Manuálny import konverzií zo služby Salesforce do služby Google Ads

Google Ads ponúka možnosť automatického importu konverzií zo služby Salesforce. Ak však toto riešenie podľa vás nie je vhodné pre vašu firmu, konverzie zo služby Salesforce môžete importovať manuálne.

Tento článok vysvetľuje, ako nastaviť účet Salesforce a ako manuálne importovať konverzie do služby Google Ads.

Skôr než začnete

Ak chcete použiť túto funkciu, musíte spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musíte mať možnosť prihlásiť sa do účtu Salesforce Sales Cloud®.
 • Vo svojich účtoch Google Ads musíte mať aktivované automatické značkovanie.
 • Musíte mať možnosť upravovať kód svojho webu. Vy alebo webový vývojár budete musieť upraviť tento kód tak, aby zaznamenával identifikátor kliknutia Google (GCLID).
 • Musíte mať možnosť vykonávať zmeny vo svojom účte Salesforce® vrátane vytvárania vlastných polí a aktivácie sledovania histórie polí.
 • Váš cyklus kliknutí vedúcich ku konverzii musí byť kratší ako 90 dní. Google Ads nebude importovať konverzie nahrané viac ako 90 dní po poslednom priradenom kliknutí, a preto sa nezobrazia ani v štatistikách konverzií.
 • Musíte používať funkciu web-to-lead alebo iné riešenie na odosielanie potenciálnych zákazníkov do služby Salesforce.

Ako to funguje

Neexistujú dve rovnaké firmy a existuje nekonečné množstvo možností, ako definovať štádiá potenciálneho klienta a príležitosti. Vy však budete importovať iba niektoré z nich ako konverzie služby Google Ads.

Použijeme jeden príklad scenára, na ktorom si ukážeme, ako funguje integrácia. Neskôr vám v tomto článku poskytneme určité možnosti na jeho prispôsobenie vašej konkrétnej situácii.

Tu je príklad procesu predaja:

 1. Potenciálny zákazník klikne na vašu reklamu a prejde tak na váš web.
 2. Potenciálny zákazník preskúma vaše webové stránky – prečíta si popisy, pozrie si videá a stiahne štúdie. Počas tejto relácie (alebo pri ďalšej relácii) zadá svoje informácie do formulára na odoslanie údajov o potenciálnom zákazníkovi, ktorý využíva riešenie Web-to-Lead služby Salesforce.
 3. V službe Salesforce sa vytvorí potenciálny zákazník.
 4. Keď sa potenciálny zákazník stane „kvalifikovaným“, skonvertuje sa na príležitosť. Vytvorí sa záznam príležitosti s počiatočným štádiom Prospecting (Potenciálne).
 5. Keď sa príležitosť využije a uzavrie, príležitosť prejde do štádia využitia a uzavretia (Closed Won).
 6. Vy potom potrebujete zistiť, kedy kliknutie vedie k vytvoreniu kvalifikovaného potenciálneho zákazníka a ku koncovému predaju.
 

Zobraziť technické podrobnosti tohto procesu
Kanál Kľúčová udalosť Technické podrobnosti
Online Potenciálny zákazník klikne na vašu reklamu a prejde tak na váš web. Google odošle identifikátor GCLID na web.
Online Potenciálny zákazník preskúma vaše webové stránky – prečíta si popisy, pozrie si videá a stiahne štúdie. Počas tejto relácie (alebo pri ďalšej relácii) zadá svoje informácie do formulára na odoslanie údajov o potenciálnom zákazníkovi, ktorý využíva riešenie Web-to-Lead služby Salesforce. Pomocou vzoriek kódu JavaScript uvedených nižšie web uloží identifikátor GCLID do súboru cookie a potom odošle hodnotu GCLID (spolu s informáciami o potenciálnom zákazníkovi, ktoré sú zadané vo formulári) do služby Salesforce.com. Poznámka: Ak chcete sledovať toto odoslanie potenciálneho zákazníka ako konverziu, môžete použiť sledovanie konverzií služby Google Ads na sledovanie konverzií na webe.
Offline V službe Salesforce sa vytvorí potenciálny zákazník. V službe Salesforce.com sa vytvorí nový potenciálny zákazník, s ktorým sa uložia informácie a identifikátor GCLID tohto potenciálneho zákazníka.
Offline Keď sa potenciálny zákazník stane „kvalifikovaným“, skonvertuje sa na príležitosť. Vytvorí sa záznam príležitosti s počiatočným štádiom Prospecting (Potenciálne). Služba Salesforce uloží túto konverznú udalosť do histórie príležitostí, aby služba Google Ads neskôr mohla presne identifikovať, kedy kliknutie viedlo k novej príležitosti (vytvoreniu kvalifikovaného potenciálneho zákazníka).
Offline Keď sa príležitosť využije a uzavrie, príležitosť prejde do štádia využitia a uzavretia (Closed Won). Služba Salesforce uloží túto konverznú udalosť do histórie príležitostí, aby služba Google Ads neskôr mohla presne identifikovať, kedy kliknutie viedlo ku koncovému predaju, čiže k „využitiu“.

Vytvorenie partnerstva

V ďalšej časti si ukážeme, ako správca aplikácie Sales Cloud môže vykonať nasledujúce kroky:

 • nastavenie vlastných polí na uloženie identifikátora GCLID a súvisiacich informácií;
 • zaznamenanie identifikátora kliknutia služby Google Ads (GCLID);
 • úprava formulára HTML riešenia web-to-lead na priradenie identifikátora GCLID ku každému záznamu o novom potenciálnom zákazníkovi;
 • stiahnutie relevantných údajov, aby bolo možné nahrať konverzie do služby Google Ads.
1. krok: konfigurácia účtu Salesforce
 1. Vytvorte vlastné pole s názvom GCLID (s názvom API GCLID__c) pre objekt potenciálneho zákazníka, ako aj pre objekt príležitosti. Do tohto poľa bude možné zadať 255 znakov. Nastavte toto pole ako pole iba na čítanie, pretože sa bude vypĺňať automaticky.
 2. Vytvorte vlastné textové pole pre vzorec s názvom „Google Ads Action“ pre objekt potenciálneho zákazníka aj pre objekt príležitosti (s názvom API Google Ads_Action__c). Zadajte jednoduchý vzorec „add“. Toto pole bude vždy obsahovať statickú hodnotu „add“ a neskôr sa použije na zjednodušenie vytvárania súboru s údajmi, ktorý správca vráti späť do služby Google Ads.
 3. Na obrazovke priradenia vlastného poľa potenciálneho zákazníka (Lead Custom Field Mapping) priraďte identifikátor GCLID poľa potenciálneho zákazníka k identifikátoru GCLID poľa príležitosti. Pri konverzii potenciálneho zákazníka na príležitosť sa tak identifikátor GCLID automaticky prenesie z potenciálneho zákazníka na príležitosť.
2. krok: úprava webu s cieľom ukladať identifikátor kliknutia do súboru cookie

Keď návštevník klikne na vašu reklamu, Google Ads pripojí parameter webovej adresy „gclid“ k webovej adrese smerujúcej na vašu vstupnú stránku.

Hodnotu tohto parametra bude potrebné uložiť v súbore cookie, aby neskôr mohla byť identifikovaná, keď potenciálny zákazník zadá svoje údaje do formulára web-to-lead.

Ak vložíte nasledujúci kód JavaScript bezprostredne pred koncovú značku </body> svojich vstupných stránok, hodnota GCLID sa uloží v súbore cookie.
<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
  var date = new Date();
  date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
  var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
  document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
  var gclsrc = getParam('gclsrc');
  if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
	  setCookie('gclid', gclid, 90);
	}
}
</script>

 

Dôrazne vám odporúčame vložiť tento kód na každú webovú stránku na vašom webe. Takto ho nebudete musieť pridávať pri každom vytváraní nových reklám s novými vstupnými stránkami. Nebudete sa musieť ani obávať straty identifikátorov GCLID v prípade smerovania návštevnosti z reklám na iné vstupné stránky. Zvážte preto pridanie tohto kódu do šablóny svojich webových stránok alebo do zdieľaného prvku stránok, ako je napríklad päta, aby sa kód automaticky zahrnul do všetkých vašich nových stránok.

3. krok: úprava formulára Web-to-Lead služby Salesforce

Na priradenie a uloženie identifikátora GCLID s informáciami o potenciálnom zákazníkovi bude potrebné upraviť formuláre web-to-lead na odoslanie tak, aby všetci noví potenciálni zákazníci mali pripojenú hodnotu GCLID.

To znamená, že po uložení identifikátora GCLID v súbore cookie pridáte do svojich formulárov pre potenciálnych zákazníkov skryté pole a zapíšete do neho hodnotu zo súboru cookie, aby sa mohla preniesť do služby Salesforce.

Pripomíname, že na sprístupnenie súboru cookie je potrebné, aby bol formulár Web-to-Lead umiestnený v tej istej doméne ako ostatné webové stránky.

 1. Generujte štandardný formulár web-to-lead a zahrňte všetky polia, ktoré by záujemcovia mali vyplniť. Zahrňte aj pole GCLID potenciálneho zákazníka. Kód HTML generovaný službou Salesforce bude zahŕňať tento kód (kde xxxx predstavuje identifikátor GCLID poľa, ktorý ste vytvorili):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Zmeňte tento kód na kód: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Tieto zmeny znamenajú, že odstraňujete atribúty maxlength a size a meníte hodnotu atribútu typu na hodnotu pre skryté pole („hidden“). Atribúty id a name ponechajte tak, ako sú (pre každú organizáciu Salesforce budú odlišné).

 3. Po vytvorení tohto nového skrytého poľa pre vstup ho pridajte do formulára HTML medzi značky <form>. Na tej istej stránke HTML na odoslanie údajov o potenciálnom zákazníkovi pridajte nasledujúci kód medzi značky head:
      <script> 
      window.onload = function getGclid() {    
         document.getElementById("xxxx").value = (name = new  
      RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
      name.split(",")[1] : ""; }
      // Metóda window.onload() nemusí byť podporovaná vo všetkých prehliadačoch. 
      // Ak sa vyskytnú problémy s odoslaním identifikátora GCLID ako
      // skrytého poľa, zvážte použitie alternatívnej metódy na
      // vyvolanie tejto funkcie pri načítaní stránky.
      </script>
     

  V tomto kóde nahraďte hodnotu xxxx hodnotou identifikátora nového poľa.

Služba Salesforce a vaše webové stránky sú pripravené na zhromaždenie všetkých údajov. Tento skript vyplní skryté pole hodnotou GCLID a vyplní pole Lead.GCLID__c pri odoslaní formulára web-to-lead. Opäť pripomíname, že polia id a name budú vo vašej organizácii odlišné.

4. krok: export údajov o kľúčových udalostiach

V tomto kroku sa vychádza z predpokladu, že svoje údaje o kľúčových udalostiach exportujete a nahrávate každé tri dni.

 1. Pomocou nástroja Apex Data Loader alebo Lexi Loader exportujte záznamy OpportunityHistory prostredníctvom tohto dopytu:
      SELECT Opportunity.Google Ads_Action__c, Opportunity.GCLID__c, 
      StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory 
      WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 
      'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = 
      LAST_N_DAYS:3
     

  Takto sa vytvorí výstup obsahujúci riadky pre každý identifikátor GCLID, ktorý je spojený s príležitosťou nastavenou na štádium Prospecting (Potenciálne) alebo Closed Won (Uzavreté a využité). A bude obsahovať všetky polia, ktoré sú potrebné (a usporiadané v správnom poradí) na rýchle vytvorenie súboru CSV na import konverzií služby Google Ads. Ak však chcete proces importu konverzií automatizovať pomocou rozhrania Google Ads API (AdWords API), môžete nasledujúce dva kroky preskočiť a namiesto toho si prečítať nášho sprievodcu rozhraním API na import konverzií.

 2. Po získaní súboru exportu nahraďte prvý riadok súboru týmito dvoma riadkami:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; 
      Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion 
      Value,Conversion Time
     
 3. Nakoniec aktualizujte hodnotu TimeZone tak, aby zodpovedala časovému pásmu vášho účtu Google Ads (napríklad +0100 pre stredoeurópsky čas). Časové pásmo nastavené pre váš účet môžete zistiť tak, že sa prihlásite do svojho účtu Google Ads a skontrolujete pätu.

Súbor je tak pripravený na nahrávanie do služby Google Ads. Ak potrebujete pomoc pri nahrávaní svojich súborov, prečítajte si náš článok o sledovaní offline konverzií.

Tip

Keďže exportované názvy konverzií majú hodnoty štádií príležitostí, môžete nastaviť konverzné akcie služby Google Ads tak, aby mali rovnaké názvy. Ak sa napríklad v službe Salesforce na označenie potenciálneho zákazníka, ktorý sa stal kvalifikovaným, používa názov „IS Lead Qualified“, v službe Google Ads môžete vytvoriť typ konverzie s názvom „IS Lead Qualified“.

Ak to neurobíte, budete musieť otvoriť súbor CSV exportu zo služby Salesforce a zmeniť všetky hodnoty názvov konverzií na názvy konverzných akcií, ktoré máte definované v službe Google Ads.

Prispôsobenie vášmu podnikaniu

Váš model podnikania a proces predaja sa môžu líšiť od toho, čo je uvedené v tomto článku. Ak je to tak, pouvažujte nad nasledujúcimi úpravami:

 • Ak chcete zohľadňovať iba určitú podmnožinu svojich príležitostí (napr. iba určitý typ záznamov), pridajte ďalšie klauzuly do časti WHERE svojho dopytu SOQL (napr. …AND RecordType.Name = 'Electronics')
 • Ak chcete aktualizovať údaje sledovania konverzií častejšie alebo menej často než každé tri dni, upravte podľa toho dopyt SOQL (napr. CreatedDate = LAST_N_DAYS:7) a generujte a nahrávajte súbor CSV v preferovaných časových intervaloch.
 • Ak vo svojom procese predaja identifikujete iné udalosti (napr. štádiá príležitostí), ktoré by mohli byť užitočné na optimalizáciu vašich kampaní (napr. štádium Paperwork Out), môžete vykonať úpravy v týchto bodoch:
  • Pridajte do služby Google Ads konverzné akcie, ktoré majú presne ten istý názov ako ďalšie štádiá príležitostí, ktoré považujete za relevantné.
  • Upravte dopyt SOQL a pridajte ďalšie klauzuly do zátvoriek (napr. …OR StageName = 'Paperwork Out')
 • Ak relevantné udalosti nesúvisia iba s príležitosťou, ale aj s objektom potenciálneho zákazníka, môžete vykonať úpravy v nasledujúcich bodoch:
  • Pridajte do služby Google Ads konverzné akcie, ktoré majú ten istý názov ako stavy potenciálneho zákazníka, ktoré považujete za relevantné.
  • Vykonaním dopytu na objekt LeadHistory získajte názvy a časové pečiatky (CreatedDate) prípadov, v ktorých pole stavu zmenilo svoju hodnotu na hodnotu, ktorú považujete za relevantnú. Množinu výsledkov oboch dopytov môžete spojiť do jedného súboru CSV. Zabezpečte, aby stĺpce vyhovovali zadanému formátu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false