Google Ads ‑konversioiden tuominen manuaalisesti Salesforcesta

Google Adsissa voit tuoda konversiot Salesforcesta automaattisesti. Jos et kuitenkaan usko ratkaisun sopivan yrityksellesi, voit tuoda konversiot manuaalisesti.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit määrittää Salesforce-tilisi ja tuoda konversiot manuaalisesti Google Adsiin. 

Ennen kuin aloitat

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää seuraavaa:

 • Voit kirjautua Salesforce Sales Cloud® ‑tilille.
 • Automaattinen taggaus on käytössä Google Ads ‑tileilläsi.
 • Voit muokata verkkosivustosi koodia. Sinun tai web-kehittäjän on muokattava koodia, jotta Google-klikkauksen tunnus (GCLID) tallennetaan.
 • Voit tehdä muutoksia Salesforce®-tilillesi, kuten luoda omia kenttiä ja ottaa käyttöön kentän historiatietojen seurannan.
 • Klikkauksen ja konversion välinen aika on alle 90 päivää. Jos konversio ladataan yli 90 päivän kuluttua viimeisestä siihen liittyvästä klikkauksesta, sitä ei tuoda Google Adsiin eikä se näy konversiotilastoissa.
 • Lähetät liidit Salesforceen esimerkiksi Salesforcen Web-to-Lead-ominaisuuden avulla.

Näin se toimii

Kahta samanlaista yritystä ei ole, ja liidin ja mahdollisuuden vaiheiden määrittämistapoja on loputtomasti. Kaikkia liidejä ja mahdollisuuksia ei kuitenkaan kannata tuoda Google Ads ‑konversioina.

Seuraavassa esimerkkitilanteessa kuvaamme integroinnin toimintaa. Myöhemmin tässä artikkelissa esittelemme tapoja soveltaa saamiasi tietoja omaan tilanteeseesi.

Esimerkki myyntiprosessista:

 1. Potentiaalinen asiakas klikkaa mainostasi ja päätyy sivustollesi.
 2. Hän tutkii verkkosivujasi – lukee kuvauksia, katsoo videoita ja lataa tiedotteita. Samassa tai myöhemmässä istunnossa hän lisää tietonsa liidin lähetyslomakkeeseen, jossa on käytössä Salesforcen Web-to-Lead-ratkaisu.
 3. Salesforce-järjestelmään luodaan liidi.
 4. Kun liidi on hyväksytty, se muutetaan mahdollisuudeksi. Tämän jälkeen luodaan mahdollisuustietue, jonka alustavaksi vaiheeksi asetetaan Potentiaalinen.
 5. Kun mahdollisuus on voitettu ja suljettu, sen vaiheeksi asetetaan Suljettu voitettu.
 6. Lopuksi haluat selvittää, milloin klikkaus johtaa hyväksyttyyn liidiin ja myyntiin.
 

Prosessin tekniset tiedot
Kanava Tärkeä tapahtuma Tekniset tiedot
Verkkokauppa Potentiaalinen asiakas klikkaa mainostasi ja päätyy sivustollesi. Google ohjaa GCLID-tunnuksen verkkosivustolle.
Verkkokauppa Hän tutkii verkkosivujasi – lukee kuvauksia, katsoo videoita ja lataa tiedotteita. Samassa tai myöhemmässä istunnossa hän lisää tietonsa liidin lähetyslomakkeeseen, jossa on käytössä Salesforcen Web-to-Lead-ratkaisu. Verkkosivustolla käytetään alla annettuja JavaScript-esimerkkikoodeja, kun GCLID-arvo tallennetaan evästeeseen ja välitetään (lomakkeeseen lisättyjen liiditietojen kanssa) Salesforce.comiin. Huom. Jos haluat seurata tämän liidin lähettämistä konversiona, voit seurata verkkosivuston konversioita Google Adsin konversioseurannan avulla.
Offline Salesforce-järjestelmään luodaan liidi. Salesforce.comissa luodaan uusi liidi, johon tallennetaan liidin tiedot ja GCLID-tunnus.
Offline Kun liidi on hyväksytty, se muutetaan mahdollisuudeksi. Tämän jälkeen luodaan mahdollisuustietue, jonka alustavaksi vaiheeksi asetetaan Potentiaalinen. Kun konversiotapahtuma on tallennettu Salesforcen mahdollisuushistoriaan, Google Adsissa voidaan selvittää tarkalleen, milloin klikkaus on johtanut uuteen mahdollisuuteen (eli myyntivalmiiseen liidiin).
Offline Kun mahdollisuus on voitettu ja suljettu, sen vaiheeksi asetetaan Suljettu voitettu. Salesforce tallentaa tämän konversiotapahtuman mahdollisuushistoriaan, jotta Google Ads voi myöhemmin selvittää tarkalleen, milloin klikkaus on johtanut myyntiin (eli voittoon).

Määritys

Seuraavassa kerromme, miten Sales Cloud -järjestelmänvalvoja voi

 • määrittää omat kentät GCLID-tunnuksen ja siihen liittyvien tietojen tallennusta varten
 • tallentaa Google Adsin klikkaustunnuksen (GCLID)
 • muokata Web-to-Lead-HTML-lomaketta siten, että GCLID-tunnus välitetään kaikkiin uusiin liiditietueisiin
 • ladata asiaankuuluvan datan, jotta voit lähettää konversiosi Google Adsiin.
Vaihe 1: Salesforce-tilin määrittäminen
 1. Luo liidiobjektiin ja mahdollisuusobjektiin oma kenttä, jonka nimi on GCLID (sovellusliittymänimi on GCLID__c). Kentän pituus on 255 merkkiä. Määritä kentän tilaksi Vain luku, sillä se täytetään automaattisesti.
 2. Luo liidi‑ ja mahdollisuusobjektiin oma tekstikaavakenttä, jonka nimi on Google Ads ‑tapahtuma (sovellusliittymänimi on AdWords_Action__c). Luo yksinkertainen Lisää-kaava. Tässä kentässä näkyy aina staattinen arvo Lisää. Siitä on apua myöhemmin luotaessa datatiedostoa, jonka järjestelmänvalvoja syöttää takaisin Google Adsiin.
 3. Yhdistä liidikenttä GCLID mahdollisuuskenttään GCLID liidin oman kentän yhdistämisruudussa. Näin GCLID lähetetään liidistä mahdollisuuteen automaattisesti, kun liidi muutetaan mahdollisuudeksi.
Vaihe 2: Verkkosivuston muokkaaminen niin, että klikkaustunnus tallennetaan evästeeseen

Jos kävijä klikkaa mainostasi, Google Ads lisää gclid-URL-parametrin laskeutumissivullesi johtavaan URL-osoitteeseen.

Tämän parametrin arvo on tallennettava evästeeseen, jotta se voidaan noutaa myöhemmin, kun potentiaalinen asiakas syöttää tietonsa Web-to-Lead-lomakkeeseen.

Jos upotat seuraavan JavaScript-koodin välittömästi aloitussivujesi sulkevan </body>-tagin eteen, GCLID-arvo tallennetaan evästeeseen:
<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
  var date = new Date();
  date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
  var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
  document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
  var gclsrc = getParam('gclsrc');
  if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
	  setCookie('gclid', gclid, 90);
	}
}
</script>

 

Suosittelemme lisäämään koodin verkkosivustosi jokaiselle sivulle. Tällöin sinun ei tarvitse lisätä koodia aina, kun luot uusia mainoksia, joilla on uudet laskeutumissivut. Sinun ei tarvitse myöskään pelätä kadottavasi GCLID-tunnuksia, jos päätät aloittaa mainosliikenteen ohjaamisen eri laskeutumissivuille. Lisää koodi verkkosivusi malliin tai jaettuun sivuelementtiin, kuten alatunnisteeseen, jotta se sisällytetään automaattisesti kaikille uusille sivuillesi.

Vaihe 3: Salesforcen Web-to-Lead-lomakkeen muokkaaminen

Liittääksesi ja tallentaaksesi GCLID-tunnuksen liidin tietojen kanssa sinun on muokattava Web-to-Lead-lähetyslomakkeita, jotta kaikki uudet liidit sisältävät GCLID-arvon.

Kun GCLID-tunnus on tallennettu evästeeseen, lisäät piilotetun kentän liidilomakkeisiisi ja kirjoitat kenttään evästeen arvon, jotta arvo voidaan lähettää Salesforceen.

Muista, että Web-to-Lead-lomakkeen on oltava samassa verkkotunnuksessa kuin muiden verkkosivujesi, jotta eväste on käytettävissä.

 1. Luo tavallinen Web-to-Lead-lomake ja sisällytä siihen kaikki kentät, jotka potentiaalisten asiakkaiden on täytettävä. Lisää myös liidikenttä GCLID. Salesforce-järjestelmässä luodussa HTML:ssä on tämä koodi (jossa xxxx tarkoittaa GCLID-kentän tunnusta):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

 2. Muuta tämä koodi seuraavaan muotoon: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

  Muutosten myötä poistat attribuutit maxlength ja size sekä vaihdat type-attribuutin arvoksi hidden. Älä muuta attribuuttien id ja name arvoja (ne vaihtelevat Salesforce-organisaation mukaan).

 3. Kun olet luonut tämän uuden piilotetun syötekentän, lisää se HTML-lomakkeeseesi <form>-tagien väliin. Lisää samalla liidin HTML-lähetyssivulla seuraava koodi head-tagien väliin:
      <script> 
      window.onload = function getGclid() {    
         document.getElementById("xxxx").value = (name = new  
      RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
      name.split(",")[1] : ""; }
      // Kaikki selaimet eivät ehkä tue window.onload()-menetelmää. 
      // Jos sinulla on ongelmia lähettää GCLID
      // piilotettuna kenttänä, kutsu tätä funktiota toisella menetelmällä
      // sivun lataamisen yhteydessä.
      </script>
     

  Korvaa koodin xxxx-merkkijono uuden kentän tunnuksella.

Salesforce ja verkkosivustosi ovat nyt valmiit keräämään datan. Tämä skripti lisää GCLID-arvon piilotettuun kenttään ja täyttää myös kentän Lead.GCLID__c, kun Web-to-Lead-lomake lähetetään. Muista, että kenttien id ja name arvot ovat toiset omassa organisaatiossasi.

Vaihe 4: Tärkeän tapahtuman tietojen vieminen

Tässä vaiheessa oletetaan, että viet ja lähetät tärkeän tapahtuman datan kolmen päivän välein.

 1. Käytä Apex Data Loaderia tai Lexi Loaderia ja vie OpportunityHistory-tietueet seuraavan kyselyn avulla:
      SELECT Opportunity.Google Ads_Action__c, Opportunity.GCLID__c, 
      StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory 
      WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 
      'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = 
      LAST_N_DAYS:3
     

  Kysely tuottaa rivin jokaiseen GCLID-tunnukseen, joka liittyy Potentiaalinen‑ tai Suljettu voitettu ‑vaiheessa olevaan mahdollisuuteen. Se sisältää kaikki tarvittavat kentät (oikeassa järjestyksessä) Google Ads ‑konversioiden tuonnin CSV-tiedoston nopeaa luontia varten. Jos haluat vaihtoehtoisesti automatisoida konversioiden tuonnin käyttämällä Google Ads API:ta (AdWords API), voit ohittaa seuraavat kaksi vaihetta ja katsoa ohjeet konversioiden tuonnin sovellusliittymäoppaasta.

 2. Kun vientitiedosto on valmis, lisää sen ensimmäisen rivin tilalle seuraavat kaksi riviä:
      Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; 
      Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion 
      Value,Conversion Time
     
 3. Päivitä lopuksi TimeZone-arvo Google Ads ‑tilisi aikavyöhykkeen mukaisesti (-0800 vastaa esimerkiksi Yhdysvaltain Tyynenmeren aikaa). Näet tililläsi käytössä olevan aikavyöhykkeen kirjautumalla Google Ads ‑tilillesi ja tarkistamalla sen alatunnisteesta.

Saatu tiedosto voidaan ladata Google Adsiin. Jos tarvitset apua tiedostojen lähettämisessä, lue artikkeli Tietoja offline-konversioseurannasta.

Vinkki

Koska viedyt konversioiden nimet ovat mahdollisuuden vaiheen arvoja, kannattaa antaa samat nimet Google Ads ‑konversiotapahtumille. Jos Salesforcessa käytetään esimerkiksi "Liidi ON hyväksytty" ‑nimeä sen osoittamiseen, että liidi on hyväksytty, voit luoda Google Adsissa samannimisen konversiotyypin.

Ellet toimi näin, sinun on avattava Salesforcen CSV-vientitiedosto ja korvattava kaikki konversion nimen arvot Google Adsissa määrittämälläsi konversiotapahtuman nimellä.

Muokkaaminen omaan liiketoimintaan sopivaksi

Liiketoimintamallisi ja myyntiprosessisi voivat poiketa antamastamme esimerkistä. Harkitse siinä tapauksessa seuraavia muokkauksia:

 • Jos haluat ottaa huomioon vain osan mahdollisuuksistasi (esimerkiksi vain tietyn tietuetyypin), lisää lausekkeita SOQL-kyselyn WHERE-osaan (lisää esimerkiksi ...AND RecordType.Name = 'Electronics' )
 • Jos haluat päivittää konversioseurannan datan harvemmin tai useammin kuin kolmen päivän välein, muokkaa SOQL-kyselyä sen mukaan (määritä esimerkiksi CreatedDate = LAST_N_DAYS:7). Luo ja lähetä sitten CSV-tiedosto haluamasi aikavälin mukaisesti.
 • Jos löydät myyntiprosessistasi (esimerkiksi mahdollisuuden vaiheista) muita kampanjoiden optimoinnin kannalta hyödyllisiä tapahtumia (esimerkiksi merkinnän Paperit valmiit), tee seuraavat muokkaukset:
  • Lisää Google Adsiin konversiotapahtumat, joilla on täsmälleen sama nimi kuin asiaankuuluvilla mahdollisuuden lisävaiheilla.
  • Muokkaa SOQL-kyselyä ja lisää lausekkeita sulkeisiin (lisää esimerkiksi …OR StageName = 'Paperit valmiit').
 • Jos hyödylliset tapahtumat ovat mahdollisuusobjektin lisäksi myös liidiobjektissa, tee seuraavat muokkaukset:
  • Lisää Google Adsiin konversiotapahtumat, joilla on sama nimi kuin asiaankuuluvilla liidin tiloilla.
  • Tee kysely LeadHistory-objektista ja nouda nimet ja aikaleimat (CreatedDate), jotka koskevat Tila-kentän arvon vaihtumista itsellesi merkittäväksi arvoksi. Kokoa kyselyjen tulokset yhteen CSV-tiedostoon. Varmista, että sarakkeiden muoto vastaa määrityksiä.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun