Importér Google Ads-konverteringer manuelt fra Salesforce

Med Google Ads kan du importere konverteringer automatisk fra Salesforce. Hvis du imidlertid ikke synes at denne løsningen er riktig for bedriften din, kan du importere konverteringer manuelt fra Salesforce.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan konfigurere en Salesforce-konto og importere konverteringer manuelt til Google Ads. 

Før du begynner

For å kunne bruke denne funksjonen må du oppfylle følgende krav:

 • Du må kunne logge på en Salesforce Sales Cloud®-konto.
 • Du må ha slått på automatisk merking i de aktuelle Google Ads-kontoene.
 • Du må kunne redigere koden på nettstedet ditt. Du eller nettutvikleren din må redigere koden din slik at Google klikk-ID-en (GCLID-verdien) registreres.
 • Du må kunne gjøre endringer i Salesforce®-kontoen din (deriblant å opprette egendefinerte felt og slå på sporing av feltlogg).
 • Syklusen fra klikk til konvertering må være kortere enn 90 dager. Konverteringer som lastes opp mer enn 90 dager etter det tilknyttede siste klikket, importeres ikke til Google Ads, og de vises derfor ikke i konverteringsstatistikken.
 • Du skal kunne bruke «Web-to-Lead»-funksjonen fra Salesforce eller en annen løsning for å sende potensielle kunder til Salesforce.

Slik fungerer det

Ingen bedrifter er like, og det er uendelig mange måter du kan definere de ulike trinnene for muligheter og potensielle kunder på. Allikevel er det nok bare enkelte av dem som er nyttige å importere som Google Ads-konverteringer.

Nedenfor tar vi utgangspunkt i ett scenario for å vise deg hvordan integreringen fungerer. Senere i artikkelen finner du også tips om hvordan du kan tilpasse dette scenarioet etter situasjonen du befinner deg i.

Her er et eksempel på en salgsprosess:

 1. En potensiell kunde klikker på annonsen din, som peker til nettstedet ditt.
 2. Den potensielle kunden utforsker nettsidene dine – leser beskrivelser, ser på videoer og laster ned tekniske dokumenter. I løpet av denne økten, eller en senere økt, skriver vedkommende inn opplysninger om seg selv i skjemaet ditt for potensielle kunder, der du bruker «Web-to-Lead»-løsningen fra Salesforce.
 3. En potensiell kunde opprettes i Salesforce.
 4. Når den potensielle kunden blir «kvalifisert», konverteres den til en mulighet. Deretter blir det opprettet en mulighetsregistrering med det innledende stadiet «potensiell kunde».
 5. Når muligheten er vunnet og lukket, blir mulighetstrinnet registrert som «lukket – vunnet».
 6. Til sist er det lurt å måle når klikk leder til både kvalifiserte potensielle kunder og endelige salg.
 

Se de tekniske detaljene for denne prosessen
Kanal Viktig hendelse Tekniske detaljer
På nettet En potensiell kunde klikker på annonsen din, som peker til nettstedet ditt. Google sender GCLID-en til nettstedet.
På nettet Den potensielle kunden utforsker nettsidene dine – leser beskrivelser, ser på videoer og laster ned tekniske dokumenter. I løpet av denne økten, eller en senere økt, skriver vedkommende inn opplysninger om seg selv i skjemaet ditt for potensielle kunder, der du bruker «Web-to-Lead»-løsningen fra Salesforce. Ved bruk av eksemplene på JavaScript-kode angitt nedenfor, lagrer nettsiden GCLID-en i en informasjonskapsel (cookie). Deretter sender den GCLID-verdien (sammen med informasjonen om den potensielle kunden) til Salesforce.com. Merk: Hvis du vil spore informasjonen om den potensielle kunden som en konvertering, kan du bruke konverteringssporing i Google Ads for å spore konverteringer på nettsteder.
Uten nett En potensiell kunde opprettes i Salesforce. Salesforce.com oppretter en registrering av en ny potensiell kunde, og her lagres informasjon om den potensielle kunden og GCLID-verdien.
Uten nett Når den potensielle kunden blir «kvalifisert», konverteres den til en mulighet. Deretter blir det opprettet en mulighetsregistrering med det innledende stadiet «potensiell kunde». Salesforce lagrer denne konverteringshendelsen i mulighetsloggen, slik at Google Ads senere kan se nøyaktig når klikket resulterte i en ny mulighet (altså en kvalifisert potensiell kunde)
Uten nett Når muligheten er vunnet og lukket, blir mulighetstrinnet registrert som «lukket – vunnet». Salesforce lagrer denne konverteringsaktiviteten i mulighetsloggen, slik at Google Ads senere kan se nøyaktig når klikket resulterte i et endelig salg (altså ble «vunnet»).

Konfigurer

Nedenfor viser vi deg hvordan Sales Cloud-administratorer kan gjøre følgende:

 • konfigurere egendefinerte felt der GCLID og relatert informasjon lagres
 • registrere Google Ads klikk-ID-en («GCLID»)
 • endre «Web-to-Lead»-skjemaet i HTML slik at GCLID-en overføres til hver nye registrering av potensielle kunder
 • laste ned relevante data slik at du kan laste opp konverteringene dine til Google Ads
Trinn 1: Konfigurer en Salesforce-konto
 1. Opprett et egendefinert felt med navnet «GCLID» (API-navnet er GCLID__c) både for objektet for den potensielle kunden (lead) og objektet for muligheten (opportunity). Hvert felt kan bestå av maksimalt 255 tegn. Gjør dette feltet skrivebeskyttet, ettersom det fylles ut automatisk.
 2. Opprett et egendefinert tekstformelfelt med navnet «Google Ads Action» (Google Ads-handling) både for objektet for den potensielle kunden og objektet for muligheten (API-navnet er Google Ads_Action__c). Skriv inn den enkle formelen «add» (legg til). Dette feltet kommer alltid til å inneholde den statiske verdien «add», og det brukes senere for å forenkle opprettelsen av datafilen administratoren sender tilbake til Google Ads.
 3. På siden «Lead Custom Field Mapping» tilordner du GCLID-feltet for potensielle kunder til GCLID-feltet for muligheter. På den måten blir GCLID-er automatisk overført fra potensielle kunder til muligheter når en potensiell kunde blir konvertert til en mulighet.
Trinn 2: Rediger nettstedet ditt slik at klikk-ID-en lagres i en informasjonskapsel

Hvis en besøkende klikker på annonsen din, tilføyer Google Ads nettadresseparameteren «gclid» til nettadressen som leder til landingssiden din.

Du må lagre verdien til denne parameteren i en informasjonskapsel, slik at du kan finne den igjen senere når en potensiell kunde skriver inn dataene sine i «Web-to-Lead»-skjemaet.

Hvis du setter inn JavaScript-koden nedenfor rett før den avsluttende </body>-taggen for landingssidene dine, blir GCLID-verdien lagret i en informasjonskapsel.
<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
  var date = new Date();
  date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
  var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
  document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
  var gclsrc = getParam('gclsrc');
  if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
	  setCookie('gclid', gclid, 90);
	}
}
</script>

 

Vi anbefaler sterkt at du setter inn denne koden på alle nettsidene på nettstedet ditt. Dermed trenger du ikke å legge den til hver gang du oppretter nye annonser med nye landingssider. Du trenger heller ikke å bekymre deg for at du skal miste GCLID-er dersom du begynner å lede annonsetrafikk til andre landingssider. Du bør derfor vurdere å legge til denne koden i nettsidemalen din – eller i et delt sideelement, for eksempel bunnteksten – slik at koden legges inn automatisk på alle nye sider du oppretter.

Trinn 3: Endre «Web-to-Lead»-skjemaet ditt fra Salesforce

For at GCLID-verdien skal være tilknyttet og lagres sammen med informasjon om den potensielle kunden, må du endre «Web-to-Lead»-skjemaene slik at alle nye oppføringer for potensielle kunder inneholder GCLID-verdien.

Etter at GCLID-verdien er lagret i en informasjonskapsel, må du legge til et skjult felt i skjemaene for potensielle kunder der du oppgir verdien til informasjonskapselen, slik at denne kan overføres til Salesforce.

Husk at «Web-to-Lead»-skjemaet må ligge på samme domene som de andre nettsidene dine, slik at informasjonskapselen er tilgjengelig.

 1. Generer et standard «Web-to-Lead»-skjema, og ta med alle feltene du vil at de potensielle kundene skal fylle ut. Ta også med «GCLID»-feltet for potensielle kunder. HTML-innholdet som genereres av Salesforce, inneholder denne koden (der xxxx representerer ID-en for felt-GCLID-en du opprettet):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Endre denne koden til: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Disse endringene innebærer at du fjerner attributtene «maxlength» (maks. lengde) og «size» (størrelse), og at du endrer verdien av typeattribusjonen til «hidden» (skjult). La attributtene «id» og «name» (navn) være som de er (de er ulike for hver Salesforce-organisasjon).

 3. Når du har opprettet dette nye, skjulte inndatafeltet, kan du legge det til i HTML-skjemaet ditt, mellom <form>-taggene. På samme HTML-side for innsending av potensielle kunder legger du til følgende kode mellom head-taggene:
      <script> 
      window.onload = function getGclid() {    
         document.getElementById("xxxx").value = (name = new  
      RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
      name.split(",")[1] : ""; }
      // window.onload() støttes kanskje ikke av alle nettlesere. 
      // Hvis du opplever problemer med å sende inn GCLID-en som et
      // skjult felt, kan du vurdere å bruke en alternativ metode for
      // å kalle opp denne funksjonen ved sideinnlasting.
      </script>
     

  Erstatt «xxxx» med ID-en for det nye feltet ditt i denne koden.

Salesforce og nettsidene dine er klare til å samle inn alle dataene. Dette skriptet legger inn GCLID-verdien i det skjulte feltet, og fyller ut «Lead.GCLID__c»-feltet når «Web-to-Lead»-skjemaet sendes inn. Vi minner igjen på at «id»- og «name»-attributtene (navn) ikke er de samme her som for organisasjonen din.

Trinn 4: Eksportér dataene om viktige hendelser

I dette neste trinnet forutsetter vi at du eksporterer og laster opp data om de viktige hendelsene dine hver tredje dag.

 1. Bruk Apex Data Loader eller Lexi Loader for å eksportere OpportunityHistory-registreringer med dette søket:
      SELECT Opportunity.Google Ads_Action__c, Opportunity.GCLID__c, 
      StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory 
      WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 
      'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = 
      LAST_N_DAYS:3
     

  Da genereres en rad for hver GCLID tilknyttet en mulighet med statusen «Prospecting» (kundeutvikling) eller «Closed Won» (lukket – vunnet). Raden inneholder alle feltene du trenger (i riktig rekkefølge) for raskt å opprette en CSV-fil for import av Google Ads-konverteringer. Hvis du imidlertid vil automatisere prosessen for konverteringsimportering ved å bruke Google Ads API (AdWords API), kan du hoppe over de to neste trinnene og i stedet gå til API-veiledningen for importering av konverteringer.

 2. Når du har eksportfilen, erstatter du den første raden i filen med disse to radene:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; 
      Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion 
      Value,Conversion Time
     
 3. Avslutningsvis må du oppdatere «TimeZone» (tidssone)-verdien slik at den gjenspeiler tidssonen angitt i Google Ads-kontoen din (f.eks. UTC-8 for den amerikanske Stillehavskysten – Pacific Time). Du kan kontrollere hvilken tidssone kontoen din er registrert med, ved å logge på Google Ads-kontoen og kontrollere bunnteksten.

Filen kan nå lastes opp til Google Ads. Du finner mer informasjon om hvordan du kan laste opp filer, i artikkelen vår om sporing av konverteringer utenfor nettet.

Tips

Ettersom navnene på konverteringene vi eksporterer, er verdier fra mulighetstrinnet, er det lurt å gi Google Ads-konverteringshandlingene dine samme navn. Hvis Salesforce for eksempel bruker «IS Lead Qualified» (er kvalifisert som potensiell kunde) for å indikere at den potensielle kunden er kvalifisert, bør du opprette en konverteringstype i Google Ads med navnet «IS Lead Qualified».

Hvis du ikke gjør dette, må du åpne Salesforce-eksportfilen i CSV-format og endre alle verdiene for konverteringsnavn til navnet på konverteringshandlingen du definerte i Google Ads.

Tilpass til bedriften din

Forretningsmodellen og salgsprosessen du bruker, kan avvike fra eksemplene vi har skissert her. I så fall bør du vurdere disse endringene:

 • Hvis du bare vil vurdere et undersett av mulighetene dine (f.eks. bare en spesifikk registreringstype), kan du legge til flere betingelser i WHERE-delen av SOQL-søket (f.eks. ...AND RecordType.Name = 'Electronics').
 • Hvis du vil oppdatere dataene fra konverteringssporingen oftere eller sjeldnere enn hver tredje dag, må du endre SOQL-søket i tråd med dette (f.eks. CreatedDate = LAST_N_DAYS:7) og generere og laste opp CSV-filen innenfor ønsket tidsintervall.
 • Hvis du finner andre hendelser i salgsprosessen din (f.eks. mulighetstrinn) som kan brukes til optimalisering av kampanjene dine (f.eks. at du er i dialog med kunden – «Paperwork Out»), bør du endre disse punktene:
  • Legg til konverteringshandlinger i Google Ads med akkurat samme navn som de ekstra mulighetstrinnene du synes er relevante.
  • Endre SOQL-søket, og legg til ytterligere betingelser i parentesen (f.eks. …OR StageName = 'Paperwork Out').
 • Hvis de relevante hendelsene ikke bare skjer på mulighetstrinnet, men også på det potensielle kundeobjektet, bør du endre følgende punkter:
  • Legg til konverteringshandlinger i Google Ads med det samme navnet som de potensielle kundestatusene du synes er relevante.
  • Søk i LeadHistory-objektet for å innhente navnene og tidsstemplene (CreatedDate) som blir registrert når verdien for Status-feltet endres til verdien du synes er relevant. Du bør slå sammen resultatsettene for begge søkene i én CSV-fil. Pass på at kolonnene stemmer med det spesifiserte formatet.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt