tillgängliga i denna annonsutrymmestyp uppfyller hårdare krav, särskilt gällande olämpligt språkbruk och sexuellt innehåll. Till exempel visas inte dina annonser i samband med några av YouTubes populäraste musikvideor eller annat populärkulturellt innehåll på YouTube eller hos Google-videopartner.

Etiketter för digitalt innehåll

 • DL-G: innehållet är lämpligt för allmänna målgrupper (kan även välja Innehållet är lämpligt för familjer).
 • DL-PG: innehållet är lämpligt för de flesta åldrar, med föräldrarnas vägledning.
 • DL-T: innehållet är lämpligt för personer i tonåren och äldre.
 • DL-MA: innehållet är lämpligt endast för vuxna.
 • Har ännu ingen etikett: innehåll som ännu inte har någon etikett eftersom det inte har gått igenom klassificeringsprocessen.

Innehållstyp

 • Inbäddade YouTube-videor: inbäddade videor på webbplatser utanför YouTube.com
 • Liveströmmade videor: videor med livehändelser som strömmas online.

För displaykampanjer

Känsligt innehåll

 • Tragiska händelser och konflikter: utesluter explicita bilder av strider eller krig.
 • Känsliga sociala frågor: utesluter videor vars syfte är att framkalla reaktioner kring kontroversiella frågor.
 • Svordomar och grovt språk: utesluter innehåll med sällsynta eller milda svordomar eller svordomar som används i underhållning, komedi, satir eller musik.
 • Sexuellt innehåll: utesluter innehåll om sex eller sexuella produkter.
 • Sensationslystet och chockerande: utesluter videor om katastrofer eller olyckor som visar olycksdrabbade eller avlidna.

Etiketter för digitalt innehåll

 • DL-G: innehållet är lämpligt för allmänna målgrupper (kan även välja Innehållet är lämpligt för familjer).
 • DL-PG: innehållet är lämpligt för de flesta åldrar, med föräldrarnas vägledning.
 • DL-T: innehållet är lämpligt för personer i tonåren och äldre.
 • DL-MA: innehållet är lämpligt endast för vuxna.
 • Har ännu ingen etikett: innehåll som ännu inte har någon etikett eftersom det inte har gått igenom klassificeringsprocessen.

Videoinnehållstyper

 • Liveströmmad YouTube-video: bilder av ett liveevenemang som strömmas på YouTube
 • Inbäddade YouTube-videor: inbäddade videor på webbplatser utanför YouTube.com
 • Nedanför mitten: del på en sida som användaren måste scrolla för att se
 • Parkerade domäner: registrerade men outvecklade webbplatsdomäner
 • Videoannons: video där annonser visas i videospelaren
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt