Google Ads reklāmguvumu manuāla importēšana no Salesforce

Google Ads piedāvā iespēju automātiski importēt reklāmguvumus no Salesforce. Ja uzskatāt, ka jūsu uzņēmumam šis risinājums nav piemērots, varat reklāmguvumus no Salesforce importēt manuāli.

Šajā rakstā paskaidrots, kā iestatīt Salesforce kontu un manuāli importēt reklāmguvumus Google Ads kontā. 

Pirms darba sākšanas

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāievēro tālāk norādītās prasības.

 • Jums ir jābūt iespējai pierakstīties Salesforce Sales Cloud® kontā.
 • Jūsu Google Ads kontā(-os) ir jābūt iespējotai automātiskajai marķēšanai.
 • Jums ir jābūt iespējai rediģēt savas tīmekļa vietnes kodu. Jums vai jūsu tīmekļa izstrādātājam būs jārediģē kods, lai iegūtu Google klikšķa ID (GCLID).
 • Jums ir jābūt iespējai ieviest izmaiņas savā Salesforce® kontā, tostarp izveidot pielāgotus laukus un iespējot lauku vēstures izsekošanu.
 • Klikšķa–reklāmguvuma ciklam ir jābūt īsākam par 90 dienām. Reklāmguvumi, kuri tiks augšupielādēti vēlāk nekā 90 dienas pēc tam, kad būs veikti ar tiem saistītie pēdējie klikšķi, Google Ads kontā netiks importēti, tāpēc tie arī netiks rādīti jūsu reklāmguvumu statistikā.
 • Lai nosūtītu potenciālos pirkumus uz pakalpojumu Salesforce, izmantojiet Salesforce funkciju Web-to-Lead vai citu risinājumu.

Darbības pamatprincipi

Pasaulē nav divu vienādu uzņēmumu, un ir neskaitāmi daudz veidu, kā var definēt potenciālo pirkumu un iespēju pakāpes. Tomēr tikai dažus no tiem vēlēsieties importēt kā Google Ads reklāmguvumus.

Lai parādītu, kā darbojas integrācija, piedāvājam iepazīties ar tālāk sniegto piemēru, un pēc tam tālāk šajā rakstā varēsiet uzzināt par dažām iespējām, kā to pielāgot savai situācijai.

Tālāk ir sniegts pārdošanas procesa piemērs.

 1. Paredzamais klients noklikšķina uz jūsu reklāmas, kas novirza uz jūsu tīmekļa vietni.
 2. Paredzamais klients izpēta jūsu tīmekļa lapas — lasa aprakstus, skatās videoklipus un lejupielādē tehniskos dokumentus. Šīs sesijas laikā vai vēlāk viņš ievada savu informāciju jūsu potenciālo pirkumu iesniegšanas veidlapā, kurā tiek izmantots Salesforce risinājums Web-to-Lead.
 3. Pakalpojumā Salesforce tiek izveidots potenciālais pirkums.
 4. Kad potenciālais pirkums iegūst statusu “qualified” (potenciālais klients), tas tiek pārvērsts par iespēju. Pēc tam tiek izveidots iespējas ieraksts ar sākotnējo pakāpi “Prospecting” (Izpēte).
 5. Kad iespēja tiek iegūta un aizvērta, iespējas pakāpes statuss tiek iestatīts uz “Closed Won” (Aizvērta, iegūta).
 6. Visbeidzot — varētu būt noderīgi uzzināt gan to, kad pēc klikšķa ir reģistrēts potenciālais klients, gan to, kad veikta pārdošana.
 

Skatīt tehnisko informāciju par šo procesu
Kanāls Galvenais notikums Tehniskā informācija
Tiešsaistē Paredzamais klients noklikšķina uz jūsu reklāmas, kas novirza uz jūsu tīmekļa vietni. Google nodod tīmekļa vietnei GCLID.
Tiešsaistē Paredzamais klients izpēta jūsu tīmekļa lapas — lasa aprakstus, skatās videoklipus un lejupielādē tehniskos dokumentus. Šīs sesijas laikā vai vēlāk viņš ievada savu informāciju jūsu potenciālo pirkumu iesniegšanas veidlapā, kurā tiek izmantots Salesforce risinājums Web-to-Lead. Izmantojot tālāk sniegtos JavaScript koda paraugus, tīmekļa vietne saglabā GCLID sīkfailā un pēc tam nodod GCLID vērtību (kopā ar veidlapā ievadīto informāciju par potenciālo pirkumu) vietnei Salesforce.com. Piezīme. Ja vēlaties šo potenciālā pirkuma iesniegšanu uzskaitīt kā reklāmguvumu, varat izmantot Google Ads reklāmguvumu uzskaiti, lai uzskaitītu reklāmguvumus tīmekļa vietnē.
Bezsaistē Pakalpojumā Salesforce tiek izveidots potenciālais pirkums. Vietnē Salesforce.com tiek izveidots jauns potenciālais pirkums, kurā tiek glabāta informācija par potenciālo pirkumu un GCLID
Bezsaistē Kad potenciālais pirkums iegūst statusu “qualified” (potenciālais klients), tas tiek pārvērsts par iespēju. Pēc tam tiek izveidots iespējas ieraksts ar sākotnējo pakāpi “Prospecting” (Izpēte). Salesforce sistēma saglabā šo reklāmguvuma notikumu iespēju vēsturē, lai Google Ads vēlāk varētu izgūt precīzu laiku, kad klikšķis radījis jaunu iespēju (ko dēvē arī par potenciālo klientu).
Bezsaistē Kad iespēja tiek iegūta un aizvērta, iespējas pakāpes statuss tiek iestatīts uz “Closed Won” (Aizvērta, iegūta). Salesforce sistēma saglabā šo reklāmguvuma notikumu iespēju vēsturē, lai Google Ads vēlāk varētu izgūt precīzu laiku, kad klikšķis noveda pie pārdošanas jeb “win” (ieguvuma).

Iestatīšana

Tālāk ir izklāstīts, kā Sales Cloud administrators var veikt tālāk norādītās darbības.

 • Iestatīt pielāgotos laukus, lai saglabātu GCLID un saistīto informāciju.
 • Iegūt Google Ads klikšķa ID (“GCLID”).
 • Pārveidot jūsu Web-to-Lead HTML veidlapu, lai nodotu GCLID katram jaunajam potenciālā pirkuma ierakstam.
 • Lejupielādēt atbilstošos datus, lai varētu jūsu reklāmguvumus augšupielādēt programmā Google Ads.
1. darbība. Salesforce konta konfigurēšana
 1. Potenciālā pirkuma un iespējas objektā izveidojiet pielāgotu lauku, kura nosaukums ir “GCLID” (API nosaukums ir GCLID__c). Laukā var būt 255 rakstzīmes. Iestatiet šo lauku kā tikai lasāmu, jo tas tiks aizpildīts automātiski.
 2. Potenciālā pirkuma un iespējas objektā izveidojiet pielāgotu teksta formulas lauku, kura nosaukums ir “Google Ads Action” (Google Ads darbība) (API nosaukums ir Google Ads_Action__c). Ievadiet vienkāršu formulu “add”. Šajā laukā vienmēr būs statiskā vērtība “add”, un tā vēlāk tiks izmantota, lai vienkāršotu datu faila izveidi, ko administrators iesniedz atpakaļ programmā Google Ads.
 3. Ekrānā “Lead Custom Field Mapping” (Potenciālo pirkumu pielāgoto lauku kartēšana) kartējiet potenciālā pirkuma lauku “GCLID” uz iespējas lauku “GCLID”. Tādējādi GCLID tiek automātiski pārsūtīts no potenciālā pirkuma uz iespēju, kad potenciālais pirkums tiek pārvērsts par iespēju.
2. darbība. Tīmekļa vietnes rediģēšana, lai klikšķa ID varētu saglabāt sīkfailā

Ja apmeklētājs noklikšķinās uz jūsu reklāmas, Google Ads pievienos URL parametru “gclid” vietrādim URL, kas aizved uz jūsu galveno lapu.

Šī parametra vērtība būs jāsaglabā sīkfailā, lai to izgūtu vēlāk, kad paredzamais klients ievadīs savus datus Web-to-Lead veidlapā.

Ja tālāk norādīto JavaScript kodu iegulsiet tieši pirms galvenās(-o) lapas(-u) aizverošā taga </body>, GCLID vērtība tiks saglabāta sīkfailā.
<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
  var date = new Date();
  date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
  var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
  document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
  var gclsrc = getParam('gclsrc');
  if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
	  setCookie('gclid', gclid, 90);
	}
}
</script>

 

Stingri ieteicams ievietot šo kodu katrā savas vietnes tīmekļa lapā. Šādā gadījumā jums tas nebūs jāpievieno ikreiz, kad veidosiet jaunas reklāmas ar jaunām galvenajām lapām. Jums arī nebūs jāuztraucas, ka zaudēsiet GCLID, ja novirzīsiet reklāmu datplūsmu uz citām galvenajām lapām. Tāpēc apsveriet iespēju šo kodu pievienot savas tīmekļa lapas veidnei vai koplietojamam lapas elementam, piemēram, kājenei, lai visās jūsu jaunajās lapās kods tiktu iekļauts automātiski.

3. darbība. Web-to-Lead veidlapas pielāgošana

Lai GCLID saistītu un saglabātu ar potenciālā pirkuma informāciju, jūsu Web-to-Lead iesniegšanas veidlapas ir jāpārveido tā, lai visi jaunie potenciālie pirkumi ietvertu GCLID vērtību.

Tas nozīmē, ka pēc GCLID saglabāšanas sīkfailā potenciālo pirkumu veidlapām būs jāpievieno slēpts lauks, kurā jāieraksta sīkfaila vērtība, lai to varētu pārsūtīt pakalpojumam Salesforce.

Ņemiet vērā: lai sīkfaili būtu pieejami, Web-to-Lead veidlapām ir jāatrodas tajā pašā domēnā, kurā atrodas pārējās tīmekļa lapas.

 1. Ģenerējiet standarta Web-to-Lead veidlapu un iekļaujiet visus laukus, kas paredzamajiem klientiem būs jāaizpilda un jāiesniedz. Iekļaujiet arī potenciālā pirkuma lauku “GCLID”. Salesforce ģenerētajā HTML kodā tiks iekļauts tālāk norādītais kods (kur xxxx būs jūsu izveidotā lauka “GCLID” identifikators):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Mainiet norādīto kodu šādi: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Šīs izmaiņas nozīmē, ka tiek noņemti atribūti “maxlength” un “size” un veida atribūta vērtība tiek mainīta uz “hidden”. Atribūtus “id” un “name” nemainiet (tie atšķirsies katrai Salesforce organizācijai).

 3. Pēc šī jaunā slēptā ievades lauka izveides pievienojiet to savai HTML veidlapai starp tagiem <form>. Tajā pašā HTML potenciālā pirkuma iesniegšanas lapā pievienojiet starp tagiem <head> šo kodu:
      <script> 
      window.onload = function getGclid() {    
         document.getElementById("xxxx").value = (name = new  
      RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
      name.split(",")[1] : ""; }
      // window.onload(), iespējams, neatbalsta visas pārlūkprogrammas. 
      // Ja, iesniedzot GCLID, rodas problēmas, piemēram,
      // slēpts lauks, izvērtējiet iespēju izmantot citu metodi
      // šīs funkcijas izsaukšanai, ielādējot lapu.
      </script>
     

  Šajā kodā “xxxx” aizstājiet ar jaunā lauka ID.

Salesforce un jūsu tīmekļa lapas ir gatavas apkopot visus datus. Šis skripts aizpildīs slēpto lauku ar GCLID vērtību, kā arī aizpildīs lauku “Lead.GCLID__c”, kad tiks iesniegta Web-to-Lead veidlapa. Neaizmirstiet, ka lauki “id” un “name” jūsu organizācijā būs atšķirīgi.

4. darbība. Galveno notikumu datu eksportēšana

Šajā nākamajā darbībā tiek pieņemts, ka galveno notikumu datus eksportējat un augšupielādējat reizi trīs dienās.

 1. Izmantojiet lietotni Apex Data Loader vai Lexi Loader, lai eksportētu iespēju vēstures (norāda atribūts OpportunityHistory) ierakstus, izmantojot šo vaicājumu:
      SELECT Opportunity.Google Ads_Action__c, Opportunity.GCLID__c, 
      StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory 
      WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 
      'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = 
      LAST_N_DAYS:3
     

  Tādējādi tiks izvadīta rinda katram GCLID, kas saistīts ar iespēju, kam ir iestatīta pakāpe “Prospecting” (Izpēte) vai “Closed Won” (Aizvērta, iegūta). Tajā būs pareizā secībā sakārtoti visi lauki, kas nepieciešami, lai ātri izveidotu Google Ads reklāmguvumu importēšanas CSV. Gadījumā, ja vēlaties reklāmguvumu importēšanu automatizēt, izmantojot Google Ads API (AdWords API), varat izlaist nākamās divas darbības un skatīt mūsu reklāmguvumu importēšanas API ceļvedi.

 2. Pēc eksportēšanas faila izveides aizstājiet faila pirmo rindu ar šīm divām rindām:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; 
      Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion 
      Value,Conversion Time
     
 3. Visbeidzot — atjauniniet lauka “TimeZone” (Laika josla) vērtību, lai tā atbilstu jūsu Google Ads kontā izmantotajai laika joslai (piemēram, -0800 pēc ASV Klusā okeāna piekrastes laika). Lai noskaidrotu, kāda laika josla ir iestatīta jūsu Google Ads kontā, pierakstieties tajā un skatiet lapas kājenē norādīto informāciju.

Šis fails tagad ir gatavs augšupielādei programmā Google Ads. Ja jums ir nepieciešami norādījumi par failu augšupielādi, izlasiet mūsu rakstu par bezsaistes reklāmguvumu uzskaiti.

Padoms

Tā kā reklāmguvumu nosaukumi, ko eksportējam, ir iespēju pakāpju vērtības, varat savām Google Ads reklāmguvumu darbībām iestatīt tādus pašus nosaukumus. Piemēram, ja pakalpojumā Salesforce tiek izmantots nosaukums “IS Lead Qualified”, ar to norādot, ka potenciālais pirkums ir kļuvis par potenciālo klientu, arī Google Ads kontā ir ieteicams izveidot reklāmguvumu veidu ar nosaukumu “IS Lead Qualified”.

Ja to neizdarīsiet, nāksies atvērt Salesforce CSV failu un mainīt visas reklāmguvumu nosaukumu vērtības uz Google Ads kontā definētajiem reklāmguvumu darbību nosaukumiem.

Pielāgošana uzņēmuma situācijai

Jūsu uzņēmējdarbības modelis un pārdošanas process var atšķirties no šeit minētā piemēra. Šādā gadījumā apsveriet iespēju veikt tālāk norādītos pārveidojumus.

 • Ja vēlaties ņemt vērā tikai savu iespēju apakškopu (piemēram, tikai konkrētu ieraksta veidu), pievienojiet papildu noteikumus SOQL vaicājuma daļai WHERE (piemēram, ...AND RecordType.Name = 'Electronics' )
 • Ja vēlaties atjaunināt reklāmguvumu uzskaites datus biežāk vai retāk nekā ik pēc trīs dienām, attiecīgi pārveidojiet SOQL vaicājumu (piemēram, CreatedDate = LAST_N_DAYS:7) un ģenerējiet un augšupielādējiet CSV failu vēlamajā laika intervālā.
 • Ja kampaņu optimizēšanas nolūkos jums pārdošanas procesā šķiet noderīgi vēl kādi notikumi (teiksim, iespēju pakāpes), piemēram, “Paperwork Out” (Dokumentu izdruka), varat veikt tālāk minētos pārveidojumus.
  • Google Ads kontā pievienojiet reklāmguvumu darbības, kurām ir tieši tāds pats nosaukums kā, jūsuprāt, atbilstošajām papildu iespēju pakāpēm.
  • Modificējiet SOQL vaicājumu un iekavās pievienojiet papildu klauzulas (piemēram, …OR StageName = 'Paperwork Out')
 • Ja attiecīgie notikumi ir ne tikai iespējas, bet arī tiek izmantoti potenciālā pirkuma objektā, varat veikt tālāk minētos pārveidojumus.
  • Pievienojiet Google Ads kontā reklāmguvumu darbības, kurām ir tāds pats nosaukums kā, jūsuprāt, atbilstošo potenciālo pirkumu statusiem.
  • Iesniedziet vaicājumu par LeadHistory objektu, lai iegūtu nosaukumus un laikspiedolus (CreatedDate) par to, kad lauka “Status” (Statuss) vērtība tika mainīta uz vērtību, kas jums šķiet atbilstoša. Varat arī apvienot abu vaicājumu rezultātu kopu vienā CSV failā. Slejām noteikti jāatbilst norādītajam formātam.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.