Vylúčenia obsahu

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie zacielenia na obsah a zjednodušiť správu a optimalizáciu zacielenia na obsah zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

Všetky typy zacielenia na obsah nájdete v sekcii Obsah v bočnej navigácii.

 • Témy, umiestnenia, kľúčové slová pre obsahové reklamy a videoreklamy a vylúčenia pre všetky typy zacielenia na obsah sú teraz kategorizované na karte Obsah v bočnej navigačnej ponuke. V sekcii Vylúčené kliknite na rozbaľovaciu šípku Šípka nadol napravo od výrazu Vylúčené a vyberte vylúčenie podľa tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahové reklamy a videoreklamy.

Nastavenia vylúčenia obsahu umožňujú deaktivovať zobrazovanie reklám pri určitých kategóriách webov, videí a mobilných aplikácií, ktoré nemusia byť vhodné pre vašu značku alebo nemusia vyhovovať vašim reklamným cieľom. V tomto článku sa dozviete o dostupných možnostiach vylúčenia obsahu pre videokampane, obsahové kampane, inteligentné nákupné kampane a maximálne výkonné kampane.

Vďaka širokej ponuke možností vylúčenia pre kampane (napríklad video v priamom prenose, citlivé sociálne problémy a obsah pre dospelé publikum) budete mať väčšiu mieru kontroly nad tým, kde v Obsahovej sieti a na YouTube sa vaše reklamy zobrazia. Vylúčenia obsahu môžete určiť v nastaveniach individuálnej kampane alebo ich môžete použiť pre všetky vhodné kampane v účte Google Ads.

Google má pravidlá, ktoré definujú typy obsahu, ktoré je možné speňažiť pre reklamy v Obsahovej sieti a na YouTube. Uvedené nastavenia obsahu majú poskytnúť ďalšiu možnosť kontroly a pomáhajú vylúčiť typy obsahu, ktorý je síce v súlade s našimi pravidlami, no nemusí byť vyhovujúci pre vašu značku alebo firmu.

Pozrite si tiež pokyny služby YouTube pre obsah vhodný pre inzerentov.

Zoznam možností vylúčení obsahu

Videokampane

Možnosti vylúčenia obsahu pre videokampane sa nachádzajú v nastaveniach kampane. Dostupné sú tieto možnosti:

Typy inventára

Pomocou typov inventára môžete deaktivovať skupiny citlivého obsahu, ktorý nie je v súlade so značkou alebo posolstvom vašej kampane.

Môžete si vybrať z nasledujúcich troch typov inventára. Okrem toho si môžete pozrieť ďalšie podrobnosti o tom, ktoré typy obsahu sú zahrnuté a vylúčené pri jednotlivých typoch inventára.

Rozšírený inventár
 
Táto možnosť umožňuje zobrazovať reklamy pri všetkých videách na YouTube a u partnerov Googlu pre video, ktoré spĺňajú naše štandardy pre speňaženie. Táto možnosť môže byť vhodná pri značkách požadujúcich maximálny prístup ku všetkým videám vhodným na zobrazovanie reklám vrátane napríklad videí obsahujúcich hrubé vulgarizmy v kontexte komédie alebo dokumentárneho programu, prípadne nadmerné násilie vo videohrách.
 
Štandardný inventár (odporúčané)
 
Vo všetkých účtoch Google Ads je predvolene aktivovaný tento typ inventára. Táto možnosť umožňuje zobrazovať reklamy v rámci širokej skupiny obsahu, ktorý je vhodný pre väčšinu značiek. Sú to napríklad obľúbené hudobné videá, dokumentárne programy a filmové upútavky. Obsah, pri ktorom môžete zobrazovať reklamy, je založený na našich pokynoch pre obsah vhodný pre inzerentov, ktoré zohľadňujú napríklad intenzitu alebo frekvenciu vulgarizmov či vhodnosť danej témy (napr. citlivé udalosti). Reklamy sa nezobrazia napríklad pri obsahu s opakovanými hrubými vulgarizmami, explicitnom sexuálnom obsahu alebo obsahu zobrazujúcom násilie.
 
Obmedzený inventár
 
Táto možnosť umožňuje zobrazovať reklamy pri menšom rozsahu obsahu vhodnom pre značky s veľmi prísnymi pravidlami týkajúcimi sa nevhodných výrazov a sexuálneho podtextu, ktoré presahujú rozsah našich pokynov pre obsah vhodný pre inzerentov. Videá dostupné pri tomto type inventára spĺňajú náročnejšie požiadavky týkajúce sa hlavne nevhodných výrazov a sexuálneho podtextu. Vaše reklamy sa napríklad nebudú zobrazovať pri niektorých z najobľúbenejších hudobných videí na YouTube ani pri inom obsahu týkajúcom sa popovej kultúry na YouTube a u partnerov Googlu pre video.

Štítky digitálneho obsahu

 • DL-G: obsah vhodný pre každé publikum (môžete tiež vybrať možnosť Obsah vhodný pre rodiny).
 • DL-PG: obsah vhodný pre väčšinu publík pod dohľadom rodičov.
 • DL-T: obsah vhodný pre dospievajúce a staršie publiká.
 • DL-MA: obsah vhodný len pre dospelé publikum.
 • Zatiaľ bez hodnotenia: obsah, ktorý ešte nie je označený, pretože zatiaľ neprešiel procesom klasifikácie.

Typ obsahu

 • Vložené videá služby YouTube: videá vložené na iných weboch než na YouTube.com.
 • Videá v priamom prenose: video s priamym prenosom streamované cez internet.

Pre obsahové kampane

Citlivý obsah

 • Nešťastia a konflikty: vylúči explicitné zábery bojov alebo vojny.
 • Citlivé sociálne problémy: vylúči obsah, ktorý sa snaží vyvolať reakciu na kontroverzné otázky.
 • Nadávky a hrubý jazyk: vylúči obsah, v ktorom sa nadávky používajú menej často alebo v ktorom sa používajú menej hrubé nadávky, prípadne nadávky typické pre zábavu, komédiu, satiru alebo hudbu.
 • Obsah so sexuálnym podtextom: vylúči obsah o sexe alebo sexuálnych výrobkoch.
 • Škandalózny a šokujúci obsah: vylúči obsah o katastrofách alebo nehodách, ktorý zachytáva obete alebo smrť.

Štítky digitálneho obsahu

 • DL-G: obsah vhodný pre každé publikum (môžete tiež vybrať možnosť Obsah vhodný pre rodiny).
 • DL-PG: obsah vhodný pre väčšinu publík pod dohľadom rodičov.
 • DL-T: obsah vhodný pre dospievajúce a staršie publiká.
 • DL-MA: obsah vhodný len pre dospelé publikum.
 • Zatiaľ bez hodnotenia: obsah, ktorý ešte nie je označený, pretože zatiaľ neprešiel procesom klasifikácie.

Typy obsahu videí

 • Priamy prenos videa na YouTube: záznam priameho prenosu streamovaný na YouTube.
 • Vložené videá služby YouTube: videá vložené na iných weboch než na YouTube.com.
 • Pod záhybom stránky: sekcia stránky, ktorá sa používateľom zobrazí až vtedy, keď sa posunú nadol po stránke.
 • Parkované domény: registrované, ale nevyvinuté domény webov.
 • Reklama in‑video: video, počas ktorého sa reklamy zobrazujú v prehrávači videa.

Pre inteligentné nákupné kampane

Typy inventára

Pomocou typov inventára môžete deaktivovať skupiny citlivého obsahu v Obsahovej sieti Google, ktoré nie sú v súlade so značkou alebo reklamným posolstvom vašej kampane. Tieto vylúčenia platia spolu s ochranami, ktoré ponúkajú naše pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkovobmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov. Môžete si vybrať z nasledujúcich troch typov inventára.

Rozšírený inventár

Zobrazujte reklamy na všetok inventár Obsahovej siete, ktorý spĺňa naše štandardy speňažovania pre pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkov a obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov. Táto možnosť môže byť vhodná pri značkách požadujúcich maximálny prístup k celému rozsahu inventára, napríklad vrátane obsahu, ktorý obsahuje hrubé vulgarizmy v kontexte komediálnych alebo hudobných textov, prípadne nadmerné násilie vo videohrách.

Štandardný inventár

Táto možnosť umožňuje zobrazovať reklamy pri širokom spektre obsahu, ktorý je vhodný pre väčšinu značiek, ako napríklad správy, jedlo, nápoje a šport. Obsah, pri ktorom môžete zobrazovať reklamy, zohľadňuje napríklad intenzitu alebo frekvenciu vulgarizmov či vhodnosť danej témy (napr. citlivé udalosti). Reklamy sa nezobrazia napríklad pri obsahu s opakovanými hrubými vulgarizmami, explicitnom sexuálnom obsahu alebo obsahu zobrazujúcom násilie.

Obmedzený inventár

Táto možnosť vám umožňuje zobrazovať reklamy pri menšom rozsahu obsahu vhodnom pre značky s mimoriadne prísnymi pravidlami pre citlivý obsah. Inventár dostupný v tomto type inventára spĺňa náročnejšie požiadavky týkajúce sa hlavne nevhodných výrazov, násilia a sexuálneho podtextu.

Citlivý obsah

 • Nešťastia a konflikty: vylúči explicitné zábery bojov alebo vojny.
 • Citlivé sociálne problémy: vylúči obsah, ktorý sa snaží vyvolať reakciu na kontroverzné otázky.
 • Nadávky a hrubý jazyk: vylúči obsah, v ktorom sa nadávky používajú menej často alebo v ktorom sa používajú menej hrubé nadávky, prípadne nadávky typické pre zábavu, komédiu, satiru alebo hudbu.
 • Obsah so sexuálnym podtextom: vylúči obsah o sexe alebo sexuálnych výrobkoch.
 • Škandalózny a šokujúci obsah: vylúči obsah o katastrofách alebo nehodách, ktorý zachytáva obete alebo smrť.

Štítky digitálneho obsahu

 • DL-G: obsah vhodný pre každé publikum (môžete tiež vybrať možnosť Obsah vhodný pre rodiny).
 • DL-PG: obsah vhodný pre väčšinu publík pod dohľadom rodičov.
 • DL-T: obsah vhodný pre dospievajúce a staršie publiká.
 • DL-MA: obsah vhodný len pre dospelé publikum.
 • Zatiaľ bez hodnotenia: obsah, ktorý ešte nie je označený, pretože zatiaľ neprešiel procesom klasifikácie.

Vylúčenia umiestnení

Pozrite si vylúčenia umiestnení a zistite, ako vylúčiť umiestnenia pre konkrétne stránky, weby, mobilné aplikácie a videá, v ktorých nechcete zobrazovať svoje reklamy. Konkrétne môžete vylúčiť weby a mobilné aplikácie, ktoré nie sú vhodné pre vašu značku.

Pre maximálne výkonné kampane

Typy inventára

Pomocou typov inventára môžete pre videoinventár a inventár Obsahovej siete Google deaktivovať skupiny citlivého obsahu, ktoré nie sú v súlade so značkou alebo reklamným posolstvom vašej kampane. Tieto vylúčenia platia spolu s ochranami, ktoré ponúkajú pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkovobmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov. Môžete si vybrať z nasledujúcich troch typov inventára.

Rozšírený inventár

Zobrazujte na YouTube a v Obsahovej sieti Google reklamy v rámci ľubovoľného webového obsahu a obsahu mobilných aplikácií, ktorý spĺňa naše štandardy speňažovania. Táto možnosť môže byť vhodná pre značky požadujúce maximálny prístup k celému rozsahu inventára, napríklad vrátane obsahu s hrubými vulgarizmami v kontexte komediálnych alebo hudobných textov, prípadne nadmerným násilím vo videohrách.

Štandardný inventár

Táto možnosť umožňuje zobrazovať reklamy pri širokom spektre obsahu, ktorý je vhodný pre väčšinu značiek, ako napríklad správy, jedlo, nápoje a šport. Obsah, pri ktorom môžete zobrazovať reklamy, zohľadňuje napríklad intenzitu alebo frekvenciu vulgarizmov či vhodnosť danej témy (napr. citlivé udalosti). Reklamy sa nezobrazia napríklad pri obsahu s opakovanými hrubými vulgarizmami, explicitnom sexuálnom obsahu alebo obsahu zobrazujúcom násilie.

Obmedzený inventár

Táto možnosť vám umožňuje zobrazovať reklamy pri menšom rozsahu obsahu vhodnom pre značky s mimoriadne prísnymi pravidlami pre citlivý obsah. Inventár dostupný v tomto type inventára spĺňa náročnejšie požiadavky týkajúce sa hlavne nevhodných výrazov, násilia a sexuálneho podtextu.

Citlivý obsah

 • Nešťastia a konflikty: vylúči explicitné zábery bojov alebo vojny.
 • Citlivé sociálne problémy: vylúči obsah, ktorý sa snaží vyvolať reakciu na kontroverzné otázky.
 • Nadávky a hrubý jazyk: vylúči obsah, v ktorom sa nadávky používajú menej často alebo v ktorom sa používajú menej hrubé nadávky, prípadne nadávky typické pre zábavu, komédiu, satiru alebo hudbu.
 • Obsah so sexuálnym podtextom: vylúči obsah o sexe alebo sexuálnych výrobkoch.
 • Škandalózny a šokujúci obsah: vylúči obsah o katastrofách alebo nehodách, ktorý zachytáva obete alebo smrť.

Štítky digitálneho obsahu

 • CSF: obsah na YouTube určený pre deti, napríklad obsah, ktorý si budú členovia rodiny pozerať spoločne. Prečítajte si viac o obsahu určenom pre deti.
 • DL‑G: obsah vhodný pre každé publikum (môžete tiež vybrať Obsah vhodný pre rodiny).
 • DL-PG: obsah vhodný pre väčšinu publík pod dohľadom rodičov.
 • DL-T: obsah vhodný pre dospievajúce a staršie publiká.
 • DL-MA: obsah vhodný len pre dospelé publikum.
 • Zatiaľ bez hodnotenia: obsah, ktorý ešte nie je označený, pretože zatiaľ neprešiel procesom klasifikácie.

Vylúčenia umiestnení

Pozrite si vylúčenia umiestnení a zistite, ako vylúčiť umiestnenia pre konkrétne stránky, weby, mobilné aplikácie a videá, v ktorých nechcete zobrazovať svoje reklamy. Konkrétne môžete vylúčiť weby a mobilné aplikácie, ktoré nie sú vhodné pre vašu značku.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false