Google Ads -konversioiden tuominen Salesforcesta manuaalisesti

Google Adsissa voit tuoda konversiot automaattisesti Salesforcesta. Jos et kuitenkaan usko ratkaisun sopivan yrityksellesi, voit tuoda konversiot manuaalisesti Salesforcesta.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit määrittää Salesforce-tilin ja tuoda konversiot manuaalisesti Google Adsista. 

Huomioitavaa ennen aloitusta

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää seuraavaa:

 • Voit kirjautua Salesforce Sales Cloud® ‑tilille.
 • Automaattinen taggaus on käytössä Google Ads -tileilläsi.
 • Voit muokata verkkosivustosi koodia. Sinun tai verkkovastaavan on muokattava koodia, jotta Google-klikkauksen tunnus (GCLID) tallennetaan.
 • Voit tehdä muutoksia Salesforce®-tilillesi, kuten luoda muokattuja kenttiä ja ottaa käyttöön kentän historiatietojen seurannan.
 • Konversioon johtavien klikkausten sykli kestää alle 90 päivää. Google Ads ei tuo konversioita, jotka on lähetetty yli 90 päivää edellisen liittyvän klikkauksen jälkeen, joten ne eivät näy konversiotilastoissasi.
 • Lähetät liidit Salesforceen esimerkiksi Salesforcen Web-to-Lead-ominaisuuden avulla.

Toimintaperiaate

Kahta samanlaista yritystä ei ole, ja liidin ja mahdollisuuden vaiheiden määrittämistapoja on loputtomasti. Kaikkia liidejä ja mahdollisuuksia ei kuitenkaan kannata tuoda Google Ads -konversioina.

Seuraavassa esimerkkitilanteessa kuvaamme integroinnin toimintaa. Myöhemmin tässä artikkelissa esittelemme tapoja soveltaa saamiasi tietoja omaan tilanteeseesi.

Esimerkki myyntiprosessista:

 1. Potentiaalinen asiakas klikkaa mainostasi, joka johtaa verkkosivustollesi.
 2. Hän tutkii verkkosivujasi – lukee kuvauksia, katsoo videoita ja lataa tiedotteita. Samassa tai myöhemmässä istunnossa hän syöttää tietonsa liidin lähetyslomakkeeseen, jossa on käytössä Salesforcen Web-to-Lead-ratkaisu.
 3. Salesforce-järjestelmään luodaan liidi.
 4. Kun liidi on hyväksytty, se muutetaan mahdollisuudeksi. Tämän jälkeen luodaan mahdollisuustietue, jonka alustavaksi tilaksi asetetaan Potentiaalinen.
 5. Kun mahdollisuus on voitettu ja suljettu, sen vaiheeksi asetetaan Suljettu voitettu.
 6. Lopuksi haluat selvittää, milloin klikkaus johtaa hyväksyttyyn liidiin ja myyntiin.
 

Prosessin tekniset tiedot
Kanava Tärkeä tapahtuma Tekniset tiedot
Online Potentiaalinen asiakas klikkaa mainosta, joka johtaa verkkosivustoosi. Google ohjaa GCLID-tunnuksen verkkosivustoon.
Online Potentiaalinen asiakas tutkii verkkosivujasi – lukee kuvauksia, katsoo videoita ja lataa tiedotteita. Samassa tai myöhemmässä istunnossa hän syöttää tietonsa liidin lähetyslomakkeeseen, jossa on käytössä Salesforcen Web-to-Lead-ratkaisu. Verkkosivustolla käytetään alla annettuja JavaScript-esimerkkikoodeja, kun GCLID-arvo tallennetaan evästeeseen ja välitetään (lomakkeeseen syötettyjen liiditietojen kanssa) Salesforce.comiin. Huom. Jos haluat seurata tämän liidin lähettämistä konversiona, voit seurata konversioita verkkosivustolla Google Adsin konversioseurannan avulla.
Offline Salesforce-järjestelmään luodaan liidi. Salesforce.comissa luodaan uusi liidi, johon tallennetaan liidin tiedot ja GCLID-tunnus.
Offline Kun liidi on hyväksytty, se muutetaan mahdollisuudeksi. Tämän jälkeen luodaan mahdollisuustietue, jonka alustavaksi tilaksi asetetaan Potentiaalinen. Kun tulostapahtuma on tallennettu Salesforcen tilaisuushistoriaan, Google Adsissa voidaan selvittää tarkalleen, milloin klikkaus on johtanut uuteen tilaisuuteen (eli hyväksyttyyn viittaukseen).
Offline Kun mahdollisuus on voitettu ja suljettu, sen vaiheeksi asetetaan Suljettu voitettu. Salesforce tallentaa tämän konversiotapahtuman mahdollisuushistoriaan, jotta Google Ads voi myöhemmin selvittää tarkalleen, milloin klikkaus on johtanut myyntiin (eli voittoon).

Määrittäminen

Seuraavassa kerromme, miten Sales Cloud -järjestelmänvalvoja voi

 • määrittää muokatut kentät GCLID-tunnuksen ja siihen liittyvien tietojen tallennusta varten
 • tallentaa Google Ads -klikkaustunnuksen (GCLID-tunnuksen)
 • muokata Web-to-Lead-HTML-lomaketta siten, että GCLID-tunnus välitetään kaikkiin uusiin liiditietueisiin
 • ladata tarpeelliset tiedot, jotta voit lähettää konversiosi Google Adsiin.
Vaihe 1: Salesforce-tilin määrittäminen
 1. Luo muokattu kenttä, jonka nimi on GCLID (API-nimi on GCLID__c), liidiobjektiin ja mahdollisuusobjektiin. Kentän pituus on 255 merkkiä. Määritä kentän tilaksi Vain luku, sillä se täytetään automaattisesti.
 2. Luo muokattu tekstikaavakenttä, jonka nimi on Google Ads -toiminto (sovellusliittymän nimi on Google Ads_Action__c), liidi- ja mahdollisuusobjektiin. Luo yksinkertainen Lisää-kaava. Tässä kentässä näkyy aina staattinen arvo Lisää. Siitä on apua myöhemmin luotaessa datatiedostoa, jonka järjestelmänvalvoja syöttää takaisin Google Adsiin.
 3. Yhdistä liidikenttä GCLID mahdollisuuskenttään GCLID liidin muokatun kentän yhdistämisruudussa. Näin GCLID lähetetään liidistä mahdollisuuteen automaattisesti, kun liidi muutetaan mahdollisuudeksi.
Vaihe 2: Verkkosivuston muokkaaminen niin, että klikkaustunnus tallennetaan evästeeseen

Kun vierailija klikkaa mainostasi, Google Ads lisää URL-parametrin gclid URL-osoitteeseen, joka johtaa aloitussivullesi.

Tämän parametrin arvo on tallennettava evästeeseen, jotta se voidaan noutaa myöhemmin, kun potentiaalinen asiakas syöttää tietonsa Web-to-Lead-lomakkeeseen.

Jos upotat seuraavan JavaScript-koodin välittömästi aloitussivujesi sulkevan </body>-tagin eteen, GCLID-arvo tallennetaan evästeeseen:
<script type="text/javascript"> function setCookie(name, value, days){ var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString(); document.cookie = name + "=" + value + expires; } function getParam(p){ var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var gclid = getParam('gclid'); if(gclid){ var gclsrc = getParam('gclsrc'); if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){ setCookie('gclid', gclid, 90); } } </script>

 

Suosittelemme lisäämään koodin verkkosivustosi jokaiselle sivulle. Tällöin sinun ei tarvitse lisätä koodia aina, kun luot uusia mainoksia, joilla on uudet aloitussivut. Sinun ei tarvitse myöskään pelätä kadottavasi GCLID-tunnuksia, jos päätät aloittaa mainosliikenteen ohjaamisen eri aloitussivuille. Lisää koodi verkkosivusi malliin tai jaettuun sivuelementtiin, kuten alatunnisteeseen, jotta se sisällytetään automaattisesti kaikille uusille sivuillesi.

Vaihe 3: Salesforcen Web-to-Lead-lomakkeen muokkaaminen

Liittääksesi ja tallentaaksesi GCLID-tunnuksen liidin tietojen kanssa sinun on muokattava Web-to-Lead-lähetyslomakkeita, jotta kaikki uudet liidit sisältävät GCLID-arvon.

Kun GCLID-tunnus on tallennettu evästeeseen, lisäät piilotetun kentän liidilomakkeisiisi ja kirjoitat kenttään evästeen arvon, jotta arvo voidaan lähettää Salesforceen.

Muista, että Web-to-Lead-lomakkeen on oltava samassa verkkotunnuksessa kuin muiden verkkosivujesi, jotta eväste on käytettävissä.

 1. Luo tavanomainen Web-to-Lead-lomake ja sisällytä siihen kaikki kentät, jotka potentiaalisten asiakkaiden on lähetettävä. Lisää myös liidikenttä GCLID. Salesforce-järjestelmässä luodussa HTML:ssä on myös tämä koodi (jossa xxxx tarkoittaa GCLID-kentän tunnusta):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Muuta tämä koodi seuraavaan muotoon: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Kun teet nämä muutokset, attribuutit maxlength ja size poistetaan ja type-attribuutin arvoksi muutetaan hidden. Älä muuta attribuuttien id ja name arvoja (ne vaihtelevat Salesforce-organisaation mukaan).

 3. Kun olet luonut tämän uuden piilotetun syötekentän, lisää se HTML-lomakkeeseesi <form>-tagien väliin. Lisää samalla liidin HTML-lähetyssivulla seuraava koodi head-tagien väliin:
      <script> window.onload = function getGclid() { document.getElementById("xxxx").value = (name = new RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? name.split(",")[1] : ""; } // Kaikki selaimet eivät ehkä tue window.onload()-menetelmää. // Jos sinulla on ongelmia lähettää GCLID // piilotettuna kenttänä, kutsu tätä funktiota toisella menetelmällä // sivun lataamisen yhteydessä. </script>
     

  Korvaa koodin xxxx-merkkijono uuden kentän tunnuksella.

Salesforce ja verkkosivustosi ovat nyt valmiit keräämään tiedot. Ohjelma täyttää GCLID-arvon piilotettuun kenttään ja value, and populate the field Lead.GCLID__c täytetään, kun Web-to-Lead-lomake lähetetään. Muista, että kenttien id ja name arvot ovat toiset omassa organisaatiossasi.

Vaihe 4: Tärkeän tapahtuman tietojen vieminen

Tässä vaiheessa oletetaan, että viet ja lähetät tärkeän tapahtuman tiedot kolmen päivän välein.

 1. Käytä Apex Data Loaderia tai Lexi Loaderia ja vie OpportunityHistory-tietueet seuraavan kyselyn avulla:
      SELECT Opportunity.Google Ads_Action__c, Opportunity.GCLID__c, StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 'Potentiaalinen' OR StageName = 'Suljettu voitettu') AND CreatedDate = LAST_N_DAYS:3
     

  Kysely tuottaa rivin jokaiseen GCLID-tunnukseen, joka liittyy Potentiaalinen- tai Suljettu voitettu -vaiheessa olevaan mahdollisuuteen. Se sisältää kaikki tarvittavat kentät (oikeassa järjestyksessä) Google Ads -konversion tuonnin CSV-tiedoston nopeaa luontia varten. Jos haluat vaihtoehtoisesti automatisoida konversioiden tuonnin käyttämällä Google Ads -sovellusliittymää, voit ohittaa seuraavat kaksi vaihetta ja katsoa ohjeet konversioiden tuonnin sovellusliittymäoppaasta.

 2. Kun vientitiedosto on valmis, syötä sen ensimmäisen rivin tilalle seuraavat kaksi riviä:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion Value,Conversion Time
     
 3. Päivitä lopuksi TimeZone-arvo Google Ads -tilisi aikavyöhykkeen mukaisesti (-0800 vastaa esimerkiksi Yhdysvaltain Tyynenmeren aikaa). Näet tililläsi käytössä olevan aikavyöhykkeen kirjautumalla Google Ads -tilillesi ja tarkastelemalla alatunnistetta.

Tiedoston voi nyt lähettää Google Adsiin. Jos tarvitset apua tiedostojen lähettämisessä, lue artikkeli Tietoja offline-konversioseurannasta.

Vinkki

Koska viemämme konversioiden nimet ovat mahdollisuuden vaiheen arvoja, haluat ehkä antaa samat nimet Google Ads -konversiotoiminnoillesi. Jos Salesforcessa käytetään esimerkiksi "Liidi ON hyväksytty" -nimeä sen osoittamiseen, että liidi on hyväksytty, haluat ehkä luoda Google Adsissa samannimisen konversiotyypin.

Ellet toimi näin, sinun on avattava Salesforcen CSV-vientitiedosto ja korvattava kaikki konversion nimen arvot Google Adsissa määrittämälläsi konversiotoiminnon nimellä.

Muokkaaminen omaan liiketoimintaan sopivaksi

Liiketoimintamallisi ja myyntiprosessisi voivat poiketa antamastamme esimerkistä. Harkitse siinä tapauksessa seuraavia muokkauksia:

 • Jos haluat ottaa huomioon vain osan mahdollisuuksistasi (esimerkiksi vain tietyn tietuetyypin), lisää lauseita SOQL-kyselyn WHERE-osaan (lisää esimerkiksi …AND RecordType.Name = 'Elektroniikka' )
 • Jos haluat päivittää konversioseurannan tiedot harvemmin tai useammin kuin kolmen päivän välein, muokkaa SOQL-kyselyä sen mukaan (määritä esimerkiksi CreatedDate = LAST_N_DAYS:7). Luo ja lähetä sitten CSV-tiedosto haluamasi aikavälin mukaisesti.
 • Jos löydät myyntiprosessistasi (esimerkiksi mahdollisuuden vaiheista) muita kampanjoiden optimoinnin kannalta hyödyllisiä tapahtumia (esimerkiksi merkinnän Paperit valmiit), tee seuraavat muokkaukset:
  • Lisää Google Adsiin konversiotoiminnot, joilla on täsmälleen sama nimi kuin asiaankuuluvilla mahdollisuuden lisävaiheilla.
  • Muokkaa SOQL-kyselyä ja lisää lauseita sulkeisiin (lisää esimerkiksi …OR StageName = 'Paperit valmiit').
 • Jos hyödylliset tapahtumat ovat mahdollisuusobjektin lisäksi myös liidiobjektissa, tee seuraavat muokkaukset:
  • Lisää Google Adsiin konversiotoiminnot, joilla on sama nimi kuin asiaankuuluvilla liidin tiloilla.
  • Tee kysely LeadHistory-objektista ja nouda nimet ja aikaleimat (CreatedDate), jotka koskevat Tila-kentän arvon vaihtumista itsellesi merkittäväksi arvoksi. Kokoa kyselyjen tulokset yhteen CSV-tiedostoon. Varmista, että sarakkeiden muoto vastaa määrityksiä.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun